Religiovakt


Kommentar: Skolavslutningar i kyrkan.
december 11, 2011, 17:24
Filed under: Barnövergrepp, Debatt, Juridik, Kristendom, Kultur, Mormonerna, Religion, Sekularism, Svt, Teologi

Debatten om skolavslutning i sakrala miljöer är infekterad av religiös demagogi. För det är demagogi som det handlar om. Vanligaste argumenten som kristna retoriker framför handlar om traditioner, majoritetshypoteser, honour by association-argument och att det råder religionsfrihet i Sverige.
I SVT-programmet Debatt som sändes tordagen den 8 december försvarade Ebba Busch, Livets Ord-anhängare i KD, och Jonas Eek, solipsistisk domkyrkoteolog, att skolavslutningar kan, och bör, ske i religiösa kontexter utanför skolan.

Sekularisternas huvudsakliga argument är just religionsfriheten, denna grundläggande viktiga frihet som ger alla medborgare rätten att tro vad de vill, om de vill och hur de vill. De religiösa demagogerna hävdar att det är religionsfrihet att leda barn i offentlighetens skolor till heliga rum. I detta dubiösa antagande insinueras att barn kan tacka nej till att besöka en kristen kyrka. Detta skulle vara frihet. Naturligtvis är detta inte ett val som ens kan förmedlas i samma andetag som frihet.

Många barn – kristna enligt deras föräldrar – som måste tacka nej till kyrkliga avslutningar lever också under ofrihet. Barn till Jehovas Vittnen får inte gå till kyrkan, inte hålla på med påskpynt, inte vara med i gemenskapen. Det finns naturligtvis barn till andra religioner som också tvingas – i ordets rätta bemärkelse – till avslutningsreträtt på grund av föräldrarnas underkastelse för religiösa diktat.
Detta ligger också inom religionsfrihetens ramar.
Som skollagen stipulerar, ska det inte förekomma konfessionella inslag i skola med offentlig huvudman. Således är skollagen fullkomligt överlägsen när det gäller religionsfrihetens innebörd – alla inkluderas.
Skulle Busch gå in en Mormonkyrka på en offentlig skolavslutning? Knappast. Skulle hon hävda annat skulle det vara en populistisk lögn. De känslor som Jehovas Vittnen och mormornerna framkallar de mainstream-kristna, drabbar alla andra som inte hyser trons förgiftande föreställningar.
Sekularister är dock konsekventa; alla heliga rum är lika absurda som offentliga skolavslutningar.

Om kristenheten finner religiöst influerade avslutninga så viktiga, bör de ha en egen avslutning i respektive församling efter de offentliga skolornas stängningstid. Hur smaklöst och intellektuellt ohederligt det än är att indoktrinera barn med mytologi, så är det faktiskt detta som religionsfrihet innebär. Det är ingen hemlighet att Sveriges Kristna Råd fasas över att tappa kontroll över manipulationen av barn genom mission och konfirmationsriter i skolan. Där finns nämligen en kyrkoskattebetalande framtid och en framtida flock.

Argumentet att jul är en kristen tradition som måste ingå i svenska barns skolavslutning är lika usel som den är förljugen. Julen är en av kristendomen kidnappad helg, detta måste stå utom allt rimligt tvivel. Etymologiskt har inte heller ordet jul någonting att skaffa med kristendomen, såsom i exempelvis engelskan eller tyskan. Traditionsargument är överhuvudtaget tveksamt eftersom det skulle postulera att olika osmakliga lärors sedvanor är legitima, beroende på var du befinner dig. Inte heller är det vanliga majoritetsargumentet giltligt. Oavsett om det är sant eller inte att en majoritet vill ha avslutningar i kyrkan, så strider detta fortfarande mot lagar, konventioner och förordningar. Sådana viktiga incitament bygger inte på populism. Majoriteten av Sveriges medborgare är icke-troende, men det betyder ingenting. Jonas Eek antyder också, med ohederlig argumentum-ad-popolum-teknik, att en majoritet av jordens befolkning är troende och därmed blir religionen sann. Detta argumentationsfel bevisar ingenting och är dessutom helt obegripligt i skolavslutningsdebatten.
Inte heller avslutningar i kyrkor är någon tradition. Många skolor införde skolavlutningar i kyrkorum på 70-talet som en reaktion mot vänsterideal. En del skolor har aldrig haft avslutningar i kyrkliga miljöer.

Tvingas någon att tacka nej till kristendomens riter under en skolavslutning och samtidigt avslöja varför i religiös mening, så strider detta mot regeringsformen – en av grundlagarna.
Detta är ett argument som varken Busch eller Eek kan bestrida, såvida inte deras egenintresse för religionsutövande står över denna lag. I så fall borde alla vänner av etik och demokrati bli oroliga.
Att Jonas Eek tycker skolan kan ha ett alternativ vid sidan om kyrkan visar endast på hur ivrig han är att leda barnen till sina heliga domäner.
Eek har dessutom ytterliggare en besynnerlig ståndpunkt; eftersom skollagen stöder utbildandet av kristna traditioner så blir kyrkobesöken på avslutningarna logiska. Att en termin tar slut har ingenting med kristendomen att göra. Religionskunskapen är ett viktigt ämne inom skolans naturliga utbildning.
Den svenska allmänna skolan är inte kristen, ska inte vara det och förhoppningsvis kommer aldrig att bli det.

H.L Mencken sade att en demagog kunde beskrivas enligt följande: ”En som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter.”
Välkomna Busch och Eek till definitionen av demagogi.
Dessvärre är det inte idioter ni predikar till.

Jonas Eeks undermåliga skäl:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.122438-darfor-ska-skolan-besoka-kyrkan-infor-jul

Samling vid julkrubban stoppas av ny lag:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=289025

Livets Ord med Bitte Assarmo i spetsen hakar på:
http://www.varldenidag.se/kommentar/2011/11/25/Kristofobin-ar-hela-samhallets-problem/

Göran Hägglund vill ha enfald:
http://www.dn.se/nyheter/politik/olika-bud-om-kristna-inslag

En röst från en av de många präster som vill ha en sekulär skola, men aldrig får höras.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tiden-ar-inne-att-lata-skolan-vara-sekular_6702395.svdNy tidning mot religion och vidskepelse

 

Bright är ett ideellt projekt mot religion och vidskepelse
Prenumerera genom att sätta in 150 kr (4 nr) på
Pg 593068-0 eller Bg 737-3061
Glöm inte att ange namn och adress
Kontakta oss på mail:
prenumeration@brightmagasin.se
redaktion@brightmagasin.se

I första numret av Bright kan du läsa om:

HBT . Ateism . Vidskepelse . Riddarskolan . Rondellhunden . Katolska kyrkan . Anekdotbevisning . Krucifix i klassrum . Litteratur . Rättegångsgudstjänster . En kvinnokonferens i Kairo

Egyptens hotade kulturarv . Religionskritiska pionjärer . Kyrkans grepp över skolan . Skapelsetroende NO-lärare . Kulturrelativism inom RFSU . Kåserier och essäer samt om en hel del annat…

Mer: http://camillagrepe.blogspot.com/2011/04/ny-tidning-mot-religion-och-vidskepelse.html#ixzz1Iaaf6yeP

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=255409
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=255361
http://www.dn.se/kultur-noje/scen/south-parks-skapare-gor-musikal-av-mormons-bokKommentar: Kristomanikern Wikström
augusti 13, 2009, 19:02
Filed under: Debatt, Kristdemokraterna, Kristendom, Politik, Religion

Sandlådenivån på kristomanikerns Cecilia Wikströms inlägg till Alexander Bard i Utbultdebatten är märklig på många sätt. Först kallar hon riksbögen, vilket är ett stort problem för ett stort antal av de kristna, för kristofob. Meningen är – uppenbarligen – att hon ska hänga ut honom som en okunnig och trångsynt individ, men slänger ut sig en praktkomplimang.
Kristofob, islamofob, religiofob, new age-fob, homeopatofob och liknande fobier mot övernaturligt lurendrejeri är en hälsosam och rationell inställning.
Sen kallar prästen – för en kyrka som säger sig älska människorna – Alexander Bard för patetisk. Huruvida Wikström känner till om Bard är överdrivet känslosam eller inte – tydligen inte en dygd inom kristendomen – så kan alternativet vara att hon menar det engelska ordets innebörd.
Sedan faller ytterligare poetiska omdömen från ömkansvärd till att han har en ”beklagansvärd livssituation” – vad det nu innebär. Wikström själv har ju haft en del – ur kristna aspekter – turbulens i livet.

Givetvis har Alexander Bard en poäng när han – ödmjukt och rekommendabelt – tyckt att prästen skulle gå till kristdemokraterna. Partiet är i opinionsundersökningskris och behöver färgstarka kristna som Wikström och Utbult (nej, det är ingen ironi).
Anledningen till Wikströms raseri kan ju vara att hon inte vill representera ett parti utanför riksdagen 2010.

Wikström gapar i Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175059

Bard kommenterar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175034

 

 Kommentar: Kristen rasism inget nytt

Att den norske biskopen Tor B Jörgensen påpekar kristna norrmäns rasistiska fördomar är inte förvånande. Tidigare har biskopen även kritiserat sina kristna bröder och systrar för homofobi. Faktum är att både rasism och homofobi är förenligt med kristendom, trots vissa kristna grupperingars avbön. I en webbundersökning på den kristna dagstidningen Dagen.se fick Sverigedemokraterna ett oroväckande starkt stöd inför kyrkovalet.

Prästen Axel W Karlsson kandiderade för Sverigedemokraterna vilket ledde till en viss debatt.
Vissa motsätter sig Karlssons val med att kristendom är oförenlig med SD:s partiprogram. Det finns stycken i Bibeln som är direkt rasistiska och där den gode skaparen själv är med att utrota olika stammar – förutom personligt riktade mord. Bibelns luddiga, diffusa och dubiösa språk och brist på klarhet gör att skriften kan tolkas på oändliga sätt.
Antisemitismens historia är också kristendomens historia. Katolska kyrkans antisemitism och vurmande för högerkristna falanger är sedan länge klarlagd, men tyvärr allt för lite utredd. Den är långt värre och mer utbredd än de flesta kan förstå.

Luther, mannen i Wittenberg, var antisemit – precis som de flesta kristna var på den tiden och precis som en del fortfarande är. Katolska kyrkan har kollaborerat med fascismen och nazismen. En del debattörer och intellektuella tycker att fascism är synonymt med den katolska högern. De fascistiska rörelserna i Italien, Spanien, Portugal och Kroatien hade medlöpande präster som ivrigt påhejade antisemitismen, allt med förbrytarstaten Vatikanen i ryggen. Tumörbiologen Georg Klein har vittnat om rasismen i de fascistkristna Ungern.
Den kristna identitetskyrkan är nynazistisk, I nordvästra USA har det religiösa Aryan Nation sin hemvist. Ku Klux Klan är grundad av en slavhandlare på kristna grunder, återskapad av metodistpastorn William Simmons 1915. Hela den amerikanska södern var full av gudfruktiga kristna slavägare som såg svarta människor som boskap. Alltid med Den ende bokens idiotiska innehåll som förevändning. Den evangeliska kyrkan i USA består ännu idag av uteslutande vita vapenviftare med nationalistisk värdegrund som i många fall är rent rasistisk.
I Sydafrika finns en mängd kristna falanger där Afrikaner Weerstandsbeweging, AWB, är den mest kända. Beväpnade och djupt kristna fascister.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna, var öppet rasistiskt till mitten 60-talet.

I Sverige har nynazister florerat i KDS och Nationaldemokraterna vurmar – idag – för en kristen värdegrund, precis som Sverigedemokraterna och deras satsning på kyrkomötet. Några av ND-ledarna är sedevakantister (som facsisten Mel Gibson), liksom den nyligen omdebatterade sekten SSPX.
Det går att finna stöd för rasism, homofobi, slaveri, kvinnoförtryck, folkmord och hat mot det sexuella i Bibeln. Och den som påstår att vissa har fel, har uppenbarligen tillgång till information som ingen annan har. Naturligtvis är Karlsson inte unik i Sverige, men han är en av de få präster som står för sin bigotta och religiöst snedvridna världssyn.

Pingstvänner vurmar för Sverigedemokraterna:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197040

Dagens artikel om SD-prästen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174153

Kristen rasism i Norge:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189739

Pingstvänner vurmar för Sverigedemokraterna:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197040

Svensk nunna ser nyktert på kristendomens rasistiska historia:
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/syster-sofie-foljde-jesus-in-i-synagogan_4474141.svd

Detta är en rividerad version av ett tidigare inlägg.Kommentar: Religiöst förtryck

De abrahamska religionernas sexuella förtryck fortsätter både i Sverige, bland grannländer och i den övriga världen. Är det inte sedvanlig skriftstödd homofobi så handlar det oftast om mannens äganderätt över kvinnan, synderskan – hon utan testiklar.
Paradisets orm, i islam Iblis, frestar Eva som genast och villkorslöst kapitulerar. Eva väljer kunskap istället för lydnad. Adam väljer lydnad och underkastelse och en värld av okunskap. Synderskan Eva är ju bara en biprodukt av mannens egen kropp. Koranen är inne på samma spår, men nämner inte ens kvinnan vid namn – avslöjande nog.
Är det konstigt att Afghanistan har gett männen rätt att svälta en sexstrejkande eller ointresserad kvinna? Detta är legitimerad våldtäkt som bara kan erbjudas i en teologisk stat.
De monoteistiska böckernas avog för det sexuella, för kvinnan och för njutningar ligger till grunden för ett förtryck bortom allt förstånd, ett förtryck mot alla etiska regler. Ändå hävdas moral som orsak, när det religiösa drevet argsint går till motattack.

Den genomsyrande homofobin inom De enda böckernas religioner hyllas av religiösa som ett gudomligt diktat istället för okunniga bronsåldersmänniskors villfarelse. På Dagens hemsida blir tidningens läsare arga för att präster kan kommas att tvingas viga homosexuella. Samtidigt blir Dagenläsarna upprörda över de afghanska kvinnornas vardag. Sedvanligt hyckleri.

 I Malaysia dömdes nyligen en kvinna till sex piskrapp för att hon drack en öl. Återigen – ingen sekulär nation skulle komma på dessa vansinnesdåd.

 I Sverige vill kristdemokraterna ha ett nationellt abortregister, vilket är ett skamligt förslag. Ett hån mot tonårstjejer, våldtäktsoffer och alla världens kvinnor. Ingen människa – som beundrar tänkandet – kan tänkas tillåta en liknande registrering och kränkning. Övriga partier i Alliansen sa nej.
En kvinna har bara två roller i den kristdemokratiska världen; antingen som maka eller som moder. Har inte kvinnan något av dessa epitet är hon ”Evas dotter”, alltså synderskan.

 En kort resa över Östersjön till det katolska Litauen avslöjar hur fundamentalismen förpestar demokratier när det sekulära sätts ur spel. Allt detta förtryck baserat på vidskepelse och övernaturlig tro.

Afghanistans nya sharialag:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173976

Homoäktenskap:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173971

Piskrapp:
http://www.aftonbladet.se/wendela/article5540425.ab

Abortregistrering:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173986

Litauen går kristendomens väg:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173812Kommentar: Cyrillus avslöjande debattinlägg

Återigen speglas det odemokratiska hyckleriet inom kristenheten. Denna gång är det pastor Erika Cyrillus som spyr ut sin ignoranta livsåskådning till Dagen-läsarna. Med devisen ”kamp mot falska religioner” påvisas intoleransen och högfärdigheten mot andra religioner än den kristna. Bara begreppet falsk religion är skrattretande. Om någon påstår att en religion är osann jämfört med en annan postuleras att bevis finns – detta är religiöst kvacksalveri.
Anledningen till Cyrillus vanvett är den kommande höstens katalog från det svenska klädmärket Gunilla Sjödén. I katalogen beskrivs stämningar och färger av plaggen som buddistiska. Måttet är rågat för Hälsingepastorn som uppmanar andra kristna kvinnor till bojkott. För tänk om kristna konsumenter av detta blasfemiska märke glömmer lidandet, denna dödsdrift som jagar kristendomen. Enligt pastorn förtränger buddister lidandet.

Nästa företag att få smaka på den predikande teisten är Indiska som kritiseras för hinduistiska inslag.
Att en ateist har problem med liknande marknadsföring är förståeligt och uppenbart, men att en EFS-pastor – som representerar en, enligt de själva, människoälskande religion – uppvisar ett sådant bigotteri är anmärkningsvärt. I hennes retorik avslöjas den kristna intoleransen som de troende beskyllt humanisterna för under de senaste veckorna. Humanisterna är i alla fall konsekvent intoleranta till alla vidskepelser.

Nej, nej, bedyrar hon, när hon svär sig fri från intolerans. Hon handlar visst produkter från andra religioners marknader – bara de inte innefattar andra gudar.
Hon är för marknadsekonomi, skriver hon – bara den inte hädar den kristna guden.
Härmed lanseras en idé – fri att använda av Cyrillus och hennes medlöpare. Lansera det Gröna Korset, en varumärkning som garanterar att fromma kristna behandlat varorna och att inga blasfemiska inslag har försurat treenigheten.

Det kan påpekas att Erika Cyrillus fick mottaga Olof Djurfeldt-stipendiet helt nyligen. Motiveringen löd: ”Erika Cyrillus journalistik kännetecknas av skarpsynt analys, elegant språkbehandling och ett frimodigt försvar för klassisk kristen tro med tonvikt på dess etiska konsekvenser i samhälls- och privatliv. Hon är en frimodig nutida företrädare för den svenska folkväckelsens nykterhetsideal.”

Erika Cyrillus opinionsinlägg på Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173497Kommentar: Pastor vill ha mer bibelstudier
juli 7, 2009, 10:41
Filed under: Debatt, Evangelikalism, Kristendom, Nyheter, Religion, Utbildning, Vetenskap

Pastorn Roland Hellsten menar att bibelkunskapen har blivit sämre och att det påverkar utvecklingen av församlingarna, detta rapporterar Dagen.
Hellsten har studerat teologi på Dallas teologiska seminarium i det gudfruktiga bibelbältet och var tidigare föreståndare på det baptistiska Tabernaklet i Göteborg.
Han tycker kunskaperna idag är för fokuserade på evangelierna och att kännedomen om Gamla testamentet och Bokens resterande innehåll är för låg.
– Det är oerhört viktiga texter, men det blir ändå en begränsad bibelyta som man blir förtrogen med. Man går miste om helhetssynen på frälsningsplanen. Det finns en sammanhållande röd tråd som går genom hela Bibeln, samma tema återkommer i alla 66 böckerna, menar baptistpastorn.
Det röda tråden är tunn och skör.

Pastorn säger att han är övertygad om att den som läser Bibeln varje dag till slut blir en troende kristen.
Detta var säkert en korrekt analys så sent som på 1800-talet. Det kan fortfarande gälla de som har en kristen grundtro. Fler borde läsa bibeln, så att våldets och Moseböckernas psykopatiska gud avslöjas, så att koherensens uppdagas, så att det kontradiktoriska upptäcks och så att de få vetenskapliga antaganden falsifieras.

Läser en modern människa, som inte redan har en kristen tro, bibeln idag – med dagens kunskaper, etik och förhållningsätt – så skulle ingen eller väldigt få låtas sig övertygas om det nonsens som de 66 böckerna innehåller. Det makabra sadomasochism som finns i bakgrunden och dödsdriften som genomsyrar kristendomen med dess avog mot njutningar attraherar inte den upplysta eller fördomsfria.
Debatten om vad som är bokstavligt sant eller vad som är allegorier och metaforer är betydligt intressantare. För hur bestäms vad som är vad? Och vem bestämmer det? Varför bestäms det?
Svaren på de frågorna är väldigt avslöjande.

Intervjun med Hellsten:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173444Uganda vill förbjuda könstympning
juli 4, 2009, 10:13
Filed under: Barnövergrepp, Debatt, Islam, Judendom, Kristendom, Nyheter, Politik, Religion, Sex, Vetenskap

Den motbjudande idén att skära i oskyldiga barn ska förbjudas i Uganda – i alla fall om president Yoweri Museveni får sin vilja igenom.
I fredags krävde han att landet stiftar lagar mot kvinnlig könstympning.
-Det finns folk som blandar sig i Guds verk. Några säger att det är  kulturellt betingat. Jag stödjer kulturen, men kulturella värderingar ska vara användbara och grundas på vetenskapliga rön, menade Museveni.
Naturligtvis är det så att hela den stympvänliga kulturen helt och hållet är en religiös företeelse.
-På det sätt som Gud skapat oss, så finns det inga delar av kroppen som är värdelösa, sa presidenten enligt SVT Text.
Barnövergreppet könsstympning förekommer mest i muslimska kretsar runt Afrikas horn, men även inom judendomen.Kommentar: Olof Djurfeldts tröttsamma upprepningar

Efter ett par veckors debatt om Humanisternas kampanj är det lätt att fastslå att kristenheten inte har några intellektuella, hållbara eller trovärdiga argument. Det är samma upprepningar, samma inskolade beskydd för det immaterialistiska, det vaga metafysiska. Ältandet av gudstrons överdrivna betydelse och mening, medvetna misstolkningar och omtolkningar av ateism.
Den förre Dagen-chefredaktören Olof Djurfeldt är den senaste i raden av besvikelser i den kristna retorikens pinsamheter. Nu är godheten, enligt Djurfeldts krönika, ett gudomligt bevis. Detta betyder väl att det onda är av det ogudomliga, det profana, det ateistiska, det naturliga?
Återigen glöms grymheterna, ondskan och övergreppen i kristendomens namn.
Alltid samma förakt mot historien, alltid samma blindhet inför nutiden.

 Vittnesbörd, denna naiva, självbedragande, hallucinogena och illusoriska fabel, som ses som ett bevis, läggs snabbt in i lådan för giltigheten av Fadern och hans tillhörande tvåenighet.
”Nu är det ju så att också de troende har tänkt. Teologer har formulerat sina gudsbevis”, skriver Djurfeldt. Vilket skandalöst påstående, vilket förakt mot vetenskapens krav på bevisföring, på deduktion, induktion och epistemologi. Skulle bevis ligga i skrifter från järn- och bronsåldern, skrivna av okända, omtolkade av andra, skrifter utan koherens, skrifter där amsagor kan härledas till tidigare civilisationer? Kallar teologer detta för bevis vill inte jag stå åtalad inför de heligas domstol.

 Etik och moral är av gud given hävdas det. Vilkas eller vems etik förresten? De vita rasisterna i USA eller Sydafrika, som svingar bibelcitat, beväpnade till tänderna? De ökända autodaféer vars stinkande rök förföljt kristendomen? De rwandiska mördarna som i guds namn slaktade människor som offerlamm? Vatikanens etik gällande sex, hiv och preventivmedel? Svenska präster som än idag vägrar att viga människor som sökt sig till kyrkan? Katolska prästers askes som lett till övergrepp på barn?
Religion har ingenting med etik att göra, ingenting med altruism att göra.
Talade inte Nasarén om helvetet – den sjukaste idé någonsin?

Minnet är kort över den fascistiska och sakrala censur som rådde under sekler – med kyrkans goda minne.
Varför börjar ateister och humanister att ifrågasätta övernaturliga och diktatoriska himmelsväsen?
Det var inte många årtionden sedan blasfemi var ett brott i västvärlden och än idag är det utanför Occidenten. Det är inte länge sedan människor mördades, slaktades, brändes och förvisades för att de var otrogna gudsförnekare. Glöm aldrig detta!

”Ingen kan bevisa Gud. Men ingen kan heller motbevisa Gud”, fortsätter den gamla Dagenredaktören sitt uttjatade resonemang. Precis som det vore 50 procent chans att någon gud inte existerade. Precis som om det vore 50 procent risk att gud fanns. Detta statistiska bedrägeri genomsyrar dödskulten kristendom.

Djurfeldts krönika:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173140Kommentar: Uffe Wickberg träffar rätt
juli 2, 2009, 14:55
Filed under: Debatt, Expressen, Homofobi, Kristdemokraterna, Kristendom, Nyheter, Politik, Religion, Sex

Uffe Wickberg – känd som den kristdemokratiske pseudonymen Jan O Nilson – träffar helt rätt i Expressens debattsida.
Wickberg blev känd via sin ironiska och förträfliga kristdemokratiska sajt, http://sanningenmastefram.wordpress.com/.
Vedervärdigt, tyckte en förnärmad Göran Hägglund med sedvanligt brist på självironi och distans – ett allt för vanligt symtom inom den kristpolitiska rörelsen.
Örebroaren Uffe Wickberg har gjort det som länge ansågs som fel och omoralisk – att belysa religiöst bigotteri. För religionen har allt för länge kunnat gömma nedvärderande och felaktiga (intelligent design) åsikter via religionfrihetens täckmantel. En annan poäng Wickberg understryker är att kristdemokraterna påstår sig vara fördomsfria, kärleksfulla och människoälskande – trots att partiet har många trångsinta medlemmar på både gräsrotsnivå och i partitoppen.

Läs Wickbergs debattartikel:
http://www.expressen.se/debatt/1.1626139/satt-stopp-for-homohetsarna
%d bloggare gillar detta: