Religiovakt


Kommentar: Bibeln tål ingen granskning
augusti 14, 2009, 11:56
Filed under: Judendom, Kristendom, Mormonerna, Religion, Teologi, Vetenskap

Bibeln tål en granskning, men inte Mormons bok, enligt en avhoppare från den löjeväckande mormonkyrkan. Jesus Kristus Kyrka av Sista Dagars Heliga är ett falsarium byggd på den dömde bedragaren Joseph Smiths fantasier. Eller rättare sagt – påstådda fantasier. Smith visste vad han gjorde, precis som många kristna charlataner, när han lurade människor – något han gjort i hela sitt kriminella liv. Men hans bedrägliga livsverk påvisar och understyker också människors naivitet och självförnekande sökande efter en himmelsk mening samt illusionen att undgå döden.

Människan är beredd att lura sig själv på de mest beklagliga sätt. Smiths påstådda möte med ängeln Moroni, som skedde tre gånger, ledde till en bok – skriven på guldtavlor. Via två magiska stenar (som påminner kusligt nog en annan myt som finns i bibeln) så kunde Smith tolka gultavlornas heliga texter. Då avslöjades sanningen om evangelierna, om Lehi och Nehi och att svarta människor är mörkare för att de vänt gud ryggen.
Det finns många kristna som hävdat att Smith är en charlatan och revisionist – vilket är sant.
Det bedrägliga är dock att bibeln ges autenticitet.

För vänner av sanning, kunskap och textkritik är påståendet ologiskt. Bibeln är skriven av okända, omredigerad av andra, censurerade av kyrkan, skriven årtionden efter de påstådda händelserna (utom Gamla Testamentet som är skriven tusentals år efter vissa händelser). Vidare finns hundratals kontradiktoriska uppgifter, felaktigheter om både jorden och de få vetenskapliga antaganden.
Då har inte ens analyserna om alla de grovt övernaturliga händelserna – som ingen tänkande människa kan tro på – börjat eller det faktum att allt hände i ett illitterat ökenlandskap hos obildade människor.
Bibeln tål inte en granskning (därav de abrahamska religionernas förakt för tänkandet).
Den är lika osann som Mormons bok.

Att påstå att Boken tål granskning är en lögn. Bara via förnuftshämmande tro kan man tro på Bokens innehåll och det är inte ett kriterium för kunskap eller objektiv sanning.
Det klaraste budskap som Smith visade eftervärlden är hur lätt det är att lura människor med de mest fantastiska fabler och hur människoskapt alla religiösa skrönor är.

Mormonen beklagar sig på Dagen.se:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175094

Annonser

7 kommentarer so far
Lämna en kommentar

Jag rekommenderar Elaine Pagels ”De gnostiska evangelierna”. Dessa förmodades vara förstörda för evigt (bland annat vid branden i biblioteket i Alexandria) men några kopior hittades i Egypten 1947.

Läser man dessa evangelier, som uteslöts när bibeln sammanställdes, får man en aningens annorlunda bild av vad som hände vid den aktuella tidpunkten. Frågan är om det ens fanns en Jesus i den bemärkelse bibelns evangelier beskriver?

Kommentar av Camilla Grepe

Jag har läst en sammanfattning över de ”uteslutna” evangelierna och det är naturligtvis så att de togs bort av taktiska skäl. Det är värt att påpekas att det fanns en mängd messias i Jerusalem vid den aktuella tidpunkten och många av dem påstods vara guds son och det Gamla Testamentets ”förutsedda” frälsare.

Kommentar av religiovakt

De gnostiska evangelierna uteslöts inte av Bibeln. Bibeln kom inte till genom något kyrkomöte, eller annat.
Inget kyrkomöte har någonsin beslutat ta med någon bok i Nya testamentet, utan de har endast bekräftat vad som varit allmän praxis. Att en enighet kunde uppstå inom några få århundraden, när väldiga lärostrider rasade i kyrkan, är verkligen ett vittnesbörd om Guds ledning.

Under den första kristna tiden cirkulerade tre slag av skrifter:

l) Sådana böcker som godkändes av alla. Sådana var de fyra evangelierna, Apostlagärningarna, de 13 breven av Paulus, första Petrusbrevet och första Johannesbrevet.
2) Böcker som var accepterade i församlingarna, men som förkastades eller misstänktes av några enskilda personer. Dessa var Hebreerbrevet, Jakobs brev, andra Petrusbrevet, andra och tredje Johannesbrevet samt Judas’ brev. Uppenbarelseboken hade en särställning. Den ansågs ofta som oomstridd, men i vissa uppräkningar av de nytestamentliga skrifterna sägs den vara omstridd.
3) Misstänkta eller falska böcker, vilka godkändes endast av ett fåtal, men avvisades som gudomligt inspirerade skrifter av den stora majoriteten. Dessa kallas NT:s apokryfiska böcker* (grek: apókryfos = fördold, undangömd. ”Dolda böcker”, tillägg till Bibeln).

Den främsta orsaken till att en bok från grupp 2) ifrågasattes var att någon var osäker om den var apostolisk. Ett oeftergivligt krav var att boken allmänt hade förelästs vid gudstjänsterna från den första tiden när den blivit känd. En del ansåg att detta inte räckte till, eftersom man var osäker på vem som författat vissa av böckerna.

Ingen av de s k omstridda böckerna tillför någon ny lära till den kristna tron. Därför kunde de ha utelämnats utan men för tron. Men eftersom de kompletterar de oomstridda böckernas budskap har kyrkomöten bekräftat att de skall anses som helig skrift och att de kan föreläsas som sådan.

Om vi tittar lite på de olika läror, och religioner som omringar oss, vill vi se att låtsas- biblar av alla olika slag, har vissa saker gemensamt, oavsett om de heter Koranen, Mormons bok eller gnostiske skrifter som Thomas evangeliet.
För det första. De gör anspråk på att vara i linje med det gamla, för att vara en auktoritet för de själar som redan lyssnar till Guds ord. De söker stjäla den höga position som de heliga skrifterna har. Detta var också ett problem under apostlarnas tid, var många skräv ut falska brev i deras namn (2 Tess 2:2).

För det andra. Samtidigt som de gör anspråk på att vara i linje med det gamla, vill de också komma med något nytt, en förbättring, en ännu tydligare utläggning. Muhammad sa att han var den siste profeter, den ultimate. Han menade sig fortsätta det som Moses, David och Jesus förkunnat, men han predikade något helt annat. Bibelns författare däremot talar inte om olika saker, utan man profeterade först om den frälsare som skulle komma ur det utvalda folket, men sedan förkunnade man den Frälsare som hade kommit. Allt pekar åt samma håll, allt pekar mot Korset.

För det tredje. De tilltalar inte hjärtat direkt, utan utkräver att man tror en viss auktoritet. Att tro på Koranen förutsätter att du tror på den auktoritet och det skryt som Muhammad har. Det räcker med att läsa Bibeln, för att se att de inte är i samma linje. För att tro Joseph Smith måste du köpa Mormons bok anspråk på att vara Guds ord. Så gick det däremot inte till när NT kanoniserades, utan man fastslog de skrifter som kyrkan redan betraktade som Guds ord, som innehöll apostolisk undervisning med ett rent evangelium. De bedömdes inte med tveksamhet så att man måste tro författarens egna anspråk. Utan de troddes och brukades redan från början som Guds ord. De upplästes i församlingarna och utbyttes med andra församlingar, och spriddes vida omkring (Kol 4: 16; 1 Kor 1: 2). Ett exempel är att Paulus brev jämställs av Petrus med GT: s heliga skrifter (2 Petr 3: 16).

För det fjärde. De innehåller ett annat huvudbudskap, men försöker imitera Bibeln för att få samma aktning som Bibeln.

För de femte. Bibelns böcker är inte författade av vilka som helst, utan av människor som har levt antingen i det gamla förbundet, eller har varit sända av Jesus själv, varit hans ögonvittnen eller levt i nära samarbete med de tolv apostlarna. Wanna-be-biblar har inte en sådan anslutning, även om del av dem gör sådant skryt, för exempel en del apokryfer. Koranen, mormons bok etc. har ingen sådan koppling.

För det sjätte. De godkänns inte av kristenheten som helhet, utan florerar utanför kristenheten eller i små grupperingar.

För det sjunde brukar de flesta stora gudsmännen i kyrkans historia med bestämdhet avvisa dem, och gemene man tycker att de luktar skumt.

För det åttonde brukar evangelium bli till lag, såsom fallet är med Koranen. Utdragen ur exempel New-Age böcker talar om kärleken som en lösning på våra andliga problem, så att människor om de bara anstränger sig i kärleken, skall komma i en bättre gemenskap med Gud. Men Bibelns budskap är inte alls så. Den predikar inte att vi skall göra vissa saker för att närma oss Gud, utan den förkunnar att vi är stora syndare, och att Gud helt fritt och gratis har närmat sig oss och helt och fullt har återlöst oss en gång för alla. Kärleken utgår ur Gud. 1Joh 4:19 1Joh 4:10
För det nionde brukar de omöjliggöra en granskning av hur de kom till. Joseph Smith talar om plåtar som ingen kan finna idag, och om Urim och Tummin (som försvann i GT) som han skall ha använt sig av. Men de finns inte kvar idag. Muhammad talar om en ängel som visat sig för honom i en grotta. Men Paulus talar inte om något nytt, utan han talar om samma saker som många andra har sett. Låt oss bla upp i 1sta Korinter brev kapitel 15 från vers 3:
1 Kor 15:3
Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna,
1 Kor 15:4
att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna,
1 Kor 15:5
och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.
1 Kor 15:6
Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade.
1 Kor 15:7
Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna.
1 Kor 15:8
Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster.”
Det var alltså 500 pers som hade sett den uppståndne, och det fanns 12 ögonvittnen. Ville man ifrågasätta Paulus kunde man bara gå och fråga dessa människor.

För det tionde brukar de innehålla rena sakfel. I koranen finns det mängder av sakfel, likaså i mormons bok och de andra skrifterna de har. Saker som inte stämmer med Bibelns vittnesbörd. Muhammad tar helt fel på vissa släktskap i Bibeln, vilka perioder folk levde i, hur dessa kulturer var m.M.

1Kor 1:23, Korset väljer Gud till det största av alla vinster, Guds frälsningsvärk blev på alla sätt och vis fullbordat på Korset, all lära ut över detta strider mot Guds evangelium och frälsningsvärk, och man spottar direkt på Guds nåde när man inte önskar att följa denna lära, den lära som Bibeln lär (Hebr. 10:28-29).
Det finns inget behov av att tro att Jesus har varit i USA, Indien eller vilka andra ställen man menar på att Jesus har varit. Det enda man behöver tro är att Gud älskar oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder, och att vi på sådan sätt kan stå frimodig innanför Gud på domens dag (1Joh 4:10/1Joh4: 18-19).

Kommentar av Michael G. Helders

Dina argument är hopplöst gamla och jag har sett teologer påpeka liknande försvar. Bara det att du citerar Boken för att göra innehållet autentiskt är bedrägligt och det bevisar ingenting (det stod i tidningen att…).
Du påvisar gärna andra ”heliga” böckers brister och förlitar dig på ”vittnesbörd” (ett grovt överskattat epitet, solipsism till förbannelse). Den Enda Boken är full av kontradiktoriska brister och genomfalska påståenden.
Dina hutlösa påståenden om ”guds ledning” är skrattretande som bevisföring och har lika stark pondus som tomtens eller en fés ledning.
Att vissa skrifter inte godkänns av kristenheten är uppenbart, det gynnar inte illusionen.
Den sjuke kvinnohataren och auktoritetsivraren Paulus från Tarsos är helt utesluten som både vittne och som en källa för sanning. Ingenting – absolut ingenting – av ditt inlägg påvisar ett enda bevis. Alla tänkande människor inser att Boken är en fabricerad människoprodukt (ta bara likheterna – ibland direkt kopierade – ur andra fornkulturer).
Dina så kallade ögonvittnen är helt okända av oss och förmodligen är att de flesta av Nya Testamentets författare inte ens samtida med Nasarén (vars existens inte heller är bevisad).

Kommentar av religiovakt

Som underhållning betraktat var svaret riktigt bra, det håller jag med om.

Kommentar av Camilla Grepe

det finns mycket fakta och forskning om bibeln.men det är onödigt att ta fram dom här,du raderar bevisligen alla kommentarer som du inte klarar av.

Kommentar av fride

Fride.
Jag raderar inga kommentarer och det finns inga som jag ”inte skulle klara av”.
Visa faktan och forskningen för mig! Eller är det så att den ”faktan” som framställs är skriven av charlataner och troende med bristande vetenskaplig grund?

Du behöver inte fundera på den sista frågan. Svaret är ja.

Kommentar av religiovakt
Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s%d bloggare gillar detta: