Religiovakt


Kommentar: Religiöst förakt för människovärdet
september 24, 2009, 10:47
Filed under: Evolution, Homofobi, Islam, Judendom, Kreationism, Kristendom, Religion, Sex, Teologi

Respekten för religion är ett av däggdjuret människans största misstag. Få organiserade ideologier får komma med så mycket fördomar, biologiskt förakt, stereotypa vanföreställningar som den Enda Bokens ökenreligioner.
Föraktet, vilket det i grund och botten är, mot homosexualitet har sina rötter i Gamla Testamentets irrationella mytologi. Samma Testamente som blivit kapat av kristendomen och plagierat av islam. Många samfund klär in intoleransen mot homosexualiteten med fabler om äktenskapets helighet och valsen fortsätter. Ett naturligt postulat kan påpeka att inom samma samfund och församlingar där avog mot samkönad kärlek förekommer, finns också kreationismen, kvinnoprästmotståndet och extremismen. De intoleranta, karismatiska och fundamentalistiska rörelserna inom kristendomen har sin grund gjuten i okunskap och amsagor.

Bibeln påvisar att vissa typer av sexualitet är synd. Och Sodom och Gomorra är beviset på vad den psykopatiska ökenguden kan uträtta om hans slavar inte lyder. Inte ens den hallucinerande Abraham kunde mildra guds vrede över människans biologiska drifter. Däremot ansågs Lot som ett moraliskt föredöme. En man som sviker och bjuder ut sina egna döttrar till en pöbel som ville ha analsex med de asexuella änglarna. En gäst är en gäst menade Lot. Vatten är tjockare än blod, enligt biblisk moral. Vad denna sjuka historia egentligen vill påvisa är dolt i dimma, men tydligt ses att skrönan är människoskapad. Förövrigt utnyttjade Lots döttrar honom sexuellt i en grotta efter att tvillingstäderna utrotats av den allsmäktige diktatorn.
Att det muslimska samfundet inte kommer att acceptera samkönade äktenskap är en självklarhet. Homosexualitet är i många muslimska länder belagd med dödsstraff, ibland med stening. Ett sadistiskt och inhumant straff som har praktiserats och saluförts av alla ökenreligioner.

I naturen, som alla människor är komna av via evolution, är homosexualitet ett naturligt inslag. Hos våra närmaste kusiner, bonoboer och schimpanser, är det inga konstigheter.
Även om homosexualitet inte hade varit biologiskt naturligt för primaten Homo Sapiens, hade den evolutionära moralen och altruismen gett människosläktet intellektet att förstå all ömsesidig kärlek och lust mellan vuxna individer är en rättighet, utan att vara syndfull, utan skam, utan demoniserandet eller utan ståndpunkter byggda på okunskap från brons- och järnålder.

Dagen redovisar samfundens intolerans:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=182259

Fanatikern och kreationisten Tuve Skånberg uttalar sig:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195069

 

 

Annonser

10 kommentarer so far
Lämna en kommentar

Jaså, är djuren våra moraliska förebilder?

I så fall bör vi väl titta lite närmare på vilken moral den djuriska naturen står för. I djurens värld är det inga konstigheter att rivaler dödar varandra. Allltså ska människan inte ha några moraliska invändningar mot mord och dråp. I djurens värld är det inga konstigheter att man stjäl varandras mat. Alltså skamänniskan inte ha några moraliska invändningar mot stöld. I djurens värld är det inga konstigheter att man tvingar sig till könsumgänge. Alltså ska människan inte ha några moraliska betänkligheter mot våldtäkt. Och så vidare.

Med hänvisning till djurens beteende är det lätt att legitimera vilka mänskliga handlingar som helst — och skulle vi göra det fullt ut blir resultatet ofrånkomligen en alltigenom omänsklig mänsklighet och ett outhärdligt samhälle.

Grunden för den kristna människosynen är att människan, liksom resten av skapelsen, är fallen. Genom fallet har människan blivit slav under sina djuriska begär, men det är inte detta som är hennes verkliga natur eller den tillvaro som hon är skapad för. Människan är helig och skapad till Guds avbild, och det kristna livet är en ständig strävan dit, till vårt sanna hem. Därför är också det kristna livet en ständig kamp med oss själva och en strävan bort från vårt fallna ego. Människan må bete sig som ett djur bland andra — det ligger nu en gång i vår fallenhet, och det vet kyrkan — men det är inte apan i oss som är vår sanna natur. Vår sanna natur är ett liv i förening med Gud.

För övrigt tycker jag att det är rätt märkligt att folk som inte själva bryr sig om den kristna förståelsen av livet tycker att det är så viktigt att vigas i kyrkan. Ett kristet äktenskap förutsätter åtminstone en uppriktig avsikt att leva ett kristet liv. Om inte den avsikten finns har man naturligtvis ingen rätt till vigsel.

Kommentar av Axel

Axel.
Inte någonstans påstod jag att djuren är moraliska förebilder, däremot är moral och altruism en evolutionär egenskap som många däggdjur har. Som jag påpekade i slutet av min text, så spelar det ingen större roll eftersom Homo Sapiens har ett intellekt, med talat språk, som kan vidareutveckla etik. Just därför, och inte på fantasier, kan människan fördöma våldtäkt och mord, trots att det fanns evolutionära fördelar med dessa vidrigheter i mänsklighetens barndom. Vi är som sagt bara ett djur bland andra – dock med valet att rå över generna med eftertänksam etik, solidaritet och respekt. Vi kan även ta på oss ansvar för våra handlingar, vilket är etik i dess renaste form. Kristendomen hävdar att Jesus dog för våra synder, vilket är häpnadsväckande fegt. Man ka ta ett straff för någon, men aldrig ansvaret. Dessutom har kristendomen idén med syndabocken, där ett oskyldigt djur kan ta hela ansvaret och synd från en hel by för att offras i ökenhettan. Där ses den vidrigaste formen av omoral och frånskyllning.

Biblen har inga moraliska utlåtande som är unika eller speciellt etiska. De tio budorden är allmänmänskliga förutom de fyra första buden, ”skapad” av en narcissístisk ”gud” – en egocentrisk diktator. Nasaréns ”älska din fiende” och ”vänd andra kinden till” är så masochistiska och förödande att det är svårt att förstå att någon kan se dem som något gott.
Kristendomen är till stor del omoralisk i dess syn på människan, hyllandet av hinsides värld, föraktet för det enda livet, hat mot det intellektuella, synen på sexualitet och patrikalismen, dyrkandet av lidandet och den sado-masochistiska dödsdriften som dryper i dess spår. Den fiktiva guden, eller gudarna, har naturligtvis inget med moral att skaffa.
Endast en illusorisk människa kan tro – på det mest högfärdiga sätt – att hon är en skapad avbild av en gudom. En livsåskådning som är så farlig att miljontals människor har dött på grund av idén.

Människan är en egenkontruerad helighet och tron på den har lett till massakrer av andra djur. Bibelns syn på djur är beklämmande.
Angående min rätt att kritisera det religiösa tokstolleriet, så är det även en etisk skyldighet att få människor att syna fördomarna och solipsismen som religionerna sprider. Monoteismen är varken människoälskande eller etisk, vilket är lätt att avslöja.
Om nu äktenskapet är en kristen dygd, varför kan då inte två homosexuella kristna få gifta sig i, exempelvis, pingstförsamlingen?

Kommentar av religiovakt

Du skrev: ”Endast en illusorisk människa kan tro – på det mest högfärdiga sätt – att hon är en skapad avbild av en gudom. En livsåskådning som är så farlig att miljontals människor har dött på grund av idén.”

Det där om miljontals döda får du gärna leda i bevis. Vilka är det då du tänker på? Eller du kanske är s.k. djurrättsaktivist?

Om vi människor verkligen på allvar insåg vårt ursprung och vårt höga kall skulle vi inte heller döda varandra. Läs gärna Matt. 25:34-40, där kontentan är att allt det vi har gjort mot vår nästa har vi också gjort mot Gud själv. En hisnande tanke som borde få oss att inse det ansvar vi har.

Att älska våra fiender är också centralt i detta. Också de vi har allra svårast att känna samhörighet med är nämligen också Guds avbild och bärare av samma höga kall. Det är också en grund i kristen antropologi.

Om du inte tror på att älska våra fiender och att vända andra kinden till, vad tror du i så fall på — månne att sätta hårt mot hårt och den starkares rätt?

Din sista fråga får du rimligen ställa till den pingstförsamling det gäller. Varför är det viktigt för dig att se till att de inte själva får bestämma vilka normer de lever efter?

Kommentar av Axel

Jag avvisar bestämt den starkes rätt, som är en fascistisk feltolkning av Darwins ”survival of the fittest”, som inte alls handlar om styrka utan anpassning. Med lika stort förakt motsätter jag mig devisen hårt mot hård, som är synonymt för det religiösa dravlet ”öga för öga, tand för tand”. Socialdarwinismen är en död och falsk lära. Inte heller är jag någon djurrättsaktivist – inget fel med det förövrigt – och jag förstår inte vad som får dig att tro det.

Det uppenbara problemet med att vända andra kinden till är dess masochistiska och självförnedrande innebörd. En ung flicka utsätts för ett våldtäktsförsök och du menar att hon ska låta det ske? Ska du skrika ”vänd andra kinden till”? Eller att rätten till självförsvar är en falsk handling? Det är ett absurt ställningstagande.
Samtidigt är begreppet att älska sin fiende oerhört självföraktande och medlöpande. Säg till norska och danska motståndmän under andra världskriget att de skulle älska den tyska ockupationsmakten. Eller säg det till sunnimuslimer eller träskaraber i Irak och katoliker samt protestanter på Nordirland (där kristna bröder verkligen visade den människoälskande religionens ansikte).

Angående vilka normer som bör gälla i ett samhälle, så bör det vara de som inte föraktar medmänniskor eller ser ner på andra på grund av tro. I så fall borde alla grupperingar få fritt fram att välja livsstil utan en statlig eller samhälleig kontrollapparat. Det systemet kallas anarki. Normer måste finnas, där de mänskliga rättigheterna accepteras och följs. Och ett teokratiskt styre är det värsta av allt. Något annat som är viktigt i debatten är det lilla ordet bevis, främmande för många troende, som påvisar att homosexualitet och evolution är sanna, korrekta och bekräftade. En personlig tro på annat är en rättighet, men organiserat babbel – mot all vetskap – är lika beklämmande som farligt, eftersom rationalism och bevisföring inte biter på den söndermanipulerade.

Avslutningsvis vill jag besvara ditt första stycke med frågan till mig. Religiöst motiverade krig och konflikter har miljoner människoliv på samvetet. Till detta ska läggas religiöst förföljande och mördande av icke-troende, feltroende, otrogna och andra dubiösa epitet som religioner i alla tider utsatt människor för och som det Gamla testamentets blodtörstiga gud, i all sin psykopati, utsatte folkstammar och individer för.

Kommentar av religiovakt

Ärligt talat orkade jag inte läsa allt du skrivit, men jag halkade bara in på ett bananskal genom Dagens artikel. Jag råkar känna Gud och ha en ganska personlig relation med Honom. Vet att det Gud hatar mest är just RELIGION, men Han längtar desperat efter att ha en RELATION med mig och dig. Du pratar om sånt du inte begriper. Stäng in dej på muggen och släck lyset så att ingen av dina ”intellektuella” polare ser dej. Böj dina knän och säg: – ” Gud, om Du finns visa det för mej. Du får totalt fria händer att göra det på det sätt som passar Dej bäst. Jag lovar att ta konsekvenserna fullt ut om Du svarar och därmed bevisar Din existens!”
Du tror ju inte någon hör dej, så du förlorar inte ens prestige. Allt att vinna alltså! Jag känner ju Honom som kommer att svara dej – så passa på att hälsa från mej!

Kommentar av Tommy B

Tommy B.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallucination alternativt telefonnummer 112.

Kommentar av religiovakt

!”Stäng in dej på muggen och släck lyset så att ingen av dina ”intellektuella” polare ser dej. Böj dina knän och säg: – ” Gud, om Du finns visa det för mej. Du får totalt fria händer att göra det på det sätt som passar Dej bäst. Jag lovar att ta konsekvenserna fullt ut om Du svarar och därmed bevisar Din existens!”

Det har jag och oändligt många fler än jag gjort, men bara mötts av en totalt tillintetgörande tystnad.
Men kanske Gud är selektiv och du Tommy B. är en av de få som inte dissades.

MS

Kommentar av Mikael

Den ökända homofoben (KD) Skåmbergs pastoralt högljutt utlevda undelivsnoja i andras sägkammare är inget nytt sen 10 år tillbaks:(

Frågan är här, ska hans religiöst utlevda munstönade mot den ständligt populära högerkristna spottkoppen -föraktliga homosexuella vara med och tvingas betala den arroganta vulgära politiska underlivs-bedjarens lön- via skattsedeln?

Jag säget tydligt- nej tack här. No smileys. Det borde KD också göra – om dom har nån som helst skamm i kroppen.

Kommentar av Åke

Hej.
”De intoleranta, karismatiska och fundamentalistiska rörelserna inom kristendomen har sin grund gjuten i okunskap och amsagor.”

Jag skulle bra gärna vilja veta vad det är för hög kunskap som du har som jag saknar, och vad som gör dig så oerhört säker på att Bibelns berättelser är amsagor.

Värre översitteri, okunskap och trångsynthet än i det här inlägget får man leta efter.

Jag måste bara fråga hur det kan bli ett sådant skällsord, kreationism. Jag kan förstå att man blir upprörd över att man inte accepterar människors sexualitet, men vreden som jag ser hos dig, och även andra militanta ateister, som Dawkins, över någon som tror att universum blev skapat, vad grundar sig den i?

Med vilken rätt kallar du Tuve Skånberg för fanatiker? Kan du definiera vad du menar med fanatiker? Jag tror att det finns ett brett spektra och mångfald i vad människor lägger i det ordet, vilket gör det oärligt att använda, eftersom det snarare bidrar till att smutskasta och nedvärdera en annan människa än att faktiskt säga något om vad denna person står för.

Jag tycker helt enkelt att en kristen världsbild är den med överlägset bäst förklaringsförmåga alla kategorier, och jag känner att du, för att kunna kasta ur dig sådana saker du gjort här, behöver något mer än ordbajs och häftiga emotionella utspel. kom igen, berätta för mig på vilket sätt min världbild fallerar.

Kommentar av Marcus

Din lilla banderoll…
Haha! Som om Dawkins skulle visa på någon som helst slags respekt… Det säger ju allt om dig själv. Haha!

Kommentar av Marcus
Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s%d bloggare gillar detta: