Religiovakt


Kommentar: Maria Küchens illusion
september 22, 2009, 13:06
Filed under: Filosofi, Konst, Kristdemokraterna, Kristendom, Kultur, Litteratur, Religion, Sekularism

Författarinnan Maria Küchens illusion om kristenheten är häpnadsväckande. I en debattartikel på Dagen.se hävdar hon att Göran Hägglund är en populist som vänder sig till sekulariserade väljare. Hennes dubiösa argumentet är ”Mitt intryck är att Hägglunds populistiska misstänkliggöranden av intellektuell och konstnärlig verksamhet i stället är ett sätt att fiska röster bland sekulära materialistiska svenskar som inte bryr sig ett dugg om det kristna budskapet.”
Påståendet är förljuget och felaktigt, med snudd på den populism som Küchen beskyller kristdemokrater för.

Alla de monoteistiska religionerna har en historisk avsky för det intellektuella. Kristna notoriska autodaféer har bränt, förbjudit och föraktat böcker i namn av en enda. Tarsiotens ideologi – vars hat mot intellektet och hans iver för auktoriteten – renderade i Konstantins kristofascistiska stat.
Katolska kyrkan hade en lista över förbjudna immateriella verk – Index librorum prohibitorum. På den listad fanns namn som Voltaire, Descartes och Nostradamus. Allt för att skydda amsagorna i Boken, allt för att skydda bedrägeriet. Kristendomen är inte den fria konstens beskyddare. Bibeln upprepar att tro och underkastelse är viktigare än rationalitet. Människan straffas för kunskapstörst.

Och är det inte den kunskapstörstens nyfikenheten som har drivit litteraturen och filosofin de senaste seklerna?
Efter den franska revolutionen 1789 växte en intellektuell rörelse fram, sprungen av tröttheten mot kristendomens förakt mot kunskap, konst och litteratur som avslöjade religionernas falskhet och lögner. Den nya rörelsen hyllade den fria konsten, den moderna filosofin och den självständiga tanken. Maria Küchen har fräckheten, den historiska felaktigheten, att påstå att detta är ett kristet budskap. I sanningens namn kan det utan etiska hinder påstås att det Hägglund har basunerat ut är kristna värderingar – inte profana eller världsliga. Är det inte så att Hägglunds ”verkliga folk” är de kristna som röstar på KD – de fundamentalistiska krafterna som avslöjades i statsvetaren Magnus Hagevis undersökning?

På samma gång hävdar ju författarinnan att sekulära människor är lika ointresserade av konst, litteratur och kultur såsom myten om Nasarén. Vilket påhopp mot alla ateistiska, agnostiska och sekulära författare, essäister, krönikörer, diktare, skalder, konstnärer och andra kulturbärare som mördats av kristna fanatiker för deras ”gudsförnekande” konst. Vilket påhopp på samtida intellektuella och konstnärer som mordhotas av religiösa extremister, som får försvara evolutionsteorin mot en förblindad pöbel, som får fly sina länder för monoteismens trångsynthet och som försvarar människors rätt att älska varandra oavsett sexuell läggning.

Maria Küchens illusion:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=181377

Mer om statsvetare Hagevis undersökning:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/08/24/kommentar-kd-fundamentalisternas-parti/

 

 

Annonser

6 kommentarer so far
Lämna en kommentar

Index librorum prohibitorum avskaffades för länge sedan. Voltaire var rasist, antikatolik och antisemit. Och han var en skitstövel.
Den franska revolutionen har kostat livet till 2 000 000 människor, bland dem många kvinnor och barn. Alla blev döda i mänskliga rättigheternas namn. Man pratar om folkmord.

Kommentar av Micke

Index librorum prohibitorum avskaffades 1966 och det var knappast ”länge sedan”, utan en samtida händelse. Fortfarande gör syftet med exemplet sig gällande: kristendomen är inte kulturens, litteraturens eller konstens försvarare.
Voltaire påminner mycket om Luther i dina beskrivande epitet – alltså det stämmer in på båda. Däremot undrar jag om Hugo, Descartes, Dumas, Sartre, J.S Mill, Hobbes, Locke och Hume och andra eminenta filosofer och sanningsökare?

Din förljugna siffra på 2 000 000 döda är fel med en faktor på minst tio. Tilläggas ska att det är få som talar om folkmord och det råder ingen konsensus över det inom den akademiska världen. Den senaste uppskattade siffran ligger på 170 000 omkomna under revolutionens tioåriga och blodiga historia. Bara en sådan siffra är för hög och meningslös i allt sitt våld. Dock ska det poängteras att det katolska tyrannistyret var ett vidrigt styrelseskick som utnyttjade fattiga, kvinnor och där adel och kyrka sög ut den gemene man.

Kommentar av religiovakt

Indexet avskaffades år 1966, det du har rätt i, och så är det för länge sedan. Man kan se att den hade ingen stor effekt för alla läser ändå Voltaire Hugo mm, men det är praktiskt att ta ut ämnet om man vill svartmåla Kyrkan.
Om Hugo var rasist och antisemit har jag ingen aning om. Sartre var däremot kommunist, och alla vet att kommunismen har gjort mycket för mänskliga rättigheterna, yttrandefrihet, religionsfrihet osv. Och han stöd Baader terroristgruppen. Knappast en referens. Han skrev däremot en jättefin pjäs om Jul när han var fångad i Tyskland.

Jag hittar inte tillbacka de 2 miljoner men däremot mellan 600 000 och 800 000. Man pratar om folkmord när det gäller den systematiskt mord av ett folk, i detta fall är det befolkningen av Vendée regionen. Män, kvinnor och barn blev massacrerade även dem som var för Revolutionen. Det finns även soldater som har gjort byxor av mänskliga hud! Jag kan knappast ta detta som ett exempel av nåt bra som har hänt för människan.

Vill det eller inte, men Katolska kyrkan är moder till den västerländska kultur och ekonomi.

”Katolsk tyrannistyret” Kan du fördjupa vad du menar här?

Kommentar av Micke

Micke.
Du far fortfarande med osanning angående antalet döda, nu har du reviderat antalet offer till 600 000 vilket är mindre än en tredjedel av ditt första a priori-påstående. Siffrorna som akademiskt gör gällande nämner som sagt 170 000 för närvarnade. Den högsta siffran jag sett är 250 000 och den lägsta är 117 000 [1]. Alltså långt från dina fantasisiffror. Etiskt är det fortfarande beklämmande, men oavsett den korrekta siffran så kan du aldrig vinna någon poäng i resonemanget.

Angående Indexet är de flesta på listan föredömen på en intellektuell nivå, etisk nivå och på en vetenskaplig nivå. Censuren av den katolska kyrkan byggde på att ”undvika teologiska fel” (ett hopplöst illusoriskt dilemma), blasfemi och andra mänskligt påhittade omoraliska handlingar. Med andra ord tankekontroll a lá Orwell.

Den sjuke auktoritetsivraren och hataren av det intellektuella, Paulus, vars ideologi skapade den kristofascistiska staten som Konstantin (tillsammans med hans knäppa moder) byggde. Där mördades människor som inte var kristna, böcker brändes och kontrollen var totalitär. Idag är han hyllad av katolska teologer och ses som en förebild. Från Konstantins fascistiska stat fram till revolutionen 1792 vältrade sig det katolska klerikala styret, tilsammans med aristrokratin, i överflöd av materialism och mat. Dessutom hade århundranden av inkvistationer (totalt fyra varav tre före revolutionen) mördat, hängt, bränt, skrämt, förtryckt, fängslat, plågat så kallade blasfemiker, vetenskapsmän, barn, kvinnor och vanligt folk som var ”otrogna den rätta läran”. En mordorgie utan like, baserat på TRO (ingen kunskap). Många stora vetenskapsmän hotades, fängslades och mördades för att de hade rätt. Man kan postulera att påvarna kände till korrektheten i vetenskapsmännens nya idéer och såg dem endast som ett hot mot makten, som är religionens grundpelare förutom önsketänkandet.

Under senare tid har den katolska kyrkans övergrepp mot mänskligheten fortsatt. Fascismen – synonymt med den katolska högern – är ett praktexempel på kristofascism i Europas historia. Alla fascistiska stater på jorden har haft beskydd och läran av den katolska kyrkan, som flera påvar har ivrat för. Kollobrationen med nationalsocialismen är vidimerad och den ”Heliga Stolen” (ett skrattretande epitet) hjälpte nazister att fly undan rättvisan. Många katolska ledare har ett öppen fascistiskt synsett, vilket framförallt syns via sedevakantisterna (som i Sverige sitter i Nationaldemokraternas ledning). Andra beklämmande händelser som den katolska kyrkan måste hållas ansvarig för är århundranden av barnövergrepp, som bara i nutid genererat skadestånd på över en miljard dollar till skändade barn. Än idag göms flera internationellt efterlysta pedofiler i Vatikanen. Vad som kan beskriva det katolska tyranniet mer än detta vet jag inte. Däremot förstår jag att förnekandets kraft är stor inom religiösa kretsar och bevisföring sällan fungerar mot den indoktrinerade hjärnan. Då har jag ändå inte understrukit Vatikanens omänskliga fördömande av kondomer, som lett till oerhörda medicinska och katastrofala öden i det fattiga Afrika och stora delar av syd- och latinamerika. Det samma gäller synen på abort, som förslavad, dödat och ångestfierat så många kvinnor (I vissa latinamerikanska länder handfängslas blödande kvinnor vid sjuksängarna när de misslyckats med illegala aborter. Kroppen anses som en brottsplats och straffet är 30 års fängelse).
Katolska kyrkan ska skämmas för sin behandlig av människor. Samtigt är Vatikanen ett av de främsta bevisen på att religion är människoskapad.

Din överskattning att den katolska kyrkan är västerlandets kulturbärare är grovt överskattad. Från revolutionen baserades mycket av filosofin av etik och moral från en ateologisk synpunkt, samtidigt som forskningen började distansera sig från kyrkans förtryck. Detta är vaggan till det västerländska tänkandet idag. Jag tror inte någon hederlig människa säger annat. Frigörande från teologi, mytologi och övriga fantasiprodukter är occidentens stora framsteg som ledde till humanism, liberalism och rationalism.

[1]117 000 according to Reynald Secher, La Vendée-Vengé, le Génocide franco-français (1986); 200 000 – 250 000 according to Jean-Clément Martin, La Vendée et la France, Éditions du Seuil, collection Points, 1987; 200 000 according to Louis-Marie Clénet, La Contre-révolution, Paris, PUF, collection Que sais-je?, 1992; 170 000 according to Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! » Regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de Vendée, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, 2007, p.148

Kommentar av religiovakt

Problemen med att uppskatta antalet för Revolutionen är att många arkiven blev brända på slutet av 1800-talet… Dina siffror gäller bara för Vendée kriget, inte för det hela på hela Frankrike. 2 miljoner inkluderar egentligen alla offer av Napoleon, som är Revolutionens son.

Under Revolutionen blev det förbjudet att vara präst utan ed till grundlagen, nunnor, munkar och präster blev dödad bara för att de var nunnor, munkar och präster. Kyrkorna blev stulna för kulten av Förnuftetsgudinnan. Tänkekontroll säger du?

Sedan blandar du allt! Det är bara din hat som pratar.

Konstantin blev kristen bara på sin dödssäng. Fascismen är en politisk rörelse och ideologi som skapades på 1920-talet. Konstantin har ingenting med det att göra. Antiken var väldigt våldsam, tyvärr, och det är beklagligt att det blev så. Sedan måste man undra om det var sämre, lika eller bättre under Konstantin än under sina företrädarna. Det fanns kanske en vilja av hämnd pga alla förföljelser som kristna hade tidigare upplevt.
Vilka katolska teologer hyllar Konstantin? Jag är nyfiken.

Vad är roligt med din text är att du är absolut onyanserat. Du är ingen historiker, bara en ideolog:
Det har varit perioder när den högsta hierarkin i Katolska kyrkan upplevde inte sin kallelse. Man kan ändå inte säga att det var så hela tiden, från Konstantin till Revolutionen. Det är absurd. Det var också vanlig att den tredje sonen från aristokrater gjorde sin karriär i kyrkan; man kan knappast kalla det för kallelse och det ser ganska logiskt ut att de fortsätter att vara attraherad av världens drag. Men du glömmer gladligen alla helgonen som levde och lever i Kyrkan. Passar de inte i din mörk bild av Kyrkan?

Om Inkvisitionen: ”en mordorgi utan like”? Jaha… Alla offer av Förintelsen kommer att uppskatta en sådan påstående.
Vatikanen har släppt några dokument om inkvisitionen för några år sedan, och de ger en annan bild av den. Sedan kan man självklart falla i konspirationsteorier à la DaVinci Kod (”Vatikanen gömmer hemliga dokument” osv). Det finns också en skillnad mellan medeltidens och spanska inkvisitionen. Medeltidens inkvisition försvann vid 1400-talet. Inkvisitionen var ett steg mot den moderna rättssystem, det var sämre förr.

Jag tror att man har mer bränt människor i luterska länder än i den katolska världen; det är ingen ursäkt, men jag undrar varför man ALDRIG pratar om det. Blandar man alltihopa kanske? Eller är det lättare att drömma om konspirationer med Katolska kyrkan?

Vilka påvar var ivriga för fascismen? Det är inte för nåt politisk grupp tar delar av en religion eller ideologi att den är att kasta bort… Man måste granska och tänka efter först. T.ex. man kan lätt säga att ateismen är ansvarig av alla brot som blev gjort i sitt namn (genom kommunismen och nazismen). De katolska delar av Tyskland rostade minst för nazisterna än resten (protestantiska delar). Passar det i din bild? Har du glömt det att Påven skrev ”Med brinnande sorg” som var en direkt angrep mot nazismen? Och att många präster blev skickad till koncentrationsläger, har du nåt idé om det? Det har varit sympatier mot fascismen och nazismen bland vissa präster och prelater, men det var hos vissa av riktig politisk engagemang, hos andra pga rädsla för kommunismen. Det fanns också många präster och klostrar som har gömt och skyddat judar. Konstigt nog glömmer du detta (Golda Meir tackade Pius XII för 800 000 räddad judar).

Sedevakantism är en schism och en irrlära. Varför ska Katolska kyrkan vara ansvarig för deras dumheter? Du saknar förnuft här.

Barnövergrepp är helt enkelt inte acceptabelt, och det har löst sig på den värsta sätt. Konstigt nog ingen ser att det sker nästan alltid på pojkar. Har du någon bevis på att det finns pedofiler (och vilka?) glömda i Vatikanen? De är kanske i en källare mellan Förbundsarken och alla guld som Vatikanen har skaffat under 2000 år?

Katolska kyrkan finns i Afrika och då vet hur det fungerar där. Att kondomer skulle hindra spridningen av HIV är ett lögn: varför i Sverige finns det fortfarande HIV efter 20/30 år reklam för kondom? Är det Vatikanens fel här också? För att komma tillbaka till Afrika: om någon lyssnar inte på vad säger Katolska kyrkan gällande utomäktenskaplig sex, varför skulle den samma personen lyssna Kyrkan gällande kondomförbudet? Det är absurd.

Kommentar av Micke

Som sagt du talar den indokrinerades språk. Din tro förblindar dig. Själv har jag ingen tro utan låter bevis tala. Utan problem kan jag ändra en åsikt. Det är skillnad mellan dogmatism och rationalism.

För det första gör jag ingen skillnad mellan protestantism eller katolicism – båda är lika felaktig, precis som alla religioner, ifråga om universums och livets uppkomst (bland annat). För mig har en mormon, en katolik, en hindu, en muslim eller en asatroende samma status. Ingen fantasi är mer realistisk en någon annan. Noteras är att jag uppfattar evangelikanismen som en fanatisk och stundom en farlig rörelse.
Sedan svamlar du om Konstantin – eller far med osanning. Jag vet inte från vilka källor du tillgriper historisk kunskap, men den är inkorrekt.
Ett av de absolut vanligaste motargumenten när kristna försvarar all slakt och mördande i dess namn, är att nämna nazismen (att facsismen är detsamma som den katolska högern förnekar ingen) och kommunismen.
1) Nationalsocialismen var inte sekulär. Förutom höga katoliker i partitoppen fanns det lutheranska diton, men även en samling knäppgökar som blandade ihop någon blodsoffermystik med fornnordiskt dravel. Detta är inte ateism. Hitler har långa stycken i Mein Kampf där han berättar om sin kristendom, det finns en mängd tal där han nämner kristenheten och gud och han gjorde upp med Vatikanen att den skulle fortsätta skolutbildningen i Tyskland. Han gjorde flertalet kopplingar till Boken och hyllade Luther (antisemit). Wehrmacht-soldaternas skärp hade inskriften ”Gott mit uns”, vilket inget sekulärt land skulle acceptera. Förövrigt är den afrikaanska rörelsen AWB, Ku Klux Klan och Aryan Nation (christian identity) kristna fascister precis som fascist-rörelsen i en mängd katolska länder. Kristendom är förenligt med rasism och antisemitismen är en ren kristen produkt, vilket nog även du förstår. Så sent som första hälften av 1900-talet pratade Vatikanen om de ”gudsmördande judarna”, ”den vandrande juden” och att judarna drack blod från kristna (Jo, det stod så i L’Osservatore Romano). Inte undra på att det andra vatikankoncilliet splittrade katolicismen på 60-talet.
Och du kallar sedevakantismen för en irrlära? Den var ju offentlig ideologi innan Vatikanen stipulerade mer ”liberala” förhållningar.
2) Kommunismen, som nazismen, är en dogm precis som religioner och möter samma förakt från mig. Däremot är det även där extremt överdrivet att kommunism är lika med ateism och sekularism. Detta är inte sant. Stalin visste hur lydnadsfulla medborgarna varit mot den rysk-ortodoxa kyrkan under tsar-tiden och nyttjade den blinda dyrkan med excellens. Naturligtvis fanns den ortodoxa kyrkan i bakgrunden i flera kommunistiska stater. I Nordkorea gäller religionen Juche, som är en blandning av konfucianism och marxism ihoplandat till en rörig religio-politisk ideologi. Där räknas år 0 från grundarens födelse, precis som många andra religioner. För mig är den dogmatiska kommunismen lika mycket religion som kristendomen. I Kina finns stora mängder religiösa rörelser. Om du blandar ihop ateism med att grundlagen förbjuder politisk påverkan av religion eller tvärtom, så måste ju USA räknas dit. Och då inser du väl hur fel det är?

Vatikanens egna dokument är knappast pålitliga, det har framkommit av förnekelsen av kyrkans samarbete med fascisterna under andra världskriget och pedofilin (ungefär som att hänvisa till Bibeln). Däremot vill jag se dokumentet som beskriver hur den Heliga Stolens toppteologer bestämde för några få år sedan att limbo inte längre gäller. Har man hört något mer intellektuellt beklämmande. Först gällde limbo under århundranden, där tiotusentals föräldrar hade ångest, sedan bestämde ett gäng äckliga gubbar att fenomenet inte existerade längre. Hur gick detta till? Kanske kommunicerade de med gud, som visade god vilja och eliminerade mellanläget mellan himmel och helvete? Skrattretande in absurdum.

Dan Browne är en författare inom fantasy-genren och är extremt opålitlig som källa till fakta. Ingen ser upp till denna charlatan – inte inom skeptikerrörelsen i alla fall.
Intressant att du tar upp alla helgon (över 5 000) inom katolicismen. Detta påvisar vilken ofattbart polyteistisk religion den katolska läran är. I mänga länder och delar av länder tillbes helgon mer än gud själv och hans fantasison (som var en del av han själv eller rent av han själv). Till detta faktum kan den morbida dyrkan av mänskliga rester påpekas – relikfanatisk som tron är.
Angående pedofilin och Vatikanens beskydd av dem, så är det väldokumenterat i en film som heter Deliver Us From Evil: The Catholic Church and Pedophiles (Har sänts på SVT). Vi pratar om systematisk terror.
Läs mer om fenomenet som är mer än en slump. Detta är resultatet av avhållsamhet och religion. Tusentals övergrepp på oskyldiga barn. Var är gud då, när hans undersåtar våldtar?
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_sex_abuse_cases

Avslutningsvis är ditt idiotiska resonemang angående preventivmedel helt fel enligt – i princip – alla läkare och sekulära organisationer som arbetar i södra Afrika. Det helar bottnar i kristendomens förakt för njutningen och det sexuella. Givetvis hade kondomanvändande begränsat spridningen.

Kommentar av religiovakt
Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s%d bloggare gillar detta: