Religiovakt


Kristendom och nazism

”Vi var övertygade om att människor behöver och kräver denna tro [kristendomen]. Vi har därför åtagit kampen mot den ateistiska rörelsen och att inte bara med ett par teoretiska förklaringar: vi har stämplat ut den.” Adolf Hitler i ett Berlintal, 24 oktober 1933.

Det är uppenbart att många teologer och religiösa apologeter känner till nationalsocialismens icke-ateistiska grund. Men nazism och antisemitism är bland det mest ondsinta och odiösa människan känner till och detta kan inte – för de som förklarar allt med en gudom – härledas till tro. Ändå påstår dessa debattörer ofta att nazismen var ateistisk som en varning på vad irreligiositet skapar. Denna medvetna strategi tycks ha fötts från missförståndet att socialdarwinism, som är en uppsjö av pseudovetenskapliga nonsensläror, är något som sekularister, ateister och darwinister stödjer och finner som moralisk och att det var socialdarwinism som Charles Darwin förespråkade. Det hela är naturligtvis bara hutlöst svammel som har blivit en typ av religiös Godwins lag.

Med en högljudd harkling kan det för det första påstås – med hög trovärdighet – att nationalsocialismen hade varit omöjlig att marknadsföra om det inte funnits ett nästan 1 500 år av gammalt kristet hat mot judar. Martin Luthers antisemitism var aggressiv och hatisk lik den katolska kyrkans men Luthers inflytande över Tysklands morrande antisemitism kan inte underdrivas. När nazisterna kom till makten återtrycktes mycket av Luthers hatlitteratur. Hade ett sådant teologiskt hat inte existerat hade inte människor plötsligt förlikat sig med idén att judarna lika plötsligt var roten till allt ont.
Adolf Hitler själv var, högst sannolikt, en troende katolik som ofta liknade sin mission som gudomlig och svängde med bibliska liknelser. Förutom att han beskriver i Min Kamp att han utför guds arbete, så finns det mängder av tal av den demagogiska österrikaren som understryker hans kristenhet. Historikern och docenten Richard Steigmann-Gall menar att Hitler inte någonsin utryckte idéer som var ateistiska eller agnostiska utan de var strängt teistiska och Hitler jämförde ofta ateism med judisk materialism och bolsjevism. I november 1936 mötte den katolska kardinalen Michael von Faulhaber Adolf Hitler vid dennes residens i Berghof. Efter mötet summerade kardinalen att ”Hitler är djupt religiös och utan tveksamhet lever i en tro på gud”.

SS-soldaterna fick svära trohet till Führern och den allsmäktiga guden. Samtidigt hade soldaterna bältesspännen som förkunnade ”Gott mit uns”. Detta är inte ateism eller ens sekularism. När en stor undersökning genomfördes 1939, efter sex år av diktatur, så erkände sig 54 procent av tyskarna till protestantismen och 40 procent till katolicismen. Några få procent fann andlig glädje i nazifierad hedendom och ariosofi. Endast 1,5 procent bekände att de var icke-troende. Man ska påpeka att olika kristna grupperingar, framförallt katoliker och protestanter, ibland hade inbördes agg emot varandra där förföljelse förekom. Däremot var båda dessa inriktningar fientliga mot Jehovas Vittnen, vilka led en grym förföljelse under andra världskriget. Naturligtvis fanns den mängder av kristna som opponerade sig mot Hitlertyskland och dessa förföljdes och mördades, men knappast på grund av trosfrågor utan av politiska skäl.
Katolska kyrkan hade inga större problem med Hitlerregimen än att Vatikanen undertecknade ett avtal med Nazityskland där man girigt och utan protest ville skola ungdomarna i ariernas nya germanska rike. Avtalet var ett av Tysklands första utrikespolitiska åtagande efter valsegern. I samband med avtalet, 26 april 1933, sade Adolf Hitler att ”Sekulära skolor kan aldrig tolereras eftersom sådana skolor inte har en religiös undervisning, och en allmän moralisk instruktion utan en religiös grund bygger på luft, därför måste alla karaktärsutbildningar och religion härledas från tron.”

Vatikanen hade ju redan samarbetat med fascister i Italien och på många goda punkter kan man likställa fascismen med den katolska högern. Den heliga stolen anklagade ända fram till 60-talet officiellt judarna för deicid – gudsmord. Vatikanens medieapparat L´Osservatore Romana skrev så sent som på 1900-talets början fortfarande om Den vandrande juden-myten och att judar drack kristnas blod. Inte heller bör Vatikanens hjälp, med påve Pius XII:s goda minne, till nazistiska krigsförbrytare att fly från rättvisan till Sydamerika glömmas. År 2000 bad dåvarande påven Johannes Paulus II om ursäkt för kyrkans antisemitism.

Den kristne kompositören Richard Wagner var aktiv i den tyska politiska 1800-tals-debatten och hans Gobineau-påverkade judeförakt lyste i samhällsdiskussionen. Arthur de Gobineau var naturligtvis den franska författare som ansågs vara fadern till rasbiologiska ansatser och fantasierna om arier. Han var djupt from och trodde bibeln var en sann berättelse om människans ursprung. Wagner skrev flera rasistiska och antisemitiska verk. Men den wagnerska släkten hade fler obehagliga överraskningar, för 1908 gifte sig Eva von Bülow, Richard Wagners dotter, med den engelska filosofen och kristne fundamentalisten Huston Stewart Chamberlain. Chamberlain skrev en mängd rasistiska och pro-teutoniska skrifter där han argumenterade för tyskarnas renhet och judarnas avsaknad av religion [sic]. Han försökte även implementera idén att Jesus inte var jude utan en tvättäkta arier.
Samtidigt hatade Chamberlain darwinismen som han tyckte var ”den mest avskyvärda och missriktade läran”. Huston Stewart fick besök av Führern vid ett flertal gånger – ibland tillsammans med Göbbels – vid det wagnerska residenset i Bayreuth. Hans fru Eva var medlem i Kampfbund für deutsche Kultur (KfdK), en organisation som verkade för en ilsk nationalistisk kulturpolitik. Organisationen hade stor inverkan på landets bibliotek och gav ut en svartlista som biblioteken skulle ha som riktlinje. ”Alle Schriften, welche die christliche Religion und ihre Einrichtungen, den Gottesglauben und andere einem gesunden Volksempfinden heiligen Dinge verhöhnen, verumglimpfen oder verächtlich machen.”, var en av riktlinjerna. På svenska lyder det ungefär; ”Alla skrifter som hånar, förminskar eller framställer den kristna religionen och dess inrättningar, gudstron och andra sunda folkkänslor inför det heliga som föraktliga.” Noteras bör att Darwins Om arternas uppkomst inte var halal för de gudfruktiga nazisterna.

Även Winifred Wagner, som var gift med Wagners son Siegfried, var en hängiven nazist och medlem i KfdK. Hon var en personlig vän till Adolf Hitler. Winifred dog 1980 och hann träffa förintelseförnekaren David Irving och förklarade då att ”Hitler fortfarande hade varit välkommen hem till henne”. Kampfbund für deutsche Kultur var grundad av Alfred Rosenberg, den notoriske naziideologen. Rosenberg hade även en fäbless för Positives Christentum (Positiv kristendom) som var en slags nazikristendom som byggde på en arisk kristendom där Jesus hade nordiska karaktärsdrag och kampen mot de materialistiska judarna var en hörnsten. Organisationens flagga var snarlik hakkorsfanan, men i mitten pryddes den vita cirkeln av ett kors. Deutsche Christen, som sedermera blev den Tyska rikskyrkan, erkände dess teologi till positiv kristendom och hyllade Hitler när denne blev rikets diktator. I samband med detta fick kyrkan ett enormt medlemsuppsving.

Paul de Lagarde (1827-1891) var en bitter teolog och exegetiker vars inspiration för de nationalsocialistiska fundamenten inte kan överdrivas. Inte nog med att de Lagarde ansåg att judarna var skadedjur och parasiter, han ville dessutom bygga ett nytt Tyskland på nationell kristendom. Hans verk påverkade skapandet av Positives Christentum och grundlade Alfred Rosenbergs ideologi och därmed NSDAP:s dito. En annan viktigt influens för den nationalsocialistiska födelsen var det kristna partiet Christlich–soziale Partei, CSP, som grundades 1878 av den protestantiska teologen Adolf Stoecker. Partiet förde en hätska antijudisk agenda. Stoecker, som hade en plats i Reichstag, hade ett stort politiskt inflytande och spred judiska konspirationsteorier ända till sin död 1909.

Det fanns förövrigt en mängd partier i Tyskland mellan 1800-talets mitt tills att NSDAP tog makten, som hade en kristen, konservativ och antisemitisk prägel. Det kan förövrigt påpekas – i förbifarten – att Ku Klux Klan reformerades av metodistpastorn William Simmons 1915. Simmons var även slavägare.
Det påstås ibland att det var kristendomen som befriade slavarna, vilket inte kan hävdas beskriva hela sanningen. Bibeln menar att slaveri är en självklarhet och sydstatarna hade ofta den Goda boken som försvar till slaveriet. Än idag finns det kristna rörelser som är starkt rasistiska. I Sydafrika finns Afrikaner Weerstandsbeweging, AWB. Beväpnade och djupt kristna fascister. I USA hittar man hela den kristna identitetsrörelsen och Aryan Nations – båda kristna sekter. Och det omskrivna Society of S:t Pius X, SSPX, den sedevakantistiska utbrytarrörelsen som inte godkände Den heliga stolens påvar efter det Andra Vatikankonciliet, är fortfarande tveksamma till om förintelsen har ägt rum och är mer eller mindre öppet antisemitisk. Den nuvarande påven Benediktus XVI hävde exkommuniceringen mot SSPX 2009. Det finns inget som förhindrar kristendom att kombineras med fascism, nazism och rasism.

Alltså; kristna debattörer, apologeter och försvarare av tron hävdar medvetet att nationalsocialismen är ateistisk och religionsfientlig och insinuerar att detta har ett samband med den ofattbara grymhet som utfördes av dödsbödlarna. Påståendet är alltså inte bara felaktigt utan osmakligt och ovärdigt, eftersom nationalsocialismen har grunder ur kristendomens judehat, auktoritetstro och blinda lydnad. Nationalsocialismen är byggd, inspirerad, och influerad av kristna tänkare som Luther, de Gobineau, Wagner, Stoecker, Chamberlain, de Lagarde, Rosenberg och Hitler. Nazismen hade varit omöjlig utan kristendomen.Kommentar: Bluffmakare inom evangelikalismen

Bluffmakarna inom den evangelikala rörelsen blir fler och fler. Kritiker har under lång tid påstått att många av de stora evangelikala ledarna är charlataner som vill tjäna pengar. Moroten för förskingrarna är att amerikanska kyrkor är skattebefriade, vilket har lett till stora vinster för karismatiska demagoger som lurar sina församlingar. En del pastorer äger egna privatplan.
Helt nyligen avslöjades det att evangelisten pastor Franklin Graham tar ut en lön på knappt nio miljoner kronor på bekostad av sparkade medarbetare. Och detta i kristider. Graham är son till den – inom kristendomen – legendariske gaphalsen Billy Franklin Graham. Som en vanlig evangelikal trångsynthet har Franklin Graham spytt ut fördomar och felaktigheter om både andra religioner och sex.

Charlatanen Ted Haggards fru stannade kvar i sitt äktenskap trots makens evangeliskt dubbelmoralistiska otrohet och narkotikamissbruk. I en kommande bok, utgiven av ett kristet förlag, berättar hon sin historia. Kristendomens sado-masochistiska natur och den överdrivna inställningen till det ”heliga” äktenskapet och mannens status i hemmet tros vara de primära anledningarna till självföraktet.
Under senhösten 2006 avslöjades att president Bush andliga rådgivare Ted Haggard hade ett homoförhållande med en manlig prostituerad samtidigt som han nyttjade ett tungt narkotikum. Båda klavertrampen är något han – i sin övergödda självgodhet – alltid har föraktat till sin menighet – New Life Church.
Tillsammans med bluffmakaren Jerry Falwell – som dog utan att blivit uppryckt till himlen – och bedragaren Pat Robertson var Haggard de ledande bigotterna inom amerikansk evangelikalism. Penningkåta och devota, moraliserade trojkan fördomar och vetenskapsvidriga lögner till den blinda amerikanska flocken

Förutom Haggards goda relation till det forna hycklande presidentparet Bush var han även ledare för National Association of Evangelicals – organisationen som samlade de fanatiska evangeliska krafterna i USA. Hans, numera döda, vän och lurendrejare Falwell ansågs tillsammans med Robertson vara viktiga till Bush omval och till den fundamentalistiska kristendomens framsteg i Amerika. De evangelikala krafterna i USA och Europa har blivit kända för snäva bibeltolkningar, homosexförakt, kreationism och karismatisk kristendom.
Falwell sa att Satan kommer till jorden förklädd till en vuxen judisk man och hävdade att elfte septemberattackerna var ett straff för homosexliberalismen i New York, något som Robertson höll med om. Den eskatologiskt troende Falwell – antagligen trodde han inte alls utan var en ren bluff – hade sin förtröstan till uppryckandet – en befängd idé som hävdar att gud kommer dra upp utvalda individer till himlen. Falwell hittades på sitt kontor och hans korpulenta kropp låg kvar.
Den förre presidentkandidaten Robertson har sagt att Ariel Sharons hjärnblödning var guds straff och har spottat ut hat mot minoriteter. Han har vid flertalet gånger spått jordens undergång i Harmagedon, men likt andra skrattretande tokstollar har han naturligtvis haft fel.
Dessa fyra vilsekomna och vidriga devoter är det bästa evangelikalismen har att komma med och påvisar hela bedrägeriet bakom religionen.

Under januari 2010 drabbades det fattiga Haiti av en förödande jordbävning som kostade tiotusentals människor livet. Den vidrige Pat Robertson var inte sen att kvasianalysera anledningen – det var ett straff för haitiernas pakt med djävulen. Robertson menar naturligtvis örikets fascination för voodoo.

Detta är en reviderad kommentar från augusti 2009.

Mer på Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190072

Robertson spyr ut sin galla över döda haitier:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=199639

 

 Kommentar: Katolska kyrkans förbrytelser

Denna artikel uppdateras – tyvärr – ofta. Senast 20100410

Kristendomens hat mot det sexuella, celibatet, skuldbeläggningen av människan, den absurda auktoritetstron och det ondskefulla påhittet att ett helvete existerar, är de skarpaste förklaringarna till varför pedofiler finner skydd innanför de katolska kyrkornas tjocka, tunga och blodiga väggar.
Exakt samma anledningar är också skälen till att vuxna människor, föräldrar och lärare, har valt att tro på lögnaktiga och perversa präster – istället för de utsatta barnen.

Mellan 1950- och 1970-talen utsatte prästen Charles Sylvestre en mängd flickor för minst 61 brott varav 47 var av sexuell karaktär. Den katolska kyrkan visste om klagomålen, men gjorde inget annat att förflytta rovdjuret till ett nytt samfund. En lärare fick veta av en utnyttjad flicka vad Sylvestre hade gjort. Som den fromme utbildningsfostrare han var, så gav han flickan en månads kvarsittning. Kyrkan var berett att göra en förlikning med några av de utnyttjade flickorna (när mediernas ljus träffat mörkret) om de skrev på ett tystnadspliktsavtal. Den kristna etiken var alltså att muta de skändade så att gärningsmannen inte kunde bli dömd och kvinnorna aldrig fick berätta om övergreppen.

Nutid, våren 2009. En nioårig flicka blev våldtagen av sin styvpappa under tre års tid. En vuxen förebild som den lilla försvarslösa flickan hade ett oantastligt förtroende för. Flickan blev gravid av styvfaderns sjuka och äcklande handlingar och via läkarvetenskapens hjälp avbröts graviditeten på ett sjukhus i Brasilien.
Vad som hände sedan var och är en katastrof i all medmänsklighet, ett hån mot normala och moraliska värderingar och en evig skam över människan som biologisk art.

Ärkebiskopen i den brasilianska staden Olinda bannlyser läkarna för att de utfört aborten. Även flickans mamma blir bannlyst eftersom hon tagit sin dotter till sjukhus. Det oskyldiga och kränkta barnet slapp bannlysningen för att hon ansågs som för ung för en sådan dom – inte av något annat skäl. Styvpappan blev inte bannlyst. Hans brott ansågs nämligen inte värre än det läkarna och mamman hade begått.
Den hjärtskärande och smärtsamma historien – som avslöjar de brott mot mänskligheten som sker i religionernas vidskeplighet – tar en ny vändning när Vatikanstaten tar ärkebiskopens sida. Är detta moralen som kristendomen förkunnar?

Vatikanen – världens största kriminellt organiserade liga – har i alla tider begått övergrepp och illdåd mot människor som har varit försvarslösa och utsatta. Denna liga styrs av äckliga gubbar med oändlig religiös och politisk makt, försvarad av förvirrade präster, biskopar, monsignori, nunnor och kardinaler runt om i världen.
I boken ”Förlorad barndom” beskriver Kathleen O´Malley hur sadistiska och kriminella nunnor fysiskt och psykiskt misshandlade henne under flera år i en katolsk skola på Irland.
Detta har hänt tiotusentals barn bara på den gröna ön och hur många barn som utsatts för övergreppen på en global nivå är nog bortom all önskvärd kunskap att förstå.
O´Malley och hennes två systrar slets ur deras mammas famn och sattes i sadistnunnornas våld i åtta helvetiska år med bara nedbrytande åtgärder. Där fick de lära sig religionens hörnstenar som att frukta, respektera, vörda samt att blint lyda den lika sadistiska guden.

Hittills har Vatikanen – detta ohyggliga skämt – betalat över en miljard dollar i förlikningar till sexuellt utnyttjade barn som alla blivit offer för de katolska prästernas övergrepp. Bara från 1950-talet har minst 4 000 präster åtalats för sexuella övergrepp, bara i USA. Mörkertalet är betydligt större. Det globala antalet drabbade en ångestframkallande skandal.
Idag gömmer den ”Heliga Stolen” – ett förövrigt sjukt epitet – pedofiler som rymt från lagen, detta framgår i dokumentären Deliver Us From Evil: The Catholic Church and Pedophiles, som har sänts på SVT. Noteras bör att även protestantismen är överrepresenterat av sexövergrepp inom prästyrket.
Människan – och hennes pinsamma respekt för religion – ska skämmas över alla dessa missgärningar som formbara barn fått utstå. Detta är det logiska resultatet av en ideologi som säger att vi ska underkasta oss en himmelsk diktator, att vi föds sjuka och syndfulla – men att vi måste leva som friska.
Katolska kyrkans övergrepp mot de svagaste – barnen – är inga tillfälligheter, antalet drabbade borttrollar slumpen. Katolska kyrkans våldtäkter på barn är ett resultat av celibatet – livsgiftet – och en absurd ideologi som är centralstyrd av en man som tror han är en ställföreträdare för en fiktiv gud. Kombinationen askes och gudomliga tillstånd är förgiftande farligt. Sanningen är att pedofili är ett katolskt kännetecken. Den nuvarande påven skyddas av rabiata papister – som alla känner till sanningen – men väljer att utöva den oändliga makt som de besitter genom att tiga och bortförklara.

Under vintern och våren 2010 avslöjades mängder av nya övergrepp som den katolska kyrkans celibat är ett resultat av. Irland, Italien, Danmark,  Tyskland – där den absurde påvens bror var indragen i en för Vatikanen pinsam fadäs – var några av länderna som skandalerna uppstod. Det livsfientliga celibatet får näring i en livsfientlig ideologi – och samhället står och ser på, men barnen betalar överpriset.
”Toppen på ett isberg”, säger en italiensk advokat. Och i Norge erkänner en biskop från Trondheim vad han gjort mot barn och skandalen förväntas att växa. Toppen på vulgärberget kan vara en tysk överlöpare bosatt i romerskt palats.

Kyrkans samarbete med fascister, homofobin (som tycks vara ytterligare ett hyckleri) och dess antisemitiska grund är värd en egen kommentar, men understryker bara den fabricerade ideologins förbrytelser mot mänskligheten.
När är det dags att avkodifiera den katolska kyrkan och ta avstånd? Vatikanen ska frysas ut ur den internationella gemenskapen, avslöjas, hånas och straffas för dess vidriga och oförlåtliga brott mot barn.

Påven skyddar pedofiler:
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1947293/paven-skyddade-pedofildomd-prast

DN rapporterar:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/paven-skyddade-pedofildomd-prast-1.1075562

Den absurde Marcus Birro tar ett populistiskt kliv:
http://www.dn.se/debatt/min-gud-dras-i-smutsen-av-praster-och-biskopar-1.1075429

Kyrkan – oavsett inriktning – ljuger i de flesta ämnen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=184964

Även kyrkopolitiker i Sverige utövar våld:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=185190

Frikyrkopastor erkänner sexövergrepp:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194198

Katolska kyrkan på Irland – ren ondska:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194878

Hyckleriet har inget slut:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196967

Katolska kyrkan ahr naturligtvis känt till brotten:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/katolska-kyrkan-kande-till-overgrepp-1.1002748

Kristenhetens antisemitism är sedan länge känd, men erkännande är ovanliga:
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/syster-sofie-foljde-jesus-in-i-synagogan_4474141.svd

Pedofilin tystas ner:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vatikanen-tystade-ner-pedofilbrott-i-flera-lander-1.1068100

Offren berättar sanningen på Youtube:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vatikanen-tystade-ner-pedofilbrott-i-flera-lander-1.1068100

Präst våldtog under tre års tid – med kyrkans goda minne:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/den-katolske-prasten-valdtog-colm-i-tre-ar-1.1068117

Skandalen växer – nu Norges tur:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fler-overgrepp-inom-katolska-kyrkan-i-norge-1.1073809

 Dagen rapporterar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=208333

Detta är en reviderad version på ett tidigare inlägg.
Senast uppdaterad april 2010.Kommentar: Charlatanerna Haggard et al

Charlatanen Ted Haggards fru stannade kvar i sitt äktenskap trots makens evangeliskt dubbelmoralistiska otrohet och narkotikamissbruk. I en kommande bok, utgiven av ett kristet förlag, berättar hon sin historia. Kristendomens sado-masochistiska natur och den överdrivna inställningen till det ”heliga” äktenskapet och mannens status i hemmet tros vara de primära anledningarna till självföraktet.
Under senhösten 2006 avslöjades att president Bush andliga rådgivare Ted Haggard hade ett homoförhållande med en manlig prostituerad samtidigt som han nyttjade ett tungt narkotikum. Båda klavertrampen är något han – i sin övergödda självgodhet – alltid har föraktat till sin menighet – New Life Church.
Tillsammans med bluffmakaren Jerry Falwell – som dog utan att blivit uppryckt till himmelen – och bedragaren Pat Robertson var Haggard de ledande bigotterna inom amerikansk evangelikalism. Penningkåta och devota, moraliserade trojkan fördomar och vetenskapsvidriga lögner till den blinda amerikanska flocken (amerikanska kyrkor är skattebefriade och ledarna flyger omkring i privatplan).

Förutom Haggards goda relation till det forna hycklande presidentparet Bush var han även ledare för National Association of Evangelicals – organisationen som samlade de fanatiska evangeliska krafterna i USA. Hans, numera döda, vän och lurendrejare Falwell ansågs tillsammans med Robertson vara viktiga till Bush omval och till den fundamentalistiska kristendomens framsteg i Amerika. De evangelikala krafterna i USA och Europa har blivit kända för snäva bibeltolkningar, homosexförakt, kreationism och karismatisk kristendom.
Falwell sa att Satan kommer till jorden förklädd till en vuxen judisk man och hävdade att elfte septemberattackerna var ett straff för homosexliberalismen i New York, något som Robertson höll med om. Den eskatologiskt troende Falwell – antagligen trodde han inte alls utan var en ren bluff – hade sin förtröstan till uppryckandet – en befängd idé som hävdar att gud kommer dra upp utvalda individer till himlen. Falwell hittades på sitt kontor och hans korpulenta kropp låg kvar.

Den förre presidentkandidaten Robertson har sagt att Ariel Sharons hjärnblödning var guds straff och har spottat ut hat mot minoriteter. Han har vid flertalet gånger spått jordens undergång i Harmagedon, men likt andra skrattretande tokstollar har han naturligtvis haft fel.
Dessa tre vilsekomna och vidriga devoter är det bästa evangelikalismen har att komma med och påvisar hela bedrägeriet bakom religionen.

Dagen om fru Haggards bokutgivning:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=176125

 Kommentar: Kristen rasism inget nytt

Att den norske biskopen Tor B Jörgensen påpekar kristna norrmäns rasistiska fördomar är inte förvånande. Tidigare har biskopen även kritiserat sina kristna bröder och systrar för homofobi. Faktum är att både rasism och homofobi är förenligt med kristendom, trots vissa kristna grupperingars avbön. I en webbundersökning på den kristna dagstidningen Dagen.se fick Sverigedemokraterna ett oroväckande starkt stöd inför kyrkovalet.

Prästen Axel W Karlsson kandiderade för Sverigedemokraterna vilket ledde till en viss debatt.
Vissa motsätter sig Karlssons val med att kristendom är oförenlig med SD:s partiprogram. Det finns stycken i Bibeln som är direkt rasistiska och där den gode skaparen själv är med att utrota olika stammar – förutom personligt riktade mord. Bibelns luddiga, diffusa och dubiösa språk och brist på klarhet gör att skriften kan tolkas på oändliga sätt.
Antisemitismens historia är också kristendomens historia. Katolska kyrkans antisemitism och vurmande för högerkristna falanger är sedan länge klarlagd, men tyvärr allt för lite utredd. Den är långt värre och mer utbredd än de flesta kan förstå.

Luther, mannen i Wittenberg, var antisemit – precis som de flesta kristna var på den tiden och precis som en del fortfarande är. Katolska kyrkan har kollaborerat med fascismen och nazismen. En del debattörer och intellektuella tycker att fascism är synonymt med den katolska högern. De fascistiska rörelserna i Italien, Spanien, Portugal och Kroatien hade medlöpande präster som ivrigt påhejade antisemitismen, allt med förbrytarstaten Vatikanen i ryggen. Tumörbiologen Georg Klein har vittnat om rasismen i de fascistkristna Ungern.
Den kristna identitetskyrkan är nynazistisk, I nordvästra USA har det religiösa Aryan Nation sin hemvist. Ku Klux Klan är grundad av en slavhandlare på kristna grunder, återskapad av metodistpastorn William Simmons 1915. Hela den amerikanska södern var full av gudfruktiga kristna slavägare som såg svarta människor som boskap. Alltid med Den ende bokens idiotiska innehåll som förevändning. Den evangeliska kyrkan i USA består ännu idag av uteslutande vita vapenviftare med nationalistisk värdegrund som i många fall är rent rasistisk.
I Sydafrika finns en mängd kristna falanger där Afrikaner Weerstandsbeweging, AWB, är den mest kända. Beväpnade och djupt kristna fascister.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna, var öppet rasistiskt till mitten 60-talet.

I Sverige har nynazister florerat i KDS och Nationaldemokraterna vurmar – idag – för en kristen värdegrund, precis som Sverigedemokraterna och deras satsning på kyrkomötet. Några av ND-ledarna är sedevakantister (som facsisten Mel Gibson), liksom den nyligen omdebatterade sekten SSPX.
Det går att finna stöd för rasism, homofobi, slaveri, kvinnoförtryck, folkmord och hat mot det sexuella i Bibeln. Och den som påstår att vissa har fel, har uppenbarligen tillgång till information som ingen annan har. Naturligtvis är Karlsson inte unik i Sverige, men han är en av de få präster som står för sin bigotta och religiöst snedvridna världssyn.

Pingstvänner vurmar för Sverigedemokraterna:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197040

Dagens artikel om SD-prästen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174153

Kristen rasism i Norge:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189739

Pingstvänner vurmar för Sverigedemokraterna:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197040

Svensk nunna ser nyktert på kristendomens rasistiska historia:
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/syster-sofie-foljde-jesus-in-i-synagogan_4474141.svd

Detta är en rividerad version av ett tidigare inlägg.Trångbröstad pastor talade på Torpkonferensen
juni 22, 2009, 11:32
Filed under: Antisemetism, Evangelikalism, Homofobi, Kristendom, Nyheter, Religion

Den Illinois-baserade pastorn James T. Meeks berättade på Torpkonferensen – som är ett allkristet årligt möte – om hur hans kyrka växte från 200 till 20 000 får i flocken. Om detta skriver tidningen Dagen och ger läsarna Barack Obama-citat om pastorns mentorskap för den amerikanska presidenten.
Däremot tycks inte Dagen skriva något om Meeks homofobiska och antisemitiska uttalanden som alla varit i klassisk evangelikansk stil.
Meeks samarbetar med den bigotta organisationen Focus on the Family och har beskyllt judar för att filmen Brokeback Mountain gjordes.

Den belönade filmen är skriven av Larry McMurty och regisserad av Ang Lee.
%d bloggare gillar detta: