Religiovakt


Kommentar: Marcus Birros delirier
november 18, 2011, 21:10
Filed under: Bön, Humanisterna, Katolicism, Krönikor, Kristendom, Kultur, Religion, Sekularism, Teologi, Vatikanen

Expressen har blivit en megafon för högerkristen propaganda genom Marcus Birros alltmer bisarra krönikor.

Birro, den forne socialistiska apologeten, har vänt sin egen tankeverksamhet från profan materialism till sakral metafysik. Likt Göran Skytte har han mött ökengudens son, människooffret från Nasaret, och missionerar nu den intoleranta Vatikankyrkans teologi. Inte bara från den till Livets Ord knutna pseudoavisan Världen Idag utan även från en av Sveriges största tidningar.
I pekoral efter pekoral bannar Birro det världsliga och pekar med gudomlig auktoritet med sitt heliga pekfinger. Hans enkla och banala evangelium är lika enkelriktat som absurt; utan gudstro finns ingen moral, utan en himmelsk diktator kan människor göra vad de vill. Dessa självavslöjande tirader och mantran skyller på hans egenuppfunna delinkventer: humanister, ateister, vetenskapsmän, icke-troende och exkommunicerade. Och numera – hans förlorade vänster.
För det är bara högerkristna som förstår världens problem enligt poeten, bara bigotta fundamentalister som hjälper världens fattiga och agerar humant.
Samma kristna högerkoalition som vurmar för kristen sionism, för att alla judar ska kunna återsamlas i det ”heliga” landet så att deras frälsare kan leda flocken till jordens undergång och allas vår dom.
Faktum är att både icke-troende vänster och höger hjälper människor i nöd, några av världens största hjälporganisationer och stater som ingriper i konflikthärdar och katastrofområden är sekulära.
Det finns en titanisk skillnad mellan sekulära hjälporganisationer och evangelisk mission – altruismen.
Syftet att hjälpa människor för empatins skull är ofantligt mer hedervärd än de som hjälper för en självvinnande belöning i gudens himmel.
Världens fel och brister är en konsekvens av otro. Vi har mött hans gud ryggen.

Från rännstenen med spyans och alkoholens odör till moralpraktikant och katolsk propagandaminister är det ett förfall. Från ett förfall till ett annat av intellektuell karaktär. Även nykterheten kan vara dekadent och farlig.
Intoleransen märks inte bara i de uttjatade krönikorna utan även direkt i italofilens motstånd för kritik mot hans idéer. I flertalet krönikor har göteborgaren utmålat sig själv som ett mobbningsoffer – en martyr. Slaven till den totalitära guden ogillar – logiskt nog – motstånd, verbalt som textuellt. Det är den dömande och verkställande guden Birro efterlyser. Den medeltida gudomen vars utsända mörkermän mördade, brände, fängslade, torterade och summariskt dömde sina antagonister.
Birro vill inte ha en lallande gud som svävar på moln och är frånvarande.

Det som kännetecknar teokratier är just den intoleransen som Marcus Birro anklagar det sekulära samhället för; avsaknad från empati, totalitarism, dogmatism, laissez-faire-plattityder, intolerans, odemokrati, ofrihet och kollektiv narcissism. Minns hur religionen behandlade folk i Europa när den var stark. Glöm aldrig Vatikanens förtryck mot barn runt om i världen och aidsoffer i Afrika, förträng inte den kristna högerns krav på dödsstraff på homosexuella i några av de afrikanska staterna. Glöm inte steningarna av hjälplösa kvinnor under ayatollornas vanstyre.
Det är hutlöst ignorant och arrogant att åtgärda verklighetens problem med att hylla fantasins delirier.

För en teist är det en mental realitet att hans gud har slaktat oskyldiga barn, kvinnor och män, offrat sin son i en meningslös rit, sanktionerat slaveri, stipulerat diktat som är omöjliga att följa och som kräver fullständig lydnad. Det är inte den svages röst eller empatins försvarare som ljuder i Pentateuken utan rösten av en total makt som aldrig kan röstas bort, ifrågasättas eller störtas.
Även beskyllningarna mot hans delinkventers retorik är kontradiktoriska; ”Klassisk härskarteknik. Att klassa in ett helt gäng människor som dumma”, skriver han och skjuter sig i foten.

Hans klumpiga och drömska försök att bli ny partiledare för KD, understryker verklighetsflykten, där Birro ansåg och anser att Göran Hägglund är för mjuk.
I en ledare för pingsttidningen Dagen den 18 januari skriver Birro att sekulariseringen – med religionsfrihet och religionsfri politik – är en lögn och att friheten är inbillad. Återigen kommer kravet på den verkställande guden som är homofob, dömande och sträng mot barn. Hela ledaren luktar fundamentalism. Samma dag publicerades hans nya krönika i Expressen – som numera låter en kristen fanatiker vråla ut retorik från medeltiden.

Marcus Birro har ingen rätt att begå mened genom att projicera sin hårdföra guds egenskaper till de modiga och fria människor som förkastar samme vålnad, som hjälper andra utan gömda agendor, som kämpar för kvinnors rätt till arbete och egenbestämmande över hennes kropp, som kämpar för barns rättigheter, som kämpar för religionsfrihet och rättvisa. Vi vill inte ha de omänskliga egenskaperna som Marcus Birro hyllar i sin gud.
Vi är medmänskliga, inte medgudomliga.

 

http://www.expressen.se/kronikorer/marcusbirro/1.2623868/marcus-birro-nar-bestamde-vi-oss-alla-for-att-kasta-oss-ut-for-denna-medmanskliga-ravin

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=285996

Dagen hyllar Birros trångsynthet:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=286649

Moral utan gud.
http://www.dn.se/debatt/mer-religion-leder-inte-till-hogre-offentlig-etik

http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/marcus-birro-vagen-till-undergangen-ar-en-val-upplyst-boulevard-med-neonskyltar/

Uppdaterad version.Kommentar: Kristendomen och lidandet

Påsken. Högtiden som felaktigt basunerar ut att kristus dog för människans synder.
Den kristna högtiden för att dyrka lidandet. Lidandet är centralt i den kristna doktrinen till skillnad från exempelvis islam.
Kristendomens sadomasochism är på många sätt unikt även i religiösa mått mätt.

Rätten till att kunna avsluta sitt liv på ett värdigt sätt vid svåra obotliga och dödliga sjukdomar är inte ett alternativ för kristendomen och dess masochistiska apologeter.
Aktiv dödshjälp är att utmana den sadistiska ökenguden som kräver lidandet om hans diktatoriska totalitarism inte följs. Lidandet är alltså ett straff från en avundsjuk odemokrat som föraktar pluralism. Enligt kristendomens omnipotenta skapare så krävs plågor för att värva röster.
Detta är kravet för frälsning.

Diktatorn påvisar detta genom att sända sin son – på ett konnotativt nordkoreanskt sätt – för att lida i sin skapelses namn. Nasarén fick lida på tortyrredskapets trävirke för att göra människan fri från synd. Lidandet är en konsekvens av synden – ytterligare ett av kristendomens självföraktande teologiska begrepp. Att sedan hela skenmanövern är ett bedrägeri kan väl med enkelhet bevisas genom att Jesus återuppstod. Så mycket till martyrskap bevisas inte genom det mytologiska debaclet. Eva, fresterskan, är initialt skyldig till lidande och död genom hennes blasfemiska längtan till kunskap istället för underkastelse. Ökenreligionernas patriarkalism avslöjas genom Syndafallet.
En annan viktig aspekt för dyrkarna av smärta och agoni, är att deras gudom lovat att befria sina barn från lidandet. Palliativ vård är ett gissel för sadomasochisterna.
En del kristna hävdar att deras gud kan hjälpa en lidande människa via mirakel, bön och andegåvor.
Detta självbedrägliga synsätt bevisar bara hur kapriciöst och sadistiskt, diktatorns ledarskap är.
Laissez faire.

I USA – där de evangelikala moralaspekterna syns som klarast – är aktiv dödshjälp en hädelse som bara gudalösa kommunister förespråkar. Kristenhetens komplicerade syn på livet märks även i frågor som abort och stamcellsforskning, men avslöjas av kravet på dödsstraff. Ökenguden kräver blod också – liv och blod, som genom hela Gamla Testamentet.

Påsken – kristendomens vältrande i lidandet – är sadomasochismens yttersta högtid. Det teologiska rättfärdigandet för lidandet kan spåras till den lika rättfärdige Symeon från Syrien som straffade sig genom att leva på en pelare. ”Man måste lida för att förtjäna Gud”, påstås den illusoriske mannen har sagt. Lidelsedriften kan alltså spåras till den syriansk-ortodoxan kyrkan som via katolicismen och dess kristofascistiska apologet Konstantin har satt späkelse, fromhet och lidandet i en central roll för kristendomen. Och påsken är dess höjdpunkt.

En människa föds med demokratiska rättigheter och bör få dö med samma rättigheter. Frågan om aktiv dödshjälp för obotligt dödssjuka är inte ett svårt etiskt val, för de som älskar människan och hennes fri- och livsrätter. Livskvalitet och självrespekt kan bara vidimeras av medmänniskors altruism, empati och sympati. Att låta en människa dö, kan vara den finaste och mest godhjärtade handling som finns.

Centern utmanar KD:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=206377

Göran Hägglund föraktar dödshjälp:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hagglund-aktiv-dodshjalp-ar-oacceptabelt_4444937.svd

Gösta Gahrton, professor emeritus i medicin, SvD-Opinion:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/patienter-har-ratt-till-sin-egen-dod_4446203.svd

Påskvurmande i Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=207792Kommentar: När gud stoppade Mattias Flink
oktober 5, 2009, 23:47
Filed under: Bön, Kristendom, Religion, Sjukdom, Skandal, Vatikanen

Religiös självindoktrinering och självbedrägeri slutar aldrig att förvåna. I en ögonbrynsupphöjande text skriver Livets ord-tidningen Världen Idag om den kristne polisen Olavi Blomfjord som den 11 juli 1994 sköt psykopaten Mattias Flink. Hela brödtexten genomsyras av illusioner och ologiska tankebanor. Blomfjord berättar att det var han som sköt men ”men det var Gud som styrde kulan”. Världen Idag-journalisten väljer sedan att avsluta citatet med ”konstaterar han”. Vilken fräckhet, vilken förljugenhet. Vad artikeln avslöjar innan det dubiösa citatet och det – av journalisten – befängda verbvalet, gör historien förvånansvärd.
– Jag bad till Gud om beskydd för varje polis, och att ingen mer människa skulle dödas eller bli skadad, i Jesu Kristi namn. Så sade den kristne polisen strax innan han hämtade sitt vapen och begav sig mot parken i Falun. Gud tillät alltså en slakt av oskyldiga människor, men styrde ändå kulan som skadade Flink [1]. Guds vägar är inte bara outgrundliga, de är även mordiskt nyckfulla.

Innan den fromma polisen nådde fram till brottsplatsen hade han hunnit avverka ytterligare två böner, inklusive det suspekt masochistiska ”I dina händer lägger jag mitt liv. Använd mig som ditt redskap”. Den helt hopplösa historien fortsätter – inför den icke-tänkande journalisten – med ännu mer märkliga kommentarer. Blomfjord bortförklarar först sitt dåliga skytte (han siktade mot hjärtat, men träffade höften) med ett helt fantastiskt påstående.
– Jag avlossade skottet, men det var Gud som styrde kulan, konstaterar han. Han som är precisionens Gud, han som uppehåller universum och spänner stjärnorna mellan sina fingrar. Det var Gud som placerade kulan, upprepar han. Varför? Jo, för att jag hade bett bönen: ”Må ingen bli dödad eller skadad”.

Sju människor dog den ödesdigra kvällen. Och bara en djupt indoktrinerad människa kan se en påhittad godhet mitt mellan sjuklig svartsjuka och psykopati.

Hela den urusla artikeln avslutas med det hejdlösa kontradiktoriska citatet:
– Blomfjords insats var helt fantastisk. Få hade kunnat träffa så exakt på det avståndet, framför allt inte med det vapnet, säger en av Blomfjords kollegor, Ulf Persson.
För det första var det väl hjärtat Blomfjord siktade på, för det andra var det enligt utsago gud som styrde kulan. Den fundamentalistiska polisen avslutar dock med en korrekt analys:
– Jag fick vara ett redskap för Gud i detta. Genom att berätta om vad som hände vill jag ge honom äran.
Ära åt den diktatoriska och mordiska guden som tog sju liv, för att avsluta med ett höftskott.
Höftskott var det.

[1] Det är värt att tillägga att påven Johannes Paulus II tackade en madonna – polyteist som han var – för att hon styrde kulorna från en galnings vapen, så att han inte avled. Dock fick inte läkarteamet som opererade guds ställföreträdare på jorden ingen hyllning.

Artikel på Världen idags webbplats:
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5458&Itemid=191Kommentar: Religiöst helande – en ren bluffaffär
september 26, 2009, 14:58
Filed under: Bön, Kristendom, Religion, Sjukdom, Teologi, Vetenskap

Religionen är i grund och botten bedräglig. Men ständiga återupprepningar såsom bön, mässor och andra repetitiva indoktrinationsmetoder, läggs grunden för icke-tänkandet som kallas – och är – tro. Tron – detta gift – kan bevisligen förflytta berg, i den metaforiska betydelsen att den får människor att retarderas rationellt och intellektuellt.

Idag, år 2009 efter Nasaréns påstådda födelse, finns det människor som tror – verkligen tror – att dödliga sjukdomar kan botas med bön och/eller ”andlig” healing. Inte nog med att det är etiskt förkastligt att lura sjuka människor med falskt hopp, det finns även andra beklämmande aspekter som förkastar respekten för det enda livet.
Människor som hävdar att exempelvis Aids elle Hiv kan botas med ”healing”, borde straffas enligt lagarna om bedrägeri. Acceptansen och respekten för religiös smörja, bedrägeri och bluffmakeri måste en gång för alla försvinna. Eva Christina Nilsson på Svenska Missionsrådet menar att Gud kan bota sjukdomar. Återigen är det ett häpnadsväckande påstående som bara kan mötas med ett förlöjligande avståndstagande. Även om Nilssons antagandet är sant, är det inhumant och sadistiskt, eftersom ett sådant påstående innebär att vissa människor förtjänar att se sina barn dö i sjukdomar som cancer. Detta händer även de frommaste av föräldrar, dagligen, runtom jordklotet. I så fall innebär det att den kapriciösa guden bara sporadiskt och vind-för-våg hjälper sina barn. En fader som är så omoraliskt nyckfull att den är en opassande förälder. Samtidigt kan det postuleras att det är gud som smittar människokroppen med sjukdomar som endast – om du är teist – kan kreeras av en skapare.
Ett annat dilemma blir att om alla jordens människor skulle falla in i handpåläggning, andlig healing och vårdomsorgsgivande bön, skulle hela mänsklighetens medicinala kunskaper förpassas till en medeltidsnivå och utvecklingen av nya mediciner skulle försvinna. Många så kallade vittnen till lyckad helbrägdagörelse är dessutom mentalt jäviga och sjukdomar som påstås ha botats är ofta av psykosomatisk natur, där placeboeffekten har en påtaglig närvaro.

Många amputerade har påpekat frånvaron av botade och nyutväxta lemmar från guds sida. Naturligtvis skulle en allsmäktig och hela universums skapare kunnat återge en förlorad arm, vilket inte är märkligare än att skapa människan av en jordklump eller av blod. Antagandet måste då bli att det aldrig har funnits fromma och samtidigt amputerade människor alternativt att alla som mist en kroppsdel är syndare eller att påståendet om guds sjukdomsbotande är ett mänskligt påhitt, precis som religion.

Tillägg 2009-09-29:
Noteras ska att kroppens immunförsvar kan bota många sjukdomar. En del barn föds med Hiv, men är helt friska efter ett par år. Många människor har blivit akut friska av kroniska sjukdomar. Detta är dock normal, men sällsynt, biologi och inget övernaturligt.

Mer på Dagen om Sidas slösande till sekten Trosgnistan:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=183287

Mer placebo:
http://www.dagen.se/dagen/lasargenererat/Article.aspx?ID=472Kommentar: Guds vägar äro outgrundliga

Denna artikel kommer av outgrundliga skäl att ständigt uppdateras.

Guds vägar äro outgrundliga. Ja, detta fega och kunskapsföraktande talesätt är ett vanligt retoriskt grepp från kristna som inte kan svara på en enkel fråga om grymhet eller missdåd. Uttalandet var vanligt i världens medier under tsunami-Annandagen av troende vittnen till den ödesdigra katastrofen. Att tsunamin berodde på en – naturligt förklarad – jordbävning utan syfte eller mål, tycks inte bekomma den ignorante gudsivraren (eller gudsfruktaren i detta fall).
Förklaringen tycks hellre vara att den gode guden ibland är psykopatiskt nyckfull, men att det handlar om en moral över mänskligt förstånd. Som vanligt en vämjelig icke-förklaring.
Ordet ”mirakel” är konstruerat för att ge sken om en gudomlig godhet, medan ordet ”outgrundlig” är skapat för att frånsäga ansvar via en icke-förklaring.

Den fromme österrikaren Günther Link kanske hade liknande förklaringar den där dagen 2004. Härom dagen fastnade Günther i en hiss och bad den allvetande och allsmäktige guden om hjälp, vilket besvarades kärleksfullt. Som sig bör vandrade den, numera, fria mannen raka vägen till kyrkan för att visa sin tacksamhet till gud. Men som sagt; guds vägar äro outgrundliga.
En pelare, placerad vid altaret, på ett par hundra kilo hanterade inte Herr Links famnomgivande inställsamhet och rasade rakt över den förvånade österrikaren. Herr Link förpassades snabbt till intethetens evighet. Alla liv som spills är sorgeliga, även de som möter döden på tragikomiska sätt.

Däremot måste det vara oerhört svårt för den katolska kyrkan att förklara Links frånfälle, men det teologiskt korrekta torde vara att påtala outgrundligheten i guds handlande. En annan förklaring kan vara att 45-åringen begick alla sju dödssynder från hissen till altaret, men den förklaringen lär inte kyrkan framföra.
Den rationellas förklaring är att pelaren följde fysikaliska lagar när den föll – utan syfte eller mål.

I en annan del av världen rasar en kyrka ihop och dödar ett tjugotal kristna, en svensk präst är berusad på en begravning, ett kristet hip-hop-band kan inte spela på grund av tekniska bekymmer och i norra Sverige dör en kristen musiker medan ett fans till Carola somnar in i en meningslös sjukdom som även den saknar syfte eller mål.
Samtidigt har tusentals barn utnyttjats sexuellt av präster – arbetare i guds tjänst – och samtidigts skyddats av en pedofilkyrka som leds av äckliga gubbar med bisarr makt. Eller har blivit misshandlade av sexuellt frustrerade nunnor som vägrar unna barn den frihet de själv aldrig upplevde.
I en artikel publicerad av Aftonbladet beskrevs hur Israels militär tog organ från döda palestinier. ”Hutlöst och antisemititiskt påstående” skanderade kristna fundamentalister. Under december månad 2009 erkände den israeliska armén brotten.
Under 2009 års sista dag dödade en förlupen kula en fyraårig pojke i Atlanta, USA. Kulan hade avfyrats mer en tre kilometer därifrån.

I Nigeria dödas barn av kristna. Barnen sägs vara häxor och det är under kyrkomöten som den religiösa pöbeln får höra av den sadistiske guden vem som är besatt av onda andar.
Över 1 000 barn har mött döden och många fler har blivit misshandlade eller utsatta för det påhittade begreppet exorcism.
Inte långt därifrån, i Uganda, mördas homosexuella påhejade av den evangelikala teokratipöbeln. Långt därifrån i Sverige bjuds en våldtäktdömd tonåring till skolans avslutning – av prästen, till kyrkan. Den skändade flickan är  inte på plats för att hennes värld går under. Prästen hyllar pojken. För att han hade ”modet” att komma.
Outgrundligt är det för teisten.

Den 17 oktober 2010 slog blixten ner i kyrkan mitt under mässan i Burundi. Fyra personer miste omedelbart livet inklusive församlingens präst.

Mer på Dagen som lika outgrundligt har blivit nominerad till årets digitala dagstidning:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=178509

Fler outgrundliga händelser har drabbat gudfruktande människor:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=178579

24 kristna dog  – outgrundligt – på konferens:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=184792

 Outgrundligt tekniskt fel stoppade kristet band:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=187040

Carola-beundrare dog outgrundligt:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189227

Gud tillåter pedofili outgrundligt nog:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/10/01/kommentar-katolska-kyrkans-forbrytelser/

Trakasserier är vanliga inom Svenska kyrkan:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197691

Förlupen kula dödade fyraåring i Kyrka:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6381559.ab

I Nigeria dödas barn av kristna:
http://dagen.se/dagen/article.aspx?id=206723

Präst hyllar våldtäktsdömd pojke för mod:
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1930787/hot-mot-prast-efter-program

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6840838.ab

Präst dödad av blixt under mässa-
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article7974606.ab

 Denna artikel kommer av outgrundliga skäl att ständigt uppdateras.Kommentar: Slaven Miley Cyrus
augusti 7, 2009, 12:17
Filed under: Bön, Evangelikalism, Kristendom, Religion

Slaven Miley Cyrus skriver stolt på Twitter om hennes fanatiska inställning till Nasarén.
– Jag sjunger, dansar och skådespelar för Jesus, skriver hon stolt när hon demonstrerar sin vardagliga böjelse för en påhittad auktoritet. Även utanför professionen tycks den underkastade amerikanskan bara leva för den kristliga dödsdriften.
Däremot har Cyrus en, antaget ofrivillig, poäng när hon utbrister att Jesus är grym.
Att uppfinna helvetet som en realitet för otrogna, att uppmana menigheten att stena ihjäl oskyldiga vedplockar samt att uppmana sina lärjungar att – utan protest och eftertanke – lämna sina familjer för att följa den illusoriska predikanten är i sanning grymhet.

Dagen rapporterar stolt:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174764

 Kommentar: Bönebluffen mördar
augusti 2, 2009, 13:22
Filed under: Barnövergrepp, Bön, Kristendom, Religion, Skandal, Vetenskap

Återigen har den irrationella bönen lett till dödsoffer.
Återigen har kristna mördat sina barn på grund av hutlösa fantasier.
Faktum är att hundratals barn har dött de senaste decennierna i USA på grund av kristenhetens makabra dödsdrift och tron på den imaginära. Alla fallen har handlat om sjukdomar som vetenskapens resultat kunnat bota eller lindra. I mars 2008 dog ett femton månader ungt barn i lunginflammation och blodinfektion. Föräldrarna bad medan det enda livet lämnade barnet. Samma månad dog elvaåriga Madeline Neumann av diabetisk ketoacidos medan föräldrarna pratade med en människoskapad fantasiprodukt. Nu har pappan funnits skyldig till mord samtidigt som det 15 månader unga barnets mördare är ute i friheten.
I USA är det tillåtet i 39 av 50 delstater att i religionsfrihetens namn vägra sina barn vård.

Hur lågt kan mänskligheten sjunka när den ger vuxna människor rätt att negligera sjuka, svaga barn i dödsdriftens och den livsfientliga religionens namn?
Hur långt är troende kristna beredda att gå för att försvara deras nyckfulla, arroganta och likgiltiga Fader – den påhittade himmelska diktatorn?
I Madelines fall bad pappan med mamman och flertalet vänner – alla så pass hjärnkorrupta, tankelösa och illusoriska – istället för att vända sig till sjukvården. Mamman kommer också att straffas, men det borde också vännerna göras. Alla som tyst accepterar galenskapen är medlöpare och brottslingar.
Bönen – detta gift, detta påhitt, denna metod för att vägra syna faror, att ta itu med verklighetens problem – är lika hallucinogen som diktatorn och desillusionen är smärtsam för flickans baneman.
– Om jag hade gått till doktorn skulle jag sätta läkaren framför Gud, kålsöp han under rättegången.
Priset för att finna sin livslögn avslöjad är barns liv – dessa Gudens mördare.

Mer om mördarna på Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174559

Dagens Nyheters rapportering:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/man-bad-till-gud-lat-dottern-do-1.922966

 
%d bloggare gillar detta: