Religiovakt


Kommentar: Skolavslutningar i kyrkan.
december 11, 2011, 17:24
Filed under: Barnövergrepp, Debatt, Juridik, Kristendom, Kultur, Mormonerna, Religion, Sekularism, Svt, Teologi

Debatten om skolavslutning i sakrala miljöer är infekterad av religiös demagogi. För det är demagogi som det handlar om. Vanligaste argumenten som kristna retoriker framför handlar om traditioner, majoritetshypoteser, honour by association-argument och att det råder religionsfrihet i Sverige.
I SVT-programmet Debatt som sändes tordagen den 8 december försvarade Ebba Busch, Livets Ord-anhängare i KD, och Jonas Eek, solipsistisk domkyrkoteolog, att skolavslutningar kan, och bör, ske i religiösa kontexter utanför skolan.

Sekularisternas huvudsakliga argument är just religionsfriheten, denna grundläggande viktiga frihet som ger alla medborgare rätten att tro vad de vill, om de vill och hur de vill. De religiösa demagogerna hävdar att det är religionsfrihet att leda barn i offentlighetens skolor till heliga rum. I detta dubiösa antagande insinueras att barn kan tacka nej till att besöka en kristen kyrka. Detta skulle vara frihet. Naturligtvis är detta inte ett val som ens kan förmedlas i samma andetag som frihet.

Många barn – kristna enligt deras föräldrar – som måste tacka nej till kyrkliga avslutningar lever också under ofrihet. Barn till Jehovas Vittnen får inte gå till kyrkan, inte hålla på med påskpynt, inte vara med i gemenskapen. Det finns naturligtvis barn till andra religioner som också tvingas – i ordets rätta bemärkelse – till avslutningsreträtt på grund av föräldrarnas underkastelse för religiösa diktat.
Detta ligger också inom religionsfrihetens ramar.
Som skollagen stipulerar, ska det inte förekomma konfessionella inslag i skola med offentlig huvudman. Således är skollagen fullkomligt överlägsen när det gäller religionsfrihetens innebörd – alla inkluderas.
Skulle Busch gå in en Mormonkyrka på en offentlig skolavslutning? Knappast. Skulle hon hävda annat skulle det vara en populistisk lögn. De känslor som Jehovas Vittnen och mormornerna framkallar de mainstream-kristna, drabbar alla andra som inte hyser trons förgiftande föreställningar.
Sekularister är dock konsekventa; alla heliga rum är lika absurda som offentliga skolavslutningar.

Om kristenheten finner religiöst influerade avslutninga så viktiga, bör de ha en egen avslutning i respektive församling efter de offentliga skolornas stängningstid. Hur smaklöst och intellektuellt ohederligt det än är att indoktrinera barn med mytologi, så är det faktiskt detta som religionsfrihet innebär. Det är ingen hemlighet att Sveriges Kristna Råd fasas över att tappa kontroll över manipulationen av barn genom mission och konfirmationsriter i skolan. Där finns nämligen en kyrkoskattebetalande framtid och en framtida flock.

Argumentet att jul är en kristen tradition som måste ingå i svenska barns skolavslutning är lika usel som den är förljugen. Julen är en av kristendomen kidnappad helg, detta måste stå utom allt rimligt tvivel. Etymologiskt har inte heller ordet jul någonting att skaffa med kristendomen, såsom i exempelvis engelskan eller tyskan. Traditionsargument är överhuvudtaget tveksamt eftersom det skulle postulera att olika osmakliga lärors sedvanor är legitima, beroende på var du befinner dig. Inte heller är det vanliga majoritetsargumentet giltligt. Oavsett om det är sant eller inte att en majoritet vill ha avslutningar i kyrkan, så strider detta fortfarande mot lagar, konventioner och förordningar. Sådana viktiga incitament bygger inte på populism. Majoriteten av Sveriges medborgare är icke-troende, men det betyder ingenting. Jonas Eek antyder också, med ohederlig argumentum-ad-popolum-teknik, att en majoritet av jordens befolkning är troende och därmed blir religionen sann. Detta argumentationsfel bevisar ingenting och är dessutom helt obegripligt i skolavslutningsdebatten.
Inte heller avslutningar i kyrkor är någon tradition. Många skolor införde skolavlutningar i kyrkorum på 70-talet som en reaktion mot vänsterideal. En del skolor har aldrig haft avslutningar i kyrkliga miljöer.

Tvingas någon att tacka nej till kristendomens riter under en skolavslutning och samtidigt avslöja varför i religiös mening, så strider detta mot regeringsformen – en av grundlagarna.
Detta är ett argument som varken Busch eller Eek kan bestrida, såvida inte deras egenintresse för religionsutövande står över denna lag. I så fall borde alla vänner av etik och demokrati bli oroliga.
Att Jonas Eek tycker skolan kan ha ett alternativ vid sidan om kyrkan visar endast på hur ivrig han är att leda barnen till sina heliga domäner.
Eek har dessutom ytterliggare en besynnerlig ståndpunkt; eftersom skollagen stöder utbildandet av kristna traditioner så blir kyrkobesöken på avslutningarna logiska. Att en termin tar slut har ingenting med kristendomen att göra. Religionskunskapen är ett viktigt ämne inom skolans naturliga utbildning.
Den svenska allmänna skolan är inte kristen, ska inte vara det och förhoppningsvis kommer aldrig att bli det.

H.L Mencken sade att en demagog kunde beskrivas enligt följande: ”En som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter.”
Välkomna Busch och Eek till definitionen av demagogi.
Dessvärre är det inte idioter ni predikar till.

Jonas Eeks undermåliga skäl:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.122438-darfor-ska-skolan-besoka-kyrkan-infor-jul

Samling vid julkrubban stoppas av ny lag:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=289025

Livets Ord med Bitte Assarmo i spetsen hakar på:
http://www.varldenidag.se/kommentar/2011/11/25/Kristofobin-ar-hela-samhallets-problem/

Göran Hägglund vill ha enfald:
http://www.dn.se/nyheter/politik/olika-bud-om-kristna-inslag

En röst från en av de många präster som vill ha en sekulär skola, men aldrig får höras.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tiden-ar-inne-att-lata-skolan-vara-sekular_6702395.svdKommentar: Arrestera Benedikt XVI

Katolska kyrkans – med Vatikanen i spetsen – brott mot de mänskliga rättigheterna är mångfaldiga, vidimerade, systematiserade och välregisserade. Genom sekler har Den heliga stolen torterat, våldtagit, skändat, ljugit, bränt böcker, mördat kvinnor med eldens plågsamma kraft, fängslat vetenskapsmän, gått i krig, förföljt oliktänkande och utövat totalitär makt i den fiktiva gudens namn. Vilken annan organisation eller ideologi hade kunnat föra en misantropisk, halvfascistisk och diktatorisk politik utan att få betala ett etiskt och reellt pris?
Alldeles för få har haft modet eller besuttit den moraliska skyldigheten att kritisera den katolska kyrkan. Även idag – med all kunskap om kyrkans brott mot mänskligheten – är den skarpa kritiken och det kraftiga avståndstagandet sorgligt frånvarande. De få uppsatta katoliker som tagit avstånd från pedofilin inom den sakrala sfären gör det som alla moraliska människor gör, men glömmer – eller självbedrar – att förstå sambandet mellan den katolska kyrkans centralstyrda organisation, dess teologi, dess ideologi, celibatet och kristendomens avskyvärda hållning till det sexuella, till lidandet och syndbegreppet och det resultat som vi ser idag. Övergreppen och brotten är den naturliga konsekvensen av en totalitär ideologi.

Professor emeritus Richard Dawkins och journalisten Christopher Hitchens har aktiverat advokater specialiserade på frågor angående mänskliga rättigheter. De vill kunna arrestera guds rottweiler för brott mot mänskligheten när han kommer på statsbesök till Storbritannien i september, liknande det som hände med Augusto Pinochet, den mordiska katoliken och halvfascisten. Advokaterna arbetar för fullt med att framställa ett juridiskt hållbart mål.
Det vore en poetisk rättvisa om Benedikt XVI fälldes för hans beskydd av män som besudlar och torterar barn – de svagaste och sköraste individerna i samhället.

Nog är nog. Det finns inga problem eller svårigheter i att frysa ut den katolska kyrkan – Vatikanen – ur den internationella gemenskapen. Inga mer statsbesök ska accepteras av länder som bygger på demokratiska värderingar, moral, barns obestridliga rättigheter. Ingen mer respekt ska ges till religiösa fanatiker som våldtar barn med papisters goda minne. Respekten för religion är en bidragande orsak till fegheten att kritisera en institution som bygger all dess kunskap på brons- och järnåldersskrifter som är så förlegade att knappast någon rad i Bibeln har något som helst sanningsvärde eller moraliskt kompass. Och i fördömandet måste världens troende katoliker rannsaka sin tro, sin kyrka, sina ledare och ta totalt avstånd.
Barn får betala vuxna människors självbedrägeri och illusioner med ärr så svåra att det är extremt påfrestande att ens förstå. Vatikanen är en skam för hela mänskligheten. Och de som skyddar den är medlöpare av värsta sort.

Londonadvokaten Mark Stephens säger att han och människorättsaktivisten Geoffrey Robertson, som hjälper Hitchens och Dawkins med ärendet, har kommit fram till att påven inte har immunitet, eftersom FN inte erkänt Vatikanen som en suverän stat. Under september 2010 kommer detaljerna i utredningen att redovisas.

Uppdaterat 20 augusti 2010

Sverige har inte förskonats från Vatikanens brott:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209015

Präster i Danmark avstängda:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=208810

Kardinal attackerar mörkläggningen med utan rannsakan:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=208782

Dawkins och Hitchens i Times:
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7094310.ece

Kyrkan – oavsett inriktning – ljuger i de flesta ämnen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=184964

Även kyrkopolitiker i Sverige utövar våld:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=185190

Frikyrkopastor erkänner sexövergrepp:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194198

Katolska kyrkan på Irland – ren ondska:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194878

Hyckleriet har inget slut:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196967

Katolska kyrkan ahr naturligtvis känt till brotten:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/katolska-kyrkan-kande-till-overgrepp-1.1002748

Kristenhetens antisemitism är sedan länge känd, men erkännande är ovanliga:
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/syster-sofie-foljde-jesus-in-i-synagogan_4474141.svd

Pedofilin tystas ner:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vatikanen-tystade-ner-pedofilbrott-i-flera-lander-1.1068100

Offren berättar sanningen på Youtube:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vatikanen-tystade-ner-pedofilbrott-i-flera-lander-1.1068100

Präst våldtog under tre års tid – med kyrkans goda minne:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/den-katolske-prasten-valdtog-colm-i-tre-ar-1.1068117

Skandalen växer – nu Norges tur:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fler-overgrepp-inom-katolska-kyrkan-i-norge-1.1073809

Dagen rapporterar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=208333

Radio 20 augusti 2010:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3934481Kommentar: Kristna fanatiker bakom kommande 3D-filmprojekt

”Nu ska historiens första ögonblick visas med hjälp av den senaste tekniken.”
Så skriver Dagen-journalisten Andreas Nilsson angående filmbolaget Paramounts planer att göra en 3D-film om Första Moseboken. Nilsson avslöjar en häpnadsväckande fundamentalism och kunskapsignorans i sin dubiösa text, en kreationistisk revisionism.
Frågeställningen om jordens uppkomst – och evolutionen – är inte en trosfråga. Den judisk-kristna skapelseberättelsen – likt den muslimska, den hinduistiska eller den fornnordiska – är inte sann. Detta råder det inga vetenskapliga tvivel om och konsensusen är titanisk.

Walden Media, som är den tilltänkta producenten av den tredimensionella amsagan, är mest känt för att ha gjort Narnia-böckerna till film. Narniaböckerna är som bekant  apologetiska och skrivna av den kristne C.S Lewis.
Kritiken har också varit tydlig mot att bolaget har gått den kristna fanatikern Philip Anschutz ärenden. Den 71-årige amerikanen har stöttat Bushs valkampanjer och är inblandad i en mängd konservativa och kristna projekt. Walden Medias huvudsakliga publik är, skrämmande nog, barn. Religiösa bigotter manipulerar barn utan samvetskval.

Anschutz har ekonomisk bidragit med pengar till det fundamentalistiska Discovery-institutet. En tankesmedja känd för sin förljugna propaganda mot evolutionen och för intelligent design-bedrägeriet. Ingenting annat än en kreationistisk och extremistisk lobbyverksamhet, alltså. Discovery-institutets verkliga – bevisligen – agenda avslöjandes i och med att The wedge-dokumentet läckte ut. Dokumentet visar tydligt att den politiska kappa som intelligent design-rörelsen förrädiskt var klädd i, var en potemkinkuliss. När sanningen uppdagades var det bara gamla kreationistiska lögner som motbevisats av all samlad vetenskap. Dokumentet användes i den uppmärksammade Dover-rättegången där den kristna domaren konstaterade att ID inte är vetenskap och inte får läras ut i skolorna. Moderata kristna slängde ut fundamentalisterna ur skolstyrelsen och ID-rörelsen åkte återigen på en svidande förlust.

Filmen är naturligtvis gjord för att indoktrinera kognitivt försvarslösa barn med mytologiskt svammel. Detta understryks av filmen ska regisseras av David Cunningham – en känd evangelikansk fanatiker.
I Sverige är Philip Anschutz känd för sina intressen i Hammarby Fotboll (49 procents ägande) och Djurgårdens IF Hockey.

Den pentekostala tidningen Dagen rapporterar med skygglappar på:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=205205Kommentar: Katolska kyrkans förbrytelser

Denna artikel uppdateras – tyvärr – ofta. Senast 20100410

Kristendomens hat mot det sexuella, celibatet, skuldbeläggningen av människan, den absurda auktoritetstron och det ondskefulla påhittet att ett helvete existerar, är de skarpaste förklaringarna till varför pedofiler finner skydd innanför de katolska kyrkornas tjocka, tunga och blodiga väggar.
Exakt samma anledningar är också skälen till att vuxna människor, föräldrar och lärare, har valt att tro på lögnaktiga och perversa präster – istället för de utsatta barnen.

Mellan 1950- och 1970-talen utsatte prästen Charles Sylvestre en mängd flickor för minst 61 brott varav 47 var av sexuell karaktär. Den katolska kyrkan visste om klagomålen, men gjorde inget annat att förflytta rovdjuret till ett nytt samfund. En lärare fick veta av en utnyttjad flicka vad Sylvestre hade gjort. Som den fromme utbildningsfostrare han var, så gav han flickan en månads kvarsittning. Kyrkan var berett att göra en förlikning med några av de utnyttjade flickorna (när mediernas ljus träffat mörkret) om de skrev på ett tystnadspliktsavtal. Den kristna etiken var alltså att muta de skändade så att gärningsmannen inte kunde bli dömd och kvinnorna aldrig fick berätta om övergreppen.

Nutid, våren 2009. En nioårig flicka blev våldtagen av sin styvpappa under tre års tid. En vuxen förebild som den lilla försvarslösa flickan hade ett oantastligt förtroende för. Flickan blev gravid av styvfaderns sjuka och äcklande handlingar och via läkarvetenskapens hjälp avbröts graviditeten på ett sjukhus i Brasilien.
Vad som hände sedan var och är en katastrof i all medmänsklighet, ett hån mot normala och moraliska värderingar och en evig skam över människan som biologisk art.

Ärkebiskopen i den brasilianska staden Olinda bannlyser läkarna för att de utfört aborten. Även flickans mamma blir bannlyst eftersom hon tagit sin dotter till sjukhus. Det oskyldiga och kränkta barnet slapp bannlysningen för att hon ansågs som för ung för en sådan dom – inte av något annat skäl. Styvpappan blev inte bannlyst. Hans brott ansågs nämligen inte värre än det läkarna och mamman hade begått.
Den hjärtskärande och smärtsamma historien – som avslöjar de brott mot mänskligheten som sker i religionernas vidskeplighet – tar en ny vändning när Vatikanstaten tar ärkebiskopens sida. Är detta moralen som kristendomen förkunnar?

Vatikanen – världens största kriminellt organiserade liga – har i alla tider begått övergrepp och illdåd mot människor som har varit försvarslösa och utsatta. Denna liga styrs av äckliga gubbar med oändlig religiös och politisk makt, försvarad av förvirrade präster, biskopar, monsignori, nunnor och kardinaler runt om i världen.
I boken ”Förlorad barndom” beskriver Kathleen O´Malley hur sadistiska och kriminella nunnor fysiskt och psykiskt misshandlade henne under flera år i en katolsk skola på Irland.
Detta har hänt tiotusentals barn bara på den gröna ön och hur många barn som utsatts för övergreppen på en global nivå är nog bortom all önskvärd kunskap att förstå.
O´Malley och hennes två systrar slets ur deras mammas famn och sattes i sadistnunnornas våld i åtta helvetiska år med bara nedbrytande åtgärder. Där fick de lära sig religionens hörnstenar som att frukta, respektera, vörda samt att blint lyda den lika sadistiska guden.

Hittills har Vatikanen – detta ohyggliga skämt – betalat över en miljard dollar i förlikningar till sexuellt utnyttjade barn som alla blivit offer för de katolska prästernas övergrepp. Bara från 1950-talet har minst 4 000 präster åtalats för sexuella övergrepp, bara i USA. Mörkertalet är betydligt större. Det globala antalet drabbade en ångestframkallande skandal.
Idag gömmer den ”Heliga Stolen” – ett förövrigt sjukt epitet – pedofiler som rymt från lagen, detta framgår i dokumentären Deliver Us From Evil: The Catholic Church and Pedophiles, som har sänts på SVT. Noteras bör att även protestantismen är överrepresenterat av sexövergrepp inom prästyrket.
Människan – och hennes pinsamma respekt för religion – ska skämmas över alla dessa missgärningar som formbara barn fått utstå. Detta är det logiska resultatet av en ideologi som säger att vi ska underkasta oss en himmelsk diktator, att vi föds sjuka och syndfulla – men att vi måste leva som friska.
Katolska kyrkans övergrepp mot de svagaste – barnen – är inga tillfälligheter, antalet drabbade borttrollar slumpen. Katolska kyrkans våldtäkter på barn är ett resultat av celibatet – livsgiftet – och en absurd ideologi som är centralstyrd av en man som tror han är en ställföreträdare för en fiktiv gud. Kombinationen askes och gudomliga tillstånd är förgiftande farligt. Sanningen är att pedofili är ett katolskt kännetecken. Den nuvarande påven skyddas av rabiata papister – som alla känner till sanningen – men väljer att utöva den oändliga makt som de besitter genom att tiga och bortförklara.

Under vintern och våren 2010 avslöjades mängder av nya övergrepp som den katolska kyrkans celibat är ett resultat av. Irland, Italien, Danmark,  Tyskland – där den absurde påvens bror var indragen i en för Vatikanen pinsam fadäs – var några av länderna som skandalerna uppstod. Det livsfientliga celibatet får näring i en livsfientlig ideologi – och samhället står och ser på, men barnen betalar överpriset.
”Toppen på ett isberg”, säger en italiensk advokat. Och i Norge erkänner en biskop från Trondheim vad han gjort mot barn och skandalen förväntas att växa. Toppen på vulgärberget kan vara en tysk överlöpare bosatt i romerskt palats.

Kyrkans samarbete med fascister, homofobin (som tycks vara ytterligare ett hyckleri) och dess antisemitiska grund är värd en egen kommentar, men understryker bara den fabricerade ideologins förbrytelser mot mänskligheten.
När är det dags att avkodifiera den katolska kyrkan och ta avstånd? Vatikanen ska frysas ut ur den internationella gemenskapen, avslöjas, hånas och straffas för dess vidriga och oförlåtliga brott mot barn.

Påven skyddar pedofiler:
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1947293/paven-skyddade-pedofildomd-prast

DN rapporterar:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/paven-skyddade-pedofildomd-prast-1.1075562

Den absurde Marcus Birro tar ett populistiskt kliv:
http://www.dn.se/debatt/min-gud-dras-i-smutsen-av-praster-och-biskopar-1.1075429

Kyrkan – oavsett inriktning – ljuger i de flesta ämnen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=184964

Även kyrkopolitiker i Sverige utövar våld:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=185190

Frikyrkopastor erkänner sexövergrepp:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194198

Katolska kyrkan på Irland – ren ondska:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194878

Hyckleriet har inget slut:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196967

Katolska kyrkan ahr naturligtvis känt till brotten:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/katolska-kyrkan-kande-till-overgrepp-1.1002748

Kristenhetens antisemitism är sedan länge känd, men erkännande är ovanliga:
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/syster-sofie-foljde-jesus-in-i-synagogan_4474141.svd

Pedofilin tystas ner:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vatikanen-tystade-ner-pedofilbrott-i-flera-lander-1.1068100

Offren berättar sanningen på Youtube:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vatikanen-tystade-ner-pedofilbrott-i-flera-lander-1.1068100

Präst våldtog under tre års tid – med kyrkans goda minne:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/den-katolske-prasten-valdtog-colm-i-tre-ar-1.1068117

Skandalen växer – nu Norges tur:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fler-overgrepp-inom-katolska-kyrkan-i-norge-1.1073809

 Dagen rapporterar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=208333

Detta är en reviderad version på ett tidigare inlägg.
Senast uppdaterad april 2010.Kommentar: Guds vägar äro outgrundliga

Denna artikel kommer av outgrundliga skäl att ständigt uppdateras.

Guds vägar äro outgrundliga. Ja, detta fega och kunskapsföraktande talesätt är ett vanligt retoriskt grepp från kristna som inte kan svara på en enkel fråga om grymhet eller missdåd. Uttalandet var vanligt i världens medier under tsunami-Annandagen av troende vittnen till den ödesdigra katastrofen. Att tsunamin berodde på en – naturligt förklarad – jordbävning utan syfte eller mål, tycks inte bekomma den ignorante gudsivraren (eller gudsfruktaren i detta fall).
Förklaringen tycks hellre vara att den gode guden ibland är psykopatiskt nyckfull, men att det handlar om en moral över mänskligt förstånd. Som vanligt en vämjelig icke-förklaring.
Ordet ”mirakel” är konstruerat för att ge sken om en gudomlig godhet, medan ordet ”outgrundlig” är skapat för att frånsäga ansvar via en icke-förklaring.

Den fromme österrikaren Günther Link kanske hade liknande förklaringar den där dagen 2004. Härom dagen fastnade Günther i en hiss och bad den allvetande och allsmäktige guden om hjälp, vilket besvarades kärleksfullt. Som sig bör vandrade den, numera, fria mannen raka vägen till kyrkan för att visa sin tacksamhet till gud. Men som sagt; guds vägar äro outgrundliga.
En pelare, placerad vid altaret, på ett par hundra kilo hanterade inte Herr Links famnomgivande inställsamhet och rasade rakt över den förvånade österrikaren. Herr Link förpassades snabbt till intethetens evighet. Alla liv som spills är sorgeliga, även de som möter döden på tragikomiska sätt.

Däremot måste det vara oerhört svårt för den katolska kyrkan att förklara Links frånfälle, men det teologiskt korrekta torde vara att påtala outgrundligheten i guds handlande. En annan förklaring kan vara att 45-åringen begick alla sju dödssynder från hissen till altaret, men den förklaringen lär inte kyrkan framföra.
Den rationellas förklaring är att pelaren följde fysikaliska lagar när den föll – utan syfte eller mål.

I en annan del av världen rasar en kyrka ihop och dödar ett tjugotal kristna, en svensk präst är berusad på en begravning, ett kristet hip-hop-band kan inte spela på grund av tekniska bekymmer och i norra Sverige dör en kristen musiker medan ett fans till Carola somnar in i en meningslös sjukdom som även den saknar syfte eller mål.
Samtidigt har tusentals barn utnyttjats sexuellt av präster – arbetare i guds tjänst – och samtidigts skyddats av en pedofilkyrka som leds av äckliga gubbar med bisarr makt. Eller har blivit misshandlade av sexuellt frustrerade nunnor som vägrar unna barn den frihet de själv aldrig upplevde.
I en artikel publicerad av Aftonbladet beskrevs hur Israels militär tog organ från döda palestinier. ”Hutlöst och antisemititiskt påstående” skanderade kristna fundamentalister. Under december månad 2009 erkände den israeliska armén brotten.
Under 2009 års sista dag dödade en förlupen kula en fyraårig pojke i Atlanta, USA. Kulan hade avfyrats mer en tre kilometer därifrån.

I Nigeria dödas barn av kristna. Barnen sägs vara häxor och det är under kyrkomöten som den religiösa pöbeln får höra av den sadistiske guden vem som är besatt av onda andar.
Över 1 000 barn har mött döden och många fler har blivit misshandlade eller utsatta för det påhittade begreppet exorcism.
Inte långt därifrån, i Uganda, mördas homosexuella påhejade av den evangelikala teokratipöbeln. Långt därifrån i Sverige bjuds en våldtäktdömd tonåring till skolans avslutning – av prästen, till kyrkan. Den skändade flickan är  inte på plats för att hennes värld går under. Prästen hyllar pojken. För att han hade ”modet” att komma.
Outgrundligt är det för teisten.

Den 17 oktober 2010 slog blixten ner i kyrkan mitt under mässan i Burundi. Fyra personer miste omedelbart livet inklusive församlingens präst.

Mer på Dagen som lika outgrundligt har blivit nominerad till årets digitala dagstidning:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=178509

Fler outgrundliga händelser har drabbat gudfruktande människor:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=178579

24 kristna dog  – outgrundligt – på konferens:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=184792

 Outgrundligt tekniskt fel stoppade kristet band:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=187040

Carola-beundrare dog outgrundligt:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189227

Gud tillåter pedofili outgrundligt nog:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/10/01/kommentar-katolska-kyrkans-forbrytelser/

Trakasserier är vanliga inom Svenska kyrkan:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197691

Förlupen kula dödade fyraåring i Kyrka:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6381559.ab

I Nigeria dödas barn av kristna:
http://dagen.se/dagen/article.aspx?id=206723

Präst hyllar våldtäktsdömd pojke för mod:
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1930787/hot-mot-prast-efter-program

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6840838.ab

Präst dödad av blixt under mässa-
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article7974606.ab

 Denna artikel kommer av outgrundliga skäl att ständigt uppdateras.Kommentar: Sekten Michael Jackson
augusti 12, 2009, 11:21
Filed under: Barnövergrepp, Islam, Kristendom, Michael Jackson, Religion

Nu börjar bråket om Michael Jacksons konfessionella tillhörighet, där religiösa grupperingar slår sig för bröstet och hävdar att de hade stjärnans gunst. Samma gamaktiga beteende som hos hans dysfunktionella familj. Jacksons förvirrade andliga sökande började i den fanatiska sekten Jehovas Vittnen och har gått via den skrattretande Scientologin till islam och slutligen, efter vissa påståenden, tillbaka till Jesus-dödskulten. Michael Jackson var på samma gång både en gud och en religion.

Michael Jacksons självförvållade död har avslöjat vilka som var lärjungar och efterföljare till hans gudalika kult. Likt andra troende vägrar Jacksons idoldyrkande skara att reflektera, tänka, analysera eller ens öppna ögonen. Fåren följer herden i tron om att han ska skydda dom.
Även om de otaliga ryktena angående Jacksons pedofili är osanna – en del tyder på det, hans landsflykt, hans systers uttalanden och förlikning i den civila rättegången tyder på annat – så spelar det ändå ingen etisk roll.

Guden Jackson skapade sitt absurda Eden på ranchen Neverland, ett namn taget ur sagorna, ett namn som påvisar verklighetsflykt och banalitet. I Skaparens Eden finns Skaparens himmelrike, hans passioner – barn och djur. Den etnoförvirrade lilla mannen hade en traumatisk uppväxt där han förmodligen blev utsatt för incestuösa övergrepp av hans fader. Detta kan med stor säkerhet förklara hans morbida fascination för barn. I Edens lustgård sover främmande barn över och leker, med efterföljarnas, fansens och fårens, goda minne.
Det mest vidriga med fåren i flocken är att många själva är tackor och baggar med egna killingar. Inte ens de tydligast av insinuationer får fåren att tveka inför deras Herre, herden.

Herdens andra passioner väcker obehagliga tankar. Reliker från det onormala, från det han såg sig själv som.
Under 1994 gifte han sig med den devota bluffmakerskan Lisa Marie Presley. Ett scientologiskt skenäktenskap för att få de otrognas granskande blickar att vändas bort från skammens rykten.
Herdens psalmer är fulla av kontradiktioner och hyckleri, det spelar ingen roll hur du ser ut såvida du inte är rik och sjuk nog för morfologiska processer.

Men fåren, de vilseledda, bräker vidare genom skygglapparnas trygga lögn, gråter och sörjer en posör och charlatan som de inte känner. Detta är baksida av den blinda idoldyrkan för en man vars psalmer aldrig kan räcka som måttstock för att glorifiera Hans dekadens.
Er gud är död, det borde även er tro vara. Och ingen bryr sig väl om vilken illusion han egentligen led av.

Dagen skriver om Jacksons eventuella kristna böjelser:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174932

 Kommentar: Bönebluffen mördar
augusti 2, 2009, 13:22
Filed under: Barnövergrepp, Bön, Kristendom, Religion, Skandal, Vetenskap

Återigen har den irrationella bönen lett till dödsoffer.
Återigen har kristna mördat sina barn på grund av hutlösa fantasier.
Faktum är att hundratals barn har dött de senaste decennierna i USA på grund av kristenhetens makabra dödsdrift och tron på den imaginära. Alla fallen har handlat om sjukdomar som vetenskapens resultat kunnat bota eller lindra. I mars 2008 dog ett femton månader ungt barn i lunginflammation och blodinfektion. Föräldrarna bad medan det enda livet lämnade barnet. Samma månad dog elvaåriga Madeline Neumann av diabetisk ketoacidos medan föräldrarna pratade med en människoskapad fantasiprodukt. Nu har pappan funnits skyldig till mord samtidigt som det 15 månader unga barnets mördare är ute i friheten.
I USA är det tillåtet i 39 av 50 delstater att i religionsfrihetens namn vägra sina barn vård.

Hur lågt kan mänskligheten sjunka när den ger vuxna människor rätt att negligera sjuka, svaga barn i dödsdriftens och den livsfientliga religionens namn?
Hur långt är troende kristna beredda att gå för att försvara deras nyckfulla, arroganta och likgiltiga Fader – den påhittade himmelska diktatorn?
I Madelines fall bad pappan med mamman och flertalet vänner – alla så pass hjärnkorrupta, tankelösa och illusoriska – istället för att vända sig till sjukvården. Mamman kommer också att straffas, men det borde också vännerna göras. Alla som tyst accepterar galenskapen är medlöpare och brottslingar.
Bönen – detta gift, detta påhitt, denna metod för att vägra syna faror, att ta itu med verklighetens problem – är lika hallucinogen som diktatorn och desillusionen är smärtsam för flickans baneman.
– Om jag hade gått till doktorn skulle jag sätta läkaren framför Gud, kålsöp han under rättegången.
Priset för att finna sin livslögn avslöjad är barns liv – dessa Gudens mördare.

Mer om mördarna på Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174559

Dagens Nyheters rapportering:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/man-bad-till-gud-lat-dottern-do-1.922966

 Kommentar: Sjuka religiösa ritualer

Könsstympning, detta vidriga övergrepp som endast utförs av religiösa som tror de har ett gudomligt tillstånd till brottet, är en handling som måste förbjudas.
Den i islam förkommande – inspirerat av animism- stympningen av kvinnor, vanligast förekommande på Afrikas horn, är en direkt följd till de abrahamska religionernas förvirrade syn på sexualitet. Ta bort njutandet och sy ihop, så att mannen vet att den blivande makan är obefläckad, oskuld. Ja, se bara på det avslöjande namnet – oskuld. Har kvinnan varit sexuell aktiv är hon skyldig. Allt för ofta har det hänt att stygnen varit för täta, så att menstruationen (som anses vara oren) inte kunnat flöda ut. De psykologiska spåren vidrigheten lämnar är inte att förringa.

Den judiska omskärelsen av pojkar är också ett brott. Ett brott som hänvisas till mytologiska seder, seder grundade på okunskap och villfarelse. Dessa morbida fantasier och övergrepp är en skam för människosläktet. Är nog nog idag? Vissa ortodoxa judar könsstympar barnen genom att rabbin använder tänderna, vilket lett till att barn dött i infektioner. Återigen – endast religiöst pådrivna, hjärnförstoppade människor kan komma på dessa sjuka tankar. Det är därför det är glädjerikt att se att svenska läkare vägrar att stympa friska barn, även med de finaste instrument i en desinficerad milö.
Det är ett faktum att känsligheten i samlaget minskar via stympningen, något som säkert är en anledning till ingreppet. Judar och vissa kristna hänvisar till biblisk mytologi när det sägs att Abraham fick barn vid 99 års ålder, tack vare könsstympningen. Abraham satte kniven i hans söners underliv vid olika tillfällen, men utförde akten på Isak efter åtta dagar, vilket nu är norm. Den svårt hallucinerande religionsgrundaren visade heller inga problem att sätta kniven i sonens hals för att visa sin sjuka hängivenhet till den blodtörstande guden.
Könsstympning, av medlöparna och försvararna kallad omskärelse, är unikt en religiös företeelse och understryker de irrationella och vanvettiga handlingar som sker när förståndet inte är inblandat i tankegången.

Dagen om svenska läkare:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174241

Dagens Nyheter om samma ämne:
http://www.dn.se/nyheter/manga-lakare-vagrar-utfora-omskarelse-av-unga-pojkar-1.918069

Evangeliska frikyrkans ordförande Stefan Swärd blev stympad:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174445

 Uganda vill förbjuda könstympning
juli 4, 2009, 10:13
Filed under: Barnövergrepp, Debatt, Islam, Judendom, Kristendom, Nyheter, Politik, Religion, Sex, Vetenskap

Den motbjudande idén att skära i oskyldiga barn ska förbjudas i Uganda – i alla fall om president Yoweri Museveni får sin vilja igenom.
I fredags krävde han att landet stiftar lagar mot kvinnlig könstympning.
-Det finns folk som blandar sig i Guds verk. Några säger att det är  kulturellt betingat. Jag stödjer kulturen, men kulturella värderingar ska vara användbara och grundas på vetenskapliga rön, menade Museveni.
Naturligtvis är det så att hela den stympvänliga kulturen helt och hållet är en religiös företeelse.
-På det sätt som Gud skapat oss, så finns det inga delar av kroppen som är värdelösa, sa presidenten enligt SVT Text.
Barnövergreppet könsstympning förekommer mest i muslimska kretsar runt Afrikas horn, men även inom judendomen.Krönika: Att kränka ett barn
juni 17, 2009, 20:19
Filed under: Barnövergrepp, Katolicism, Krönikor, Kristendom, Religion, Våldtäkt, Vetenskap

En nioårig flicka blev våldtagen av sin styvpappa under tre års tid. En vuxen förebild som den lilla försvarslösa flickan hade ett oantastligt förtroende för. Flickan blev gravid av styvfaderns sjuka och äcklande handlingar och via läkarvetenskapen hjälp avbröts graviditeten på ett sjukhus i Brasilien.
Vad som hände sedan var och är en katastrof i all medmänsklighet, ett hån mot normala och moraliska värderingar och en evig skam över människan som biologisk art.

 Ärkebiskopen i den brasilianska staden Olinda bannlyser läkarna för att de utfört aborten. Även flickans mamma blir bannlyst eftersom hon tagit sin dotter till sjukhus. Det oskyldiga och kränkta barnet slapp bannlysningen för att hon ansågs som för ung för en sådan dom – inte av något annat skäl. Styvpappan blev inte bannlyst. Hans brott ansågs nämligen inte värre än det läkarna och mamman hade begått.
Den hjärtskärande och smärtsamma historien – som avslöjar de brott mot mänskligheten som sker i religionernas namn – tar en ny vändning när Vatikanstaten bistår ärkebiskopens sida. Är detta moralen som kristendomen förkunnar?

 Vatikanen – världens största organiserade liga – har i alla tider begått övergrepp och illdåd mot människor som har varit försvarslösa och utsatta. Denna liga styrs av äckliga gubbar med oändlig religiös och politisk makt, försvarad av förvirrade präster, nunnor och kardinaler runt om i världen.

 I boken ”Förlorad barndom” beskriver Kathleen O´Malley hur sadistiska och kriminella nunnor fysiskt och psykiskt misshandlade henne under flera år i en katolsk skola på Irland. Detta har hänt tiotusentals barn bara på den gröna ön och hur många barn som utsatts för övergreppen på en global nivå är nog bortom all önskvärd kunskap att förstå. O´Malley och hennes två systrar slets ur deras mammas famn och sattes i svinnunnornas våld i åtta helvetiska år med bara nedbrytande åtgärder. Där fick de lära sig religionernas hörnstenar som att frukta, respektera, vörda samt att blint lyda den lika sadistiska guden.

 Hittills har Vatikanen – detta ohyggliga skämt – betalat över en miljard dollar i förlikningar till sexuellt utnyttjade barn som alla blivit offer för de katolska prästernas övergrepp. Lägg därtill judendomens och islams förfärliga och groteska vilja att könsstympa barn.

 Människan – och hennes pinsamma respekt för religion – ska skämmas över alla dessa missgärningar som formbara barn fått utstå. Detta är det logiska resultatet av ideologier som säger att vi ska underkasta oss fantasifoster, att vi föds sjuka och syndfulla – men att vi ska leva som friska.
%d bloggare gillar detta: