Religiovakt


Kommentar: När fundamentalister styr forskningen

Ett av Obamas första beslut som nytillträdd president var att tillåta statlig stamcellsforskning i USA. Detta kunde bli ett av hans viktigaste beslut under hela mandatperioden.
Både ärkepappan Bush och hans religiöst förvirrade söner var fanatiska motståndare mot stamcellsforskningen och alla är de förespråkare till ”Pro-life”-rörelsen. På ytan är rörelsen till för att värna medicinsk etik och därmed vill den förbjuda stamcellsforskning och abort, men under ytan är det en fundamentalistisk kristen lobbygrupp. Själva namnet är ju dessutom helt befängt, eftersom den amerikanska delen av rörelsen är för dödsstraff. Bättre döda en vuxen människa med en hjärna, känslor och familj än att förstöra en klump av celler, tycks vara det ignoranta ledmotivet. Då den sedvanliga kristna ångestretoriken – självförnedrande och masochistiskt – påstår att vi alla föds skyldiga, så kan ju knappast skuldfrågan vara av avgörande syfte.

Att Obamas tilltänkta önskemål om att tillåta federal forskning nu går – med största sannolikhet – i graven, är en seger för teokraterna och en förlust för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Att kristna fanatiker står i vägen för en medicinsk revolution grundar sig i framförallt två ståndpunkter. Först finns det en falsk själsmatematik och för det andra finns den sadomasochistiska hyllningen till lidandet i kristendomens teologi. Något som även kan avslöjas i debatten om den eventuella rätten att dö vid dödligt obotliga sjukdomar.
Vissa kristna tycker dock embryonal stamcellsforskning är etisk om den utförs på djur – bland annat Vatikanen. Djur är som bekant satta på jorden för ”människan att göra vad hon vill med”. Teologiskt hyckleri.

Detta är fakta. Vid stamcellsforskning används ett embryo – en blastocyt. Denna blastocyt består av 150-200 celler och kan vara det mest hoppingivande och livräddande kluster som någonsin existerat.
I teorin kan alla sjukdomar som existerar på jorden botas eftersom stamcellerna kan utvecklas till vilken vävnad som helst i kroppen. Pro-Life-bluffmakarna hävdar att denna blastocyt har en själ vilket betyder att det är mord att hindra den från att bli en person.
Det kan påpekas att en flugas hjärna består av 100 000 celler.
Teoretiskt sätt skulle alla celler i en människa resultera i ett annat liv. En normal nattlig sädestömning skulle  – enligt fundamentalisternas retorik – kunna göra tonårspojkar till potentiella mördare.
Dessutom kan vissa stamceller tas från navelsträngen. Men hur de gudfruktiga ställer sig inför den frågan tycks vara obesvarad.  

Som en sista ståndpunkt kan det understrykas att ungefär hälften av alla graviditeter slutar i spontan abort, uteslutande utan att kvinnan känt till graviditeten. Tjugo procent av graviditeter, där kvinnan vet om det, blir till missfall. Ingen har uttryckt det bättre än neurobiologen och författaren Sam Harris.
– Om gud existerar är han den flitigaste aborteraren av dem alla.

Stamcellsfrågan i USA styrs av fanatiker, precis som debatten om afghanska kvinnors orätt till att vägra sex styrs av shiamuslimska diton. Teokrater vänder rationaliteten och mänskligheten ryggen.

Obamas regering kommer att överklaga beslutet via appellationsdomstolen, meddelade justitiedepartementet efter det tillfälliga beslutet om forskningsstopp blev officiellt.

Samtidigt börjar europeiska värdekonservativa katoliker med Comece i spetsen att protestera mot EU-förslag om minskade djurförsök.

Dagen om saken:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=222700

SvD rapporterar:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nej-till-stamcellsforskning-i-usa_5178413.svd

Tidningen Natures blogg:
http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2010/08/us_judge_puts_temporarly_block.html

Henrik Brändén – molekylärbiolog:
http://henrikbranden.se/2010/08/24/usa-och-embryonala-stamceller-bakat-framat-stopp/

Svd – Obamas regering överklagar:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/obama-overklagar-stamcellsstopp_5186583.svd

Kristna upprörs av stamcellsforskning:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/forsoksdjur-byts-mot-stamcell_5257967.svdKommentar: Kristendomen och lidandet

Påsken. Högtiden som felaktigt basunerar ut att kristus dog för människans synder.
Den kristna högtiden för att dyrka lidandet. Lidandet är centralt i den kristna doktrinen till skillnad från exempelvis islam.
Kristendomens sadomasochism är på många sätt unikt även i religiösa mått mätt.

Rätten till att kunna avsluta sitt liv på ett värdigt sätt vid svåra obotliga och dödliga sjukdomar är inte ett alternativ för kristendomen och dess masochistiska apologeter.
Aktiv dödshjälp är att utmana den sadistiska ökenguden som kräver lidandet om hans diktatoriska totalitarism inte följs. Lidandet är alltså ett straff från en avundsjuk odemokrat som föraktar pluralism. Enligt kristendomens omnipotenta skapare så krävs plågor för att värva röster.
Detta är kravet för frälsning.

Diktatorn påvisar detta genom att sända sin son – på ett konnotativt nordkoreanskt sätt – för att lida i sin skapelses namn. Nasarén fick lida på tortyrredskapets trävirke för att göra människan fri från synd. Lidandet är en konsekvens av synden – ytterligare ett av kristendomens självföraktande teologiska begrepp. Att sedan hela skenmanövern är ett bedrägeri kan väl med enkelhet bevisas genom att Jesus återuppstod. Så mycket till martyrskap bevisas inte genom det mytologiska debaclet. Eva, fresterskan, är initialt skyldig till lidande och död genom hennes blasfemiska längtan till kunskap istället för underkastelse. Ökenreligionernas patriarkalism avslöjas genom Syndafallet.
En annan viktig aspekt för dyrkarna av smärta och agoni, är att deras gudom lovat att befria sina barn från lidandet. Palliativ vård är ett gissel för sadomasochisterna.
En del kristna hävdar att deras gud kan hjälpa en lidande människa via mirakel, bön och andegåvor.
Detta självbedrägliga synsätt bevisar bara hur kapriciöst och sadistiskt, diktatorns ledarskap är.
Laissez faire.

I USA – där de evangelikala moralaspekterna syns som klarast – är aktiv dödshjälp en hädelse som bara gudalösa kommunister förespråkar. Kristenhetens komplicerade syn på livet märks även i frågor som abort och stamcellsforskning, men avslöjas av kravet på dödsstraff. Ökenguden kräver blod också – liv och blod, som genom hela Gamla Testamentet.

Påsken – kristendomens vältrande i lidandet – är sadomasochismens yttersta högtid. Det teologiska rättfärdigandet för lidandet kan spåras till den lika rättfärdige Symeon från Syrien som straffade sig genom att leva på en pelare. ”Man måste lida för att förtjäna Gud”, påstås den illusoriske mannen har sagt. Lidelsedriften kan alltså spåras till den syriansk-ortodoxan kyrkan som via katolicismen och dess kristofascistiska apologet Konstantin har satt späkelse, fromhet och lidandet i en central roll för kristendomen. Och påsken är dess höjdpunkt.

En människa föds med demokratiska rättigheter och bör få dö med samma rättigheter. Frågan om aktiv dödshjälp för obotligt dödssjuka är inte ett svårt etiskt val, för de som älskar människan och hennes fri- och livsrätter. Livskvalitet och självrespekt kan bara vidimeras av medmänniskors altruism, empati och sympati. Att låta en människa dö, kan vara den finaste och mest godhjärtade handling som finns.

Centern utmanar KD:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=206377

Göran Hägglund föraktar dödshjälp:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hagglund-aktiv-dodshjalp-ar-oacceptabelt_4444937.svd

Gösta Gahrton, professor emeritus i medicin, SvD-Opinion:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/patienter-har-ratt-till-sin-egen-dod_4446203.svd

Påskvurmande i Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=207792Kommentar: Claphaminstitutets fundamentalism avslöjad

TILLÄGG: Se nedanstående länk från ABC News angående den evangelikala missionen i Afrika. MYCKET STÖTANDE

Den kristna kyrkan växer i ett globalt omfång på ett aldrig skådat sätt. Det hävdar Claphamnsistitutets Tuve Skånberg och Carl-Erik Sahlberg. Claphaminstitutet är en tankesmedja bildat av evangelikaner, baptister och pingstvänner eller kort och gott – fundamentalister. I debattartikeln påvisas att det är den karismatiska kristendomen som attraherar nyfrälsta.

Skånberg, känd för sin kreationism och sina motioner om hädelse, och Sahlberg, missionär, vill ha en totalkristen fundamentalistisk stat, detta gör de varken en hemlighet av eller hymlar med. Genom att illustrera kristendomsutövningen i Sverige med jämförelsen att ett sekulärt land motsvarar att ligga i gärdsgårdsserien i fotboll så postuleras drömmen om ett okunskapens land.
Hederlig vetenskap, pluralism och sekularism tillhör den låga divisionen.
Fundamentalism, okunskap och gudsfruktan är i den högsta serien.

Några siffror om Sveriges religiositet avhandlas med att jämföra sociala relationer till invandrare med drogmissbruk och existensiell ”tomhet” – antagligen ateism.
En snusberoende ateistisk kurd är tydligen hin håle själv för bigotterna.
Att SD lockar värdekonservativa kristna väljare är inget mysterium.

Och deras illaluktande skryt är komna ur dubiösa och stötande fakta. Expansionen sker i de fattigaste av jordens hörn. Där kristna ”hjälparbetare” förvägrar svältande människor rätten till hjälp utan att påtvinga amsagor, där kristna organisationer vägrar att dela ut kondomer till en hiv-utsatt befolkning uppbackade av katolska kyrkans eviga lögner. Detta är ett missionens otyg, men också ett missionens seger över de fattiga, de utsatta, de hjälplösa, de desperata, de svaga och de utan val.
Kristendomens frammarsch i Afrika, Asien och Latinamerika är också framgångarna för det beräknande, det lismande, det härskande och det manipulativa.
De outbildade och värnlösa möts av överdådig karismatisk mission som utstrålar styrka men är egentligen strålningen från en extremt otålig religion som föraktar homosexualitet, vetenskap, kvinnors rättigheter, sanning och sekulär etik. Ofriheten och ignoransen tar syre från frihet och kunskap.
Och detta skryter Claphaminstitutets fellows med. Utan att blinka.

Kristendomens härskarapparatur har tidigare missionerat i den – idag – fattiga världen. I Sydamerika mördades, slaktades, indianer med tydliga referenser om synd, blasfemi, Jesus och alla hans bödlar. Slavhandeln backades upp med missionärer och bibliska citat om att en gudagiven slav var en självklarhet. Jesus hade inga problem med slavar – inte ett ord yttrar Nasarén om Gamla testamentets sadism och rasism över icke-människor och kvinnor – så varför ska den klerikala pöbeln göra det?
Västvärldens imperialism, kolonialism, rasism och förtryck är till största del kristendomens. Övergreppen i den gamla världen refererar debattförfattarna med ”kristnandet” och ”när det svarta Afrika i så stor omfattning tar emot det kristna evangeliet under 1900-talet ” beskriver det missionerande och militaristiska förtrycket i Afrika. Hela artikeln genomsyras av revisionism, uselhet och förakt – fundamentalism.

Dagens debattsida:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=205651

Claphaminstituitet:
http://claphaminstitutet.se/2010/03/09/kyrkan-vaxer/

Kristianstadsbladets publicering:
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20100309/TYCKTTANKT/703099975/1028/ASIKTER/&/Kristen-frammarsch

Tidigare kommentar om Claphaminstitutet:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/08/20/kommentar-fundamentalistisk-abortpolitik/

Se resultatet av den evangelika missionen i Afrika från ABC Nightline VARNING: Mycket stötande:
http://www.youtube.com/watch?v=XIXiNX71cocKommentar: Absurdheter i Utah
mars 1, 2010, 21:55
Filed under: Abort, Juridik, Kristendom, Kvinnors rättigheter, Mormonerna, Religion, Sex

 I Utah, den absurda staten i mellanvästern, så har delstatsparlamentet röstat genom ett lagförslag som innebär att gravida inte får riskera ett missfall. Den stupida lagen måste godkännas av den konservativa guvernören Gary Herbert – själv en mormon – innan den kan träda i laga kraft. I praktiken kan en gravid kvinna som åker skidor, halkar eller på något annat sätt utsätter ett foster för ”fara” att åtalas – för mord. Endast religiöst indoktrinerade människor – med stöd av människoskapade fabler – kan känna moralitet i en sådan avskyvärd lag. Människor utrustade med normalt intellekt försöker nu att stoppa lagen genom att påvisa den uppenbara absolutism som lagen innebär. Varje gravid kvinna kan komma att bli en potentiell mörderska. Utah kan bli en ny teokrati.

Många människor tror på horribla och osannolika företeelser. Detta kan påvisas genom att underminera de förvirrade tokstollarna i gruppen Herreys. Herreys slog som bekant igenom under 80-talet och de tillhör den obskyra sekten Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Ja, så lyder det besynnerliga namnet på kyrkan som i dagligt tal kallas Mormonkyrkan. Denna skrattretande samling av vilseledda medlemmar tror att det finns en judisk släkt som utvandrade till Sydamerika 600 år före den påstådda födseln av guds son via en oskuld.
Mormonernas grundare Joseph Smith är en välkänd och dömd bedragare. Smith påstod, efter sin fängelsetid, att han blivit uppsökt av en ängel som hette Moroni. Ängeln berättade om guldtavlor som avslöjade evangeliets sanningar. Naturligtvis har ingen annan fått sett tavlorna eftersom Smith, praktiskt nog, basunerade ut att alla andra som granskade tavlorna skulle döden dö – en vanlig religiös retorik. Vidare fanns det två magiska stenar som gjorde att bedragaren Smith fick förmågan att översätta guldtavlorna. Uppenbarligen var de inte på engelska, något som förövrigt Texas forne guvernör Ferguson trodde om Bibeln: ”Om engelska dög åt Jesus Kristus duger det åt Texas skolbarn” Frågeställningen var om spanska borde införas som andraspråk i skolan.

Det behöver knappast understrykas hur många gånger det bevisats att hela Mormonkulten bygger på lögner och falsarier. Trots detta finns det över 13 miljoner konfessionella medlemmar i denna idiotiska sekt. Runt 9 000 av dessa sinnessvaga individer huserar i Sverige och Louis Herrey skriver fortfarande om sin tro på hemsidan A good life där han glatt länkar vidare till sidor om både Smith och Mormonerna.

Noteras kan det att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i praktiken var öppet rasistiskt långt in på 60-talet. Kyrkan hävdade att mörkhyade människor fått sina pigment på grund av att de vänt gud ryggen [sic!]. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är ett av det absolut tydligaste tecknet på att religionen är skapad av den okunniga människans hand och dessa vanföreställningar kommer från idéer som härrör från järn- och bronsåldern innan någon relevant kunskap fanns.
Tänk på detta nästa gång du hör Diggi-loo diggi-ley.

Naturligtvis är lagen en konsekvens över kristendomens anti-abort-fundamentalism. Unga kvinnor tvingas, i sällsynta fall, att med eget våld och egen kraft att avsluta en graviditet eftersom legala alternativ är förbjuden i många delstater. Samma fundamentalism och extremism märks även i den absurda retorik som kristenheten för fram i stamcellsforskningsfrågan.

Som en sista ståndpunkt kan det understrykas att ungefär hälften av alla graviditeter slutar i spontan abort, uteslutande utan att kvinnan känt till graviditeten. Tjugo procent av graviditeter, där kvinnan vet om det, blir till missfall. Ingen har uttryckt det bättre än neurobiologen och författaren Sam Harris.
– Om gud existerar är han den flitigaste aborteraren av dem alla.

Dagen skriver om lagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=204397

Rekommenderad läsning:
http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/martinezpeleta/article6719805.abKommentar: Fundamentalistisk abortpolitik

Ett av Obamas första beslut som nytillträdd president var att tillåta statlig stamcellsforskning i USA. Detta kan bli ett av hans viktigaste beslut under hela mandatperioden. Både ärkepappan Bush och hans religiöst förvirrade söner var fanatiska motståndare mot stamcellsforskningen och alla är de förespråkare till ”Pro-life”-rörelsen. På ytan är rörelsen till för att värna medicinsk etik och därmed vill den förbjuda stamcellsforskning och abort, men under ytan är det naturligtvis en fundamentalistisk och en idiotisk flock bestående av bräkande och indoktrinerade får (1). Själva namnet är ju dessutom helt befängt, eftersom den amerikanska delen av rörelsen är för dödsstraff. Bättre döda en vuxen människa med en hjärna, känslor och familj än att förstöra en klump av celler, tycks vara det ignoranta ledmotivet. Eftersom den sedvanliga kristna ångestretoriken – självförnedrande och masochistiskt – påstår att vi alla föds skyldiga, så kan ju knappast skuldfrågan vara av avgörande syfte.

Följande är obestridliga fakta. Vid stamcellsforskning (som inte nyttjar stamceller från navelsträngen) används ett embryo. Denna blastocyt består av 150-200 celler och kan vara det mest hoppingivande och livräddande kluster som någonsin existerat.
I teorin kan alla sjukdomar som guden ondsint planterat på jorden botas eftersom stamcellerna kan utvecklas till vilken vävnad som helst i kroppen. Pro-Life-bluffmakarna hävdar att denna blastocyt har en själ vilket betyder att det är mord att hindra den från att bli en person.
Med en ödmjuk harkling kan det påpekas att en flugas hjärna består av 100 000 celler (Pro-Life-medlem?).
Som en sista ståndpunkt kan det understrykas att ungefär hälften av alla graviditeter slutar i spontan abort, uteslutande utan att kvinnan känt till graviditeten. Tjugo procent av graviditeter, där kvinnan vet om det, blir till missfall. Ingen har uttryckt det bättre än neurobiologen och författaren Sam Harris.
– Om gud existerar är han den flitigaste aborteraren av dem alla.

Pro-life-rörelsens sexuella ångestretorik återspeglas i abortpolitiken, som även den handlar om religiösa motiv snarare än etiska. Varje år mördas abortläkare av kristna fundamentalister som tillika är vapenviftande kaukasier med medlemskap i NRA, den amerikanska vapenlobbyn.
Claphaminstitutet, med många fundamentalistiska bigotter i ledet, tycks tro att om majoriteten tycker en sak, så borde staten föra den politiken. Detta är en bedräglig inställning vid etiska frågor.
Debatten i USA styrs av fanatiker, precis som debatten om afghanska kvinnors orätt till att vägra sex styrs av shiamuslimska diton.

(1) Inget ont om dessa däggdjur. De är mycket trevliga och även goda med rätt kryddor. Liknelsen är naturligtvis biblisk.

Abortdebatten i USA:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189127

Claphaminstitutets torftigainlägg:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175452

Rekommenderad läsning:
http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/martinezpeleta/article6719805.abKommentar: Religiöst förtryck

De abrahamska religionernas sexuella förtryck fortsätter både i Sverige, bland grannländer och i den övriga världen. Är det inte sedvanlig skriftstödd homofobi så handlar det oftast om mannens äganderätt över kvinnan, synderskan – hon utan testiklar.
Paradisets orm, i islam Iblis, frestar Eva som genast och villkorslöst kapitulerar. Eva väljer kunskap istället för lydnad. Adam väljer lydnad och underkastelse och en värld av okunskap. Synderskan Eva är ju bara en biprodukt av mannens egen kropp. Koranen är inne på samma spår, men nämner inte ens kvinnan vid namn – avslöjande nog.
Är det konstigt att Afghanistan har gett männen rätt att svälta en sexstrejkande eller ointresserad kvinna? Detta är legitimerad våldtäkt som bara kan erbjudas i en teologisk stat.
De monoteistiska böckernas avog för det sexuella, för kvinnan och för njutningar ligger till grunden för ett förtryck bortom allt förstånd, ett förtryck mot alla etiska regler. Ändå hävdas moral som orsak, när det religiösa drevet argsint går till motattack.

Den genomsyrande homofobin inom De enda böckernas religioner hyllas av religiösa som ett gudomligt diktat istället för okunniga bronsåldersmänniskors villfarelse. På Dagens hemsida blir tidningens läsare arga för att präster kan kommas att tvingas viga homosexuella. Samtidigt blir Dagenläsarna upprörda över de afghanska kvinnornas vardag. Sedvanligt hyckleri.

 I Malaysia dömdes nyligen en kvinna till sex piskrapp för att hon drack en öl. Återigen – ingen sekulär nation skulle komma på dessa vansinnesdåd.

 I Sverige vill kristdemokraterna ha ett nationellt abortregister, vilket är ett skamligt förslag. Ett hån mot tonårstjejer, våldtäktsoffer och alla världens kvinnor. Ingen människa – som beundrar tänkandet – kan tänkas tillåta en liknande registrering och kränkning. Övriga partier i Alliansen sa nej.
En kvinna har bara två roller i den kristdemokratiska världen; antingen som maka eller som moder. Har inte kvinnan något av dessa epitet är hon ”Evas dotter”, alltså synderskan.

 En kort resa över Östersjön till det katolska Litauen avslöjar hur fundamentalismen förpestar demokratier när det sekulära sätts ur spel. Allt detta förtryck baserat på vidskepelse och övernaturlig tro.

Afghanistans nya sharialag:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173976

Homoäktenskap:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173971

Piskrapp:
http://www.aftonbladet.se/wendela/article5540425.ab

Abortregistrering:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173986

Litauen går kristendomens väg:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173812Kommentar: Bigotten Rick Warren talade inför muslimer

På USA:s nationaldag den fjärde juli talade den trångbröstade evangelikanen Rick Warren på Islamic Society of North Americas konvent. Warren är känd för sitt motstånd gentemot abort, stamcellsforskning och homoäktenskap och är betecknad som en konservativ teolog. Samma religiöst grundade åsikter som föraktar de mänskliga rättigheterna.
Rick Warren har uttalat sig mot evolutionen och till förmån för Intelligent Design – som är en religiopolitisk omskrivning av kreationism.

På konventet uppmanade Warren i sitt tal att den måste bli mer samarbete mellan de två stora religionerna – inte bara diskussioner. Han menade vidare att  ”det är lättare att vara extremist av något slag” än att samarbeta.

Att den okunnige Warren skulle vara en brobyggare av positivt slag är ett hån. En person som själv är extremist kan bara tilltala likasinnade.

Dagens artikel om händelsen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173525

Lake County Record-Bee via AP:
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_ISLAM_EVANGELICAL_PASTOR?SITE=CALAK&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

Rick Warrens fula människoförakt är ständigt aktuellt:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196965Kommentar: Moder Teresa som god förebild

År 1969 åkte den religiösa producenten Malcolm Muggeridge till Calcutta för att göra BBC-dokumentären Something beautiful for god. Där skulle de besöka nunnan Agnesë Gonxhe Bojaxhius hem för döende människor. När filmteamet skulle filma inomhus sade fotografen Ken McMillan att det var för mörkt för att filma inomhus. På den tiden var film inte lika ljuskänslig som idag.
När filmteamet åter äntrade engelsk mark och redigeringsarbetet började, så visade det sig att bilderna blev mycket bra. Den religiösa producenten utbrast, uppenbarligen subjektivt, att det var ett gudomligt ljus och att det var ett mirakel som fastnat på film. Fotografen påpekade, uppenbarligen objektivt, att det berodde på en helt ny typ av film från Kodak. Ryktet spred sig dock och nunnan blev en världsstjärna över en natt. Så skapas ikoner i en religiös, naiv, okritisk och ignorant värld.

 Agnesë Gonxhe Bojaxhiu föddes som albansk medborgare i Makedonien 1910. Efter många års arbete som missionär och ivrig spridare av bigotteri blev hon, via dokumentärens ofrivilliga hjälp, mer känd under artistnamnet Moder Teresa (Konstigt namn på en oskuld). Naturligtvis är det bortom alla tvivel att Moder Teresa gjorde humana insatser, men det kan aldrig överväga hennes bigotta och stundtals förljugna katolska världsuppfattning. Hon var ingen vän av fattiga, hon var en vän av fattigdomen. Moder Teresa trodde orubbligt att fattigdomen var av gud given och aldrig sade hon att fattigdomen kunde bekämpas med kvinnlig frigörelse eller utbildning.

Hennes hospice hette Home for dying, vilket är på gränsen till perverst, och inne i hospicet hängde en skylt som deklarerade I am on my way to heaven, ett lagom arrogant meddelande till alla dödssjuka hinduer och sikher. Några av Moder Teresas frivilligarbetare – samt många medicinska tidskrifter – har påpekat att hospicet i det närmaste var en slutförvaring av döende, där de fick ingen eller ytterst lite hjälp. Bland annat delades nålar av många patienter och cancersjuka fick smärtstillande av medel i alvedonklass. Ingen palliativ vård här inte!
I hennes förbluffande fredspristal, hon fick av någon märklig anledning Nobels fredspris 1979, sade hon med fundamentalistisk retorik att aborter var det största hotet mot världsfred. Samma argument som delas av religiösa radikaler över hela jorden och baseras på att embryon och foster har en sakral själ. Lika starkt hon kände mot abort, kände hon även över preventivmedel. En retarderad idé som papister än idag förespråkar på grund av kristendomens sjuka och rabiata avog mot sexualitet (Oskuldsfixeringen i bibeln är ytterst obehaglig. Upptäcker du – som man – att din nästa inte är oskuld, så ska du slå ihjäl henne i dörrposten).

Undrar hur många aidsfall i Afrika som är direkt kopplade till kristna hjälporganisationers ovilja att dela ut kondomer?
Hon har hyllat diktaturer som Haiti och då direkt till mördaren och förbrytaren Baby Doc.

Kristet upprop i DN-debatt:
http://www.dn.se/opinion/debatt/skulle-moder-teresa-vara-en-bakatstravare-1.899807
%d bloggare gillar detta: