Religiovakt


Kommentar: Manifest för 2010

Manifestet hyllar det enda livet, manifestet föraktar Boken i namn av alla andra.
Manifest saluterar mänsklighetens storartade mångfald utan att förringa annat liv.
Kristendomen är en av de mest dubiösa ideologier någonsin skapad av människan.
En ideologi som korsfäster livet och blint dyrkar en diktator som hatar allt som inte är ett påbud.
En ledare som aldrig har valts och aldrig kan störtas, en ledare som stipulerar regler som är omöjliga att följa, som övervakar dig dygnet runt, året runt, livet ut och inte ens där släpper sitt övertag.
En översittare som vördar de som underkastar Hans ord, som straffar, mördar och plågar de självständiga.
En misantrop som dyrkar slaveri, som kallar vissa utvalda, som grundar stamtänkande och utanförskap.
En narcissistisk självövergödd och avundsjuk Herre som sätter upp regler om hur Hans undersåtar ska dyrka honom.
En sonmördare som offrar sitt eget blod för att bevisa ingenting, så misslyckat att demonstationen fortfarande inte nått stora delar av världen.
En sonmördare vars syn på faderskap är att låta se alla sina barn dö.
En mordanstiftare, massmördare och livshatare.
En skapare som ser kvinnan som en sekulär varelse skapad genom, av, från mannen och är en synderska som straffas för att hon vill ha kunskap istället för order.
En skapare som utgår från att kvinnans roll är som gift barnaföderska.
En kvinnohatare som anser att en kvinna som inte är oskuld ska mördas i sin fars dörrpost.
En diktator vars devis är att du ska frukta den du älskar och att aga den du älskar. En psykopat som anser att ditt barn ska dö om de motsätter sig befallningar.
En skapare som hävdar att du föds sjuk och skyldig, men måste leva som frisk.
Kristendomen är definitionen på ofrihet och diktatur.

Sonen, född av en oskuld i namn av hat mot det sexuella, predikandes om helvetet, den mest sadistiska idé någonsin uttänkt. En son som lovordade sadomasochismen, dyrkandet av lidandet, att vända andra kinden till – detta sjuka självhat, att älska sin fiende – detta sjuka självförakt.

Begreppet ”heligt” skapat för att förringa det verkliga och upphöja det vardagliga, begreppet ”själ” för att försjukliga kroppen och misstänkliggöra den naturliga världen. Syndbegreppet skapat för att kontrollera deliriet, småaktigt närt av skuldkänslor. Fantasin att Nasarén dog för mänsklighetens synder konstruerat för att påtvinga tacksamhet. Bönen och de repetitiva sederna uppfunna för att aldrig släppa de intellektuella tankarna fria. Ordet ”mirakel” för att ge sken om en gudomlig godhet, medan ordet ”outgrundlig” skapat för att frånsäga ansvar via en icke-förklaring. Kristendomen är varken omoralisk eller moralisk, den är amoralistisk.

 En ideologi som hyllar masochisten som är redo att dö för illusionen, som anser att martyrium är en dygd.
En ideologi som avsäger sig människans kollektiva ansvar genom att skuldbelägga syndabocken, som glorifierar underkastelse, lidande, dödslängtan, trosvisshet och lydnad.

Religionsstiftarens apologeter och predikanter sektifierade självhatet. Lovprisandet av icke-tänkandet, hatet mot det intellektuella manifesterat i autodaféer, mördande, fängslande, brännande, torterande och förföljande av naturalister, filosofer och fritänkare. Hyllandet av metafysiken som en ädel idé, förkastandet av det rationella och det verkliga. Förstärkningen av Paulus kvinnoförakt sprungen ur hans egna impotens. Naiviteten i att tro att fåraherden skyddar sina djur på grund av att Han älskar dem. Tron på ett efterliv som leder till en dödsdrift, tron att jordelivet är en prövotid – en tåredal – för att de icke-tänkande och de blint fromma ska belönas med banal evighetslycka och dess tvivlare till att lika evigt straff.

En religion vars flockmedlemmar har ett tortyrredskap som symbol för ”kärlek”.
En religion som hatar kärlek som inte är mellan Adam och Eva.
En religion vars alfaledare dagligen under flera hundra års tid har våldtagit och skändat försvarslösa barn på grund av psykotiska störningar fött ur det livsfientliga celibatet, uppbackat av Den Heliga Stolen – detta skrattretande epitet – och som samtidigt har vurmat för samtliga fascistiska stater på jorden.

Allt skapat av människohand på grund av juvenil dödsångest, ignorans, arrogans och kontrollbehov istället för att hylla medmänskligheten, livet, det rationella, kunskapen om oss själva, acceptansen av döden som en evighet av intethet – ett bekräftande som kräver sant mod och intellektuell hederlighet – att godhet och altruism är något som människan själv kan skapa genom etisk filosofi fri från vidskeplighet och diktatorer, att acceptera att homo sapiens är en primat, ett däggdjur som har stor okunskap men som samtidigt och ödmjukt erkänner detta utan ta till artificiella och övernaturliga förklaringsmetoder. Manifestet hyllar humanismen, vetenskapen, litteraturen och det enda livet.

Religion i Europa:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198385Kommentar: Den kristna eskatologin på frammarsch

De kristna fanatikerna vurmar för konceptet Israel. Eskatologiskt drivna församlingar försöker inte att dölja att svärmeriet har egoistiska skäl. När alla judar är samlade i det ”heliga” landet, så väntar den sista domen – Harmageddon. Allt annat tjat om solidaritet är egentligen nonsens, detta är skälet. Endast då kan fanatikerna få sin undergång och få en plats bredvid gud i den fiktiva himlen.
Först väntar uppryckningen för somliga kristna, en befängd idé som går ut på att ökenguden suger upp kristna i himlen. Idén låg i förtjänt ide till den amerikanske bluffmakaren Hal Lindsey släppte en bok om ämnet på 70-talet.
”Uppryckandet väntar alla kristna och alla andra ska lida”, säger en 17-årig tjej från England till BBC:s David Clews på en plats i Israel. Den indoktrinerade tonårstjejen ingår i en busslass med amerikanska och brittiska domedagsturister som besöker ”heliga” platser. Alla väntar de på jordens undergång. Kristna fanatiker slickar sig om läpparna inför tanken på alltings slut. Inte undra på att klartänkta amerikaner var livrädda inför scenariot att Sarah Palin hade haft tillgång till kärnvapenkoderna. En fanatiker som tror att den yttersta dagen kommer under hennes livstid, precis som alla hennes solipsistiska medkristna.

 De kristnas Israelengagemang har alltså dubiösa baktankar och handlar bara ytligt om broderskap med ”guds utvalda folk”.
”Palestinierna är guds fiender”, säger en amerikansk äldre kvinna som inte gjort annat än gråtit sedan hon landade i Israel. Hon fortsätter sin militaristiska retorik med att säga att gud kommer med svärdet, inte med fred. Hon tillhör – som de andra turisterna – de snabbast växande delarna inom kristendom, antingen någon av de evangelikala eller pentekostala församlingarna som också kan kallas fundamentalistiska eller karismatiska.
Förutom den eskatologiska villfarelsen delar de den förljugna lögnen om kreationism. Kvinnosynen, abortfrågorna och stamcellsforskning är andra ämnen som dessa farliga strömningar har likartade ståndpunkter på. Tonårstjejen babblar på sina väl intutade resonemang inför BBC-kamerorna:
– Alla föds onda, säger hon tveklöst och hänvisar till kristendomens självföraktande inbillning att alla människor föds syndare. Masochismen dryper om ökenreligionerna.

Harmageddonturistena besökte även en israelisk militärbas där de städade kasernen som ett ”tack” för att soldaterna skyddar en ”helig” öken. Ett besök vid Gennesarets sjö för ett snabbdop avrundades med ett besök vid den könsdelade Klagomuren, där religionens förgiftande av intellektet är tydligt.
Den kristna sionismen är väl utbredd i Sverige främst inom pingströrelsen och Livets Ord och alla gömmer de sig bakom skälet ”solidaritet med Israels folk” när sanningen är skrämmande. På lobbyplanet finns Nätverket kristdemokrater för Israel. I Sverige talas det inte öppet om Harmageddon som i den anglo-amerikanska världen – här smygs det i lönndom.
Tillsammans med islamister, messianska och ortodoxa judar är de kristna fundamentalisterna inom den eskatologiska rörelsen de största hindren för fred i mellanöstern. Deras illusioner och vanföreställningar främjar rasism, krig och intolerans.

Dödsdriften och vurmandet för jordens undergång – lugn alla pingstvänner och likasinnade. Jorden kommer att försvinna, dock av naturliga orsaker och lite senare – har även blivit mainstream i populärkulturen med framförallt filmerna Knowing och 2012 i spetsen. Dessa filmer tar Boken till hjälp – och fanatisk kristen eskatologi till försvar – som stöd för deras dubiösa tolkningar. De båda pekorala filmerna sätter sprätt på bibliska illusioner, citat och fantasier. I Nicholas Cage-filmen Knowing slickar sig religiösa fanatiker om läpparna till ständiga bibelhänvisningar. Jorden går under och två människobarn förs av apokalypsens fyra ryttare till en ny planet – ett nytt Eden – och springer hand-i-hand mot ett träd, endast jämförbart med Kunskapens träd. I 2012 är domedagspropagandan mer sofistikerad, men ändå tydlig. Trots mayakalenderns påverkan av filmtiteln finns den kristna värdegrunden väl gjuten i filmens fundament. Och endast fundamentalister dyrkar fundament.

SvD om 2012:
http://www.svd.se/kulturnoje/film/spektakular-undergang_3790505.svd

Bosättare mottsätter sig byggstopp på Västbanken:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196990Kommentar: Evolution tar inte hänsyn till idioti och har varken syfte eller mål.

Idag den 24 november firas 150-årsjubileet av Darwins evolutionslära baserat på det naturliga urvalet – kallad världens bästa idé. Charles Darwins vetenskapligt – och mänskligt – banbrytande bok ”On the origins of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle of life” släpps i 1 250 exemplar och säljs slut direkt. År 1871 gavs mästerverket ut för första gången på svenska och har runt om i världen sålts i över 100 000 000 exemplar. Själva teorin är en av de mest vetenskapligt testade och bekräftade som finns. Den är lika stark som gravitationsteorin. Idag ligger evolutionsbiologin och genetiken i bokens kölvatten och båda disciplinerna har bekräftat bokens grundteori. Oberoende vetenskapsområden har samtidigt vidimerat evolutionsteorin. Idag finns det falska vetenskapsmän, ofta universitetsutbildade av dubiösa anledningar, och teologer (som aldrig bör kallas vetenskapsmän) som förnekar evolutionen. Deras gemensamma nämnare är deras religiositet.
Bland riktiga vetenskapsmän – där intellektuell hederlighet och bevisföring är en självklarhet – råder total konsensus. Även en klar majoritet av moderata troende erkänner evolutionsteorin såsom sanning. Men den tvivlande skaran kan växa, speciellt i tider av ökad religiös fundamentalism, konspirationsteori och nyandligt new age-svammleri. Det upplysta och demokratiska samhället måste våga bemöta de falska profeterna (det är sant; det har aldrig funnits äkta profeter).

I USA tror 60 procent av invånarna inte på evolutionen som livgivare på jorden utan på bibelns skapelseberättelse. Denna häpnadsväckande arroganta och befängda uppfattning har dessutom vuxit i Europa med Tyskland och Storbritannien i spetsen. Även i Sverige är vanföreställningen inte ovanlig. Skapelselurendrejeriets osanningar delas av blandade frikyrkor, pingstvänner, Jehovas Vittnen och en rad andra fanatiker(1). Nyligen publicerade undersökningar har påvisat att vetenskapsförakt och misstro är som störst i religiösa samfund. Många av de religiösa fanatikerna hävdar att evolution inte kan observeras, vilket hycklarna tycker är ett bevis. Att evolution tar många år – ibland miljontals år, vilket är ett geologiskt ögonblick – är inget de manipulerade vill förstå. Djurrikets – där primaten och däggdjuret Homo Sapiens ingår – och växtrikets bevisliga släktskap är odiskutabelt – DNA-kartläggningarna samt studiet av replikation och transkription är explicita .
Den som inte tror på evolutionen bör inte ta vissa mediciner, inte tro på att bakterier och virus kan bli resistenta, inte tro att hund-, katt- och koraser kan styras av människan via evolutionära kunskaper. Eskatologiskt styrda fanatiker – mestadels från evangelikalismens trångsynta vrå – motsätter sig bevisen förblindade av intellektuell korruption och indoktrinering, slår dövörat till och tror fortfarande på bibliska fabler från järnåldern. Samtidigt stöds icke-vetenskapliga biologiska förklaringsmodeller av islamistiska fascister och fundamentalistiska judar. Den mordiska ökengudens följeslagare är förgiftade av djup tro.
Evolutionen är inte en fråga om tro. Evolution är en fråga om sanning.

Ytterst är det samhällets fel, mitt och ditt fel, att så många människor lever i en falsk och illusorisk värld som har lett till farligheter och kommer att leda till än värre hemskheter. Sarah Palin hade kunnat bli – och kan fortfarande bli – amerikansk president. En president som tror att jorden är 6 000(2) år gammal och att dinosaurier levde för 4 000 år sedan, samt har en övertygelse att abort är mord även om kvinnan blivit utsatt för våldtäkt eller incestuösa övergrepp. En hispig, galen, bigott fanatiker som tror att Jesus kommer komma till jorden inom 50 år för att döma alla människor i det som kallas Harmageddon(3). Nästan hälften av det amerikanska folket tror på detta och många av dem likväl att ett atomkrig kan vara det främsta tecknet på detta religiösa slut. Föreställ dig då att en av de starkaste rösterna för detta scenario sitter på koderna till alla de amerikanska kärnvapnen.
Felet heter respekt.

Alla idéer, ideologier och teser utsätts för kritik. Hela den vetenskapliga grundidén står och faller på kritik av hypoteser, allt för att verifiera, falsifiera och slutligen nå en konsensusbaserad sanning. Ordet teori i vetenskapliga sammanhang betyder inte en ”idé eller gissning”. En teori är byggd på flera bekräftade hypoteser som tillsammans kan förutsäga händelser. Politiska partiprogram debatteras i offentligheten – ja, allt granskas utom religion. På något sätt har religionen blivit immun mot kritik bara för att ”man ska visa respekt” för troende och deras tro på en imaginär snuttefilt. Förr var det förståeligt, du dog nämligen – oftast fasansfullt – om du bestred hyckleriet. Många människor dör än idag i teokratiska samhällen. Hädare döms till döden, otrogna kvinnor stenas till döds(4) och abortläkare skjuts. I USA har flera barn dött för att föräldrarna vägrat dem vård på sjukhus, eftersom idioterna/mördarna trott att bönen räcker som vårdmetod. Det är tillåtet i 39 av de amerikanska delstaterna att vägra sina barn vård av religiösa skäl. Världens största kristna stat har dödsstraff. Det är onekligen dags att stoppa dessa okunniga idéer där de hör hemma – i byrålådan för udda strumpor – och kämpa för intellektet samt människans, och för den delen djurens(5), naturliga värde utan tilltro till en himmelsk diktator eller andra vidskepliga skämt.
Sluta visa respekt.

Noter:
1. Man bör inte exkludera mormonernas eller scientologernas fantasifulla skapelsedravel, men det får bli till ett annat debattinlägg. Deras fantasiversioner är dock inte sämre än de abrahamska religionernas dito (eller någon annan religions mytologi). De är alla lika usla.
2. Att tro att jorden är 6 000 år ung är att ha fel med, ungefärligen, en faktor på 1 000 000. Detta är inget trivialt fel. Det är som att tro att Ölandsbron är runt sex millimeter kort. På det kan bara en galen människa tro.
3. Palin är som de flesta troende i USA bekännande till eskatologi.
4. Fastän att de har blivit våldtagna. En våldtagen kvinna är trots allt otrogen.
5. Katolicismen har en horribel djursyn grundad på bibelns ord. Inte undra på att dun rycks från levande gäss i Ungern och Polen samt att tjurar, tuppar och getter mördas i Spanien och latinamerikanska länder. Förstod de okunniga släktskapet med djuren kanske de hade tänkt om. Men det säger inte Den Enda Boken något om.

Originalutgåva hittad på toalett:
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/dyrbar-darwinbok-hittades-pa-toalett-1.1000454

Per Bauhn på Högskolan i Kalmar skriver i Expressen:
http://www.expressen.se/kultur/1.1790398/trons-trofeer

Dagen rapporterar om Dawins Bok:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194515

Ny människoart – primat – upptäckt i Sibirien med svenskt stjärnglans:
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/okand-manniskoart-funnen-i-sibirisk-grotta-1.1067110Kommentar: Teologisk sandlåda om en människoskapad skröna

Det senaste teologiskt inspirerade bråket är ett – även inom religiös retorik – av det mest underhållande på mycket länge. En nederländsk ”expert” på Gamla testamentets löjeväckande ”sanningar” och dess stulna svammel har kommit fram till att ökenguden endast skapade människan. Resten tycks den nyckfulla gudomen – som mördar med en psykopats blodtörst genom hela bokens skrönor – ha fått på köpet. Visserligen fanns det liv på jorden men inget som passade en narcissistisk sadist – och så skapade guden människan till hans egna dysfunktionella avbild.

Den kristna tidningen Dagen har pratat med Allan Emrén – en ”expert” på bibelns förljugna skapelseberättelse ur ett kvantfysiskt perspektiv (ja, ni läste rätt). Naturligtvis håller inte kreationisten, anti-darwinisten och fundamentalisten Emrén med sin nederländska kombattant.

Med sedvanliga skygglappar hittar Allan Emrén märkliga invändningar till den nederländska ”expertens” lika märkliga fantasi. Att skapelseberättelsen inte har några vetenskapliga belägg överhuvudtaget – och gapas endast ut av religiösa fanatiker – tycks inte beröra någon av parterna. Dessutom nämner ingen av meningsmotståndarna att hela Gamla Testamentets skapelseberättelse innehåller absurda konstigheter (som att dag och natt skapades före solen) och rena kontradiktoriska påståenden. Emrén motsätter sig även att den nederländska ”experten” härleder den bibliska skapelseskrönan från tidigare fabler, vilket är rent korkat eller bara av tron förblindat. Flera av Gamla testamentets ovidkommande och banala amsagor finns i betydligt äldre kulturer än den judiska.

Konflikten började med att Ellen van Wolde – som den nederländska katolska teologen heter – analyserade skapelseberättelsen på hebreiska och fann att ordet ”bara” inte betyder ”att skapa” utan ”att separera”. Den fiktiva guden skulle alltså ha separerat himmel och jord i början, vilket gör honom mindre potent men fortfarande lika överdrivet övernaturlig.
Den infekterade debatten påminner kraftigt om den om Maria och hennes påstådda jungfruliga födelsekanal. Ordet ”alma” betyder ”ung mö” – och inte jungfru – enligt vissa och därmed försvinner hela den skrattretande och övernaturliga gudsbefruktningen från de hopkokta miraklernas lista.

Det finns – och har funnits – hundratals, om inte tusentals, amsagor om jordens och livets ursprung. Alla har det något gemensamt; de är alla människoskapade, alla är de fantasier och alla är de ovetenskapliga. Många av skrönorna är betydligt äldre än den judisk-kristna och en del har inspirerat densamma. För även religioner genomgår evolution och anpassning. Senast hände det på kyrkomötet.

 Dagen skriver om kivet:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191141Kommentar: Kyrkomötets beslut

Homofobi, sprungen genom okunskap från ökenlandskapen i järn- och bronsålderns mellanöstern, fick en törn i sidan (dock obibliskt). Kyrkomötets beslut – som var väntat – är mödosamt för de fundamentala och karismatiska kristna som avgudar trångsynthet och icke-kunskap baserat på de 66 böckernas fiktiva amsagor.

Ett intellektets seger över fördomsfull ökenmytologi, en humanistisk seger över de sexuellt desinformerade misantroperna och rationalismens seger över oförståndet.
Samtidigt var det politikens – den i sanning korrekta – seger över den tankeförgiftande teologin. För säkerligen röstade många på kyrkomötet emot sina religiösa vanföreställningar. Dessa röster, som hyllar stereotypen, kommer att tystna och överlåta missnöjets bräkande till de pentekostala, evangelikala, ortodoxa och katolska fåren, som i sin flockmentalitet fortsätter att vifta med fördomsfullhetens fana. Detta gäller naturligtvis även torah-ledda judar och hadith-styrda islamister som basunerar ut vidrigheter i den diktatoriska och mordiska ökengudens namn.
Sju biskopar har redan skrivit ett protestbrev där de menar att kyrkans lära blir utsatt och deras menighet blir splittrad. Med devisen ”fördomsfulla vi stå, fördomsfulla vi falla”, faller tanken till det notoriska försvaret ”vi följde bara order”. Boken är ett manifest för de fanatiska.

Ofta syns andra beklämmande och intellekthämmande egenskaper i den enda bokens budskap som agiteras av de religiösa fanatikerna såsom eskatologiskt styrd sionism, kreationism och förakt mot kvinnor och det sexuella som helhet. Den kristna tidningen Dagen kan visa att över 80 procent av dess skygglappsstyrda läsare föraktar beslutet samtidigt som ledarbloggen med Håkan Arenius underskrift håller med – om än på ett mer diffust sätt. Arenius tror, liksom apologeter i allmänhet, att teologi är ett ämne av etisk eller intellektuell kraft. Sanningen är att teologin är ett låtsasämne som tappar i pondus och som förhoppningsvis avlägsnas från akademiska institutioner i en mer tolerant framtid. Många av de pentekostala och karismatiska fundamentalisterna börjar att snegla mot det inkompetenta Sverigedemokraterna som skryter om en kristen värdegrund och samtidigt höjs de konservativa rösterna inom Kristdemokraterna som tycker Göran Hägglund är feg och okristen i sin mer liberala retorik.

Kyrkomötets beslut kommer att driva fram de kristfascistiska elementen i ljuset och de ”fördumsfulla” apologeterna kommer att skrika på utträde ur den urvattnade Svenska kyrkan.
Frikyrkornas separation från den forna statliga kyrkan har redan börjat.
Ett gammalt visdomsord säger att människan är rädd för det främmande och för det som hon inte förstår. Något som är sant när det gäller de abrahamska religionernas syn på det sexuella. Men den som har myntat denna mening har uppenbarligen inte läst teologi eller religionshistoria. Dessa ämnen fungerar på ett motsatt sätt. Ju mer människan vet, ju räddare måste hon bli.

Dagen rapporterar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190626

Katoliker och ortodoxa stoltserar med fördomar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190650

Sju biskopar beklagar sig:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190716

DN skriver om kärlek:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nu-kan-cecilia-och-sara-gifta-sig-i-svenska-kyrkan-1.980292

Ingen präst ska tvingas följa arbetsplatsens policy:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190714

Sveriges trångsynta församlingar uttalar sig:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190717Kommentar: Bluffmakare inom evangelikalismen

Bluffmakarna inom den evangelikala rörelsen blir fler och fler. Kritiker har under lång tid påstått att många av de stora evangelikala ledarna är charlataner som vill tjäna pengar. Moroten för förskingrarna är att amerikanska kyrkor är skattebefriade, vilket har lett till stora vinster för karismatiska demagoger som lurar sina församlingar. En del pastorer äger egna privatplan.
Helt nyligen avslöjades det att evangelisten pastor Franklin Graham tar ut en lön på knappt nio miljoner kronor på bekostad av sparkade medarbetare. Och detta i kristider. Graham är son till den – inom kristendomen – legendariske gaphalsen Billy Franklin Graham. Som en vanlig evangelikal trångsynthet har Franklin Graham spytt ut fördomar och felaktigheter om både andra religioner och sex.

Charlatanen Ted Haggards fru stannade kvar i sitt äktenskap trots makens evangeliskt dubbelmoralistiska otrohet och narkotikamissbruk. I en kommande bok, utgiven av ett kristet förlag, berättar hon sin historia. Kristendomens sado-masochistiska natur och den överdrivna inställningen till det ”heliga” äktenskapet och mannens status i hemmet tros vara de primära anledningarna till självföraktet.
Under senhösten 2006 avslöjades att president Bush andliga rådgivare Ted Haggard hade ett homoförhållande med en manlig prostituerad samtidigt som han nyttjade ett tungt narkotikum. Båda klavertrampen är något han – i sin övergödda självgodhet – alltid har föraktat till sin menighet – New Life Church.
Tillsammans med bluffmakaren Jerry Falwell – som dog utan att blivit uppryckt till himlen – och bedragaren Pat Robertson var Haggard de ledande bigotterna inom amerikansk evangelikalism. Penningkåta och devota, moraliserade trojkan fördomar och vetenskapsvidriga lögner till den blinda amerikanska flocken

Förutom Haggards goda relation till det forna hycklande presidentparet Bush var han även ledare för National Association of Evangelicals – organisationen som samlade de fanatiska evangeliska krafterna i USA. Hans, numera döda, vän och lurendrejare Falwell ansågs tillsammans med Robertson vara viktiga till Bush omval och till den fundamentalistiska kristendomens framsteg i Amerika. De evangelikala krafterna i USA och Europa har blivit kända för snäva bibeltolkningar, homosexförakt, kreationism och karismatisk kristendom.
Falwell sa att Satan kommer till jorden förklädd till en vuxen judisk man och hävdade att elfte septemberattackerna var ett straff för homosexliberalismen i New York, något som Robertson höll med om. Den eskatologiskt troende Falwell – antagligen trodde han inte alls utan var en ren bluff – hade sin förtröstan till uppryckandet – en befängd idé som hävdar att gud kommer dra upp utvalda individer till himlen. Falwell hittades på sitt kontor och hans korpulenta kropp låg kvar.
Den förre presidentkandidaten Robertson har sagt att Ariel Sharons hjärnblödning var guds straff och har spottat ut hat mot minoriteter. Han har vid flertalet gånger spått jordens undergång i Harmagedon, men likt andra skrattretande tokstollar har han naturligtvis haft fel.
Dessa fyra vilsekomna och vidriga devoter är det bästa evangelikalismen har att komma med och påvisar hela bedrägeriet bakom religionen.

Under januari 2010 drabbades det fattiga Haiti av en förödande jordbävning som kostade tiotusentals människor livet. Den vidrige Pat Robertson var inte sen att kvasianalysera anledningen – det var ett straff för haitiernas pakt med djävulen. Robertson menar naturligtvis örikets fascination för voodoo.

Detta är en reviderad kommentar från augusti 2009.

Mer på Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190072

Robertson spyr ut sin galla över döda haitier:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=199639

 

 Kommentar: Den abrahamska kvinnosynen

Religionernas människoskapande hand är uppenbara. Gudar är ett mänskligt skapat gissel. Eller rättare sagt; ett maskulint kontrollgrepp. Att Ulf Ekman inte vill ha kvinnliga föreståndare är naturligt och teologiskt korrekt om man tolkar Boken och dess hopplöst förlegade myter.
I de monoteistiska påhitten är kvinnan fresterskan, synderskan och det svaga könet som ska falla under patriarkatet. Den uppfunna guden kallas Herre och hans första x-kromosoma varelse skapades av ett revben från en man – hennes diktator. Mannen ska leda och undervisa.

Adam kommer före Eva och Adam namnger henne likt ett barn som fått en hundvalp. Koranen nämner inte – passande nog – inte ens kvinnans namn. Endast mannen är värd att nämna.
Kvinnosynen inom de tre ökenreligionerna är lika förlegad som beklämmande. Paulus – som hatade kvinnor, men älskade underkastelsen för auktoriteten – spred föraktet vidare. Könssynen inom de abrahamska ideologierna är byggda på den starkes rätt – ren fascism.
Bibeln beskriver explicit religionernas kvinnovärde när männen kan sälja sina döttrar som sexslavar – bara slav för den delen – eller slå ihjäl dem om de inte är oskulder (och då undrar en frisk människa, hur någon kan ta reda på detta?). I det teologiska paradiset Iran stenas otrogna kvinnor genom att de grävs ner till halsen. En man grävs ner till midjan. Den som kan ta sig loss innan den eviga döden inträffar blir förklarad som oskyldig. Bara den ojämna sadismen på nergrävandet avslöjar allt.

Eva ville åt kunskapens frukt, men straffades för sin strävan till sanning. Så fungerade männens retorik i ett kargt ökenlandskap under brons- och järnåldern. Så fungerar männens idealgud. I dagens USA vill de evangelikala männen ha sina fruar hemma med barnen medan mannen utövar ekonomisk makt och ger mat på bordet. I Afghanistan får en kvinna inte förvägra mannen sex. Detta är teologisk dravel när den är som mest avslöjande. Samtidigt ska kvinnan döljas bakom tyger runt hela den muslimska världen för att inte släppa synderskan och fresterskan fri. I många kristna sekter hålls kvinnan instängd i långa klänningar som är sekelgamla. Polygami förekommer både hos mormoner och muslimer, där kvinnan bara är en en avelskossa.

En kvinna har bara två roller i den kristdemokratiska världen; antingen som maka eller som moder. Har inte kvinnan något av dessa epitet är hon ”Evas dotter”, alltså synderskan, hon utan testiklar.
Att ämbetsfrågan är stor för de indoktrinerade fåren är självklart eftersom de håller Paulus kristofascistiska störning som lag – det som rabblades i Första Korinthierbrevet och var underbyggt på att Nasarén bara valde manliga lärjungar. Än idag vägrar det patriarkala Vatikanen att prästviga kvinnor som vill dela illusionen, precis som den ortodoxa avarten. Nu saknas bara evangelikalismen som en stöttepelare i det abrahamska förtrycket mot medmänniskor.

Ekman kan sin ”sanning”:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189830

 Kommentar: Ella Bohlins clowneri
september 22, 2009, 13:31
Filed under: Censur, Evangelikalism, Kreationism, Kristdemokraterna, Kristendom, Politik, Religion

Ella Bohlin, den svenska politikens ärkeclown, har modifierat uppgifter om henne på Wikipedia.
Framförallt gäller det hennes förvridna världssyn som har grund i Livets ords demagogiska smörja.

Kreationisten Ella Bohlin tycker att hon blev förd bakom ljuset när hon plötsligt insåg att hon tävlade mot ärke-KD:aren Alf Svensson i Europarlamentvalet. Ella har dock varit i skugga i stora delar av livet, antagligen sen födelsen.
Som elev på Livets Ord-gymnasiet i Uppsala – där kreationism inte är tabu – präglades hon av okunskapens fula ansikte. Hon är beviset för att okunskap inte är ett hinder för att nå framgång, ett allmängiltigt kristet recept i den svenska politiken.
”Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt”, sa hon i en intervju för några år sedan. Ett hutlöst ignorant uttalande som borde få alla vänner av sanningen att protestera. Ella, politiskt maktintresserad, tog tillbaka uttalande efter att föreningen Vetenskap och Folkbildning – vänner till riktig kunskap – utsåg henne till Årets förvillare.

Tidigt i år skrev hon ett uttalande som publicerades på Newsmill, där hennes hejdlösa okunskaper åter hamnade i fokus. Dels försökte Bohlin ljuga ihop en historia om att hon aldrig uttalat sig för kreationismen – detta falsarium – trots att grodan är belagd.
”Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst”, skrev hon på Newsmill. Ja, du läser rätt – teorin om jordens uppkomst, dessutom på två ställen. Inget misstag, bara sorglig och förödande okunskap. Vem vill ha en sådan Palin-lik ledare? En clown, hjärntvättad till påhittade amsagor.

Att Bohlin vill tvätta sin image kanske inte är så konstigt – i alla fall inte för dem som är intresserade av genuin och intellektuellt hederlig kunskap. Men att kristna skäms över deras egna indoktrination är uppmuntrande. Ett modernt land ska inte behöva ha clowner på den politiska arenan. Speciellt inte sådana som hycklar.

Mer på Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=181670

Expressens (GT) notis:
http://www.gt.se/Nyheter/1.1715273/sa-tvattades-bohlins-forflutna-pa-natet

Denna kommentar är en modifiering av ett tidigare inlägg.Kommentar: Guds vägar äro outgrundliga

Denna artikel kommer av outgrundliga skäl att ständigt uppdateras.

Guds vägar äro outgrundliga. Ja, detta fega och kunskapsföraktande talesätt är ett vanligt retoriskt grepp från kristna som inte kan svara på en enkel fråga om grymhet eller missdåd. Uttalandet var vanligt i världens medier under tsunami-Annandagen av troende vittnen till den ödesdigra katastrofen. Att tsunamin berodde på en – naturligt förklarad – jordbävning utan syfte eller mål, tycks inte bekomma den ignorante gudsivraren (eller gudsfruktaren i detta fall).
Förklaringen tycks hellre vara att den gode guden ibland är psykopatiskt nyckfull, men att det handlar om en moral över mänskligt förstånd. Som vanligt en vämjelig icke-förklaring.
Ordet ”mirakel” är konstruerat för att ge sken om en gudomlig godhet, medan ordet ”outgrundlig” är skapat för att frånsäga ansvar via en icke-förklaring.

Den fromme österrikaren Günther Link kanske hade liknande förklaringar den där dagen 2004. Härom dagen fastnade Günther i en hiss och bad den allvetande och allsmäktige guden om hjälp, vilket besvarades kärleksfullt. Som sig bör vandrade den, numera, fria mannen raka vägen till kyrkan för att visa sin tacksamhet till gud. Men som sagt; guds vägar äro outgrundliga.
En pelare, placerad vid altaret, på ett par hundra kilo hanterade inte Herr Links famnomgivande inställsamhet och rasade rakt över den förvånade österrikaren. Herr Link förpassades snabbt till intethetens evighet. Alla liv som spills är sorgeliga, även de som möter döden på tragikomiska sätt.

Däremot måste det vara oerhört svårt för den katolska kyrkan att förklara Links frånfälle, men det teologiskt korrekta torde vara att påtala outgrundligheten i guds handlande. En annan förklaring kan vara att 45-åringen begick alla sju dödssynder från hissen till altaret, men den förklaringen lär inte kyrkan framföra.
Den rationellas förklaring är att pelaren följde fysikaliska lagar när den föll – utan syfte eller mål.

I en annan del av världen rasar en kyrka ihop och dödar ett tjugotal kristna, en svensk präst är berusad på en begravning, ett kristet hip-hop-band kan inte spela på grund av tekniska bekymmer och i norra Sverige dör en kristen musiker medan ett fans till Carola somnar in i en meningslös sjukdom som även den saknar syfte eller mål.
Samtidigt har tusentals barn utnyttjats sexuellt av präster – arbetare i guds tjänst – och samtidigts skyddats av en pedofilkyrka som leds av äckliga gubbar med bisarr makt. Eller har blivit misshandlade av sexuellt frustrerade nunnor som vägrar unna barn den frihet de själv aldrig upplevde.
I en artikel publicerad av Aftonbladet beskrevs hur Israels militär tog organ från döda palestinier. ”Hutlöst och antisemititiskt påstående” skanderade kristna fundamentalister. Under december månad 2009 erkände den israeliska armén brotten.
Under 2009 års sista dag dödade en förlupen kula en fyraårig pojke i Atlanta, USA. Kulan hade avfyrats mer en tre kilometer därifrån.

I Nigeria dödas barn av kristna. Barnen sägs vara häxor och det är under kyrkomöten som den religiösa pöbeln får höra av den sadistiske guden vem som är besatt av onda andar.
Över 1 000 barn har mött döden och många fler har blivit misshandlade eller utsatta för det påhittade begreppet exorcism.
Inte långt därifrån, i Uganda, mördas homosexuella påhejade av den evangelikala teokratipöbeln. Långt därifrån i Sverige bjuds en våldtäktdömd tonåring till skolans avslutning – av prästen, till kyrkan. Den skändade flickan är  inte på plats för att hennes värld går under. Prästen hyllar pojken. För att han hade ”modet” att komma.
Outgrundligt är det för teisten.

Den 17 oktober 2010 slog blixten ner i kyrkan mitt under mässan i Burundi. Fyra personer miste omedelbart livet inklusive församlingens präst.

Mer på Dagen som lika outgrundligt har blivit nominerad till årets digitala dagstidning:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=178509

Fler outgrundliga händelser har drabbat gudfruktande människor:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=178579

24 kristna dog  – outgrundligt – på konferens:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=184792

 Outgrundligt tekniskt fel stoppade kristet band:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=187040

Carola-beundrare dog outgrundligt:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189227

Gud tillåter pedofili outgrundligt nog:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/10/01/kommentar-katolska-kyrkans-forbrytelser/

Trakasserier är vanliga inom Svenska kyrkan:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197691

Förlupen kula dödade fyraåring i Kyrka:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6381559.ab

I Nigeria dödas barn av kristna:
http://dagen.se/dagen/article.aspx?id=206723

Präst hyllar våldtäktsdömd pojke för mod:
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1930787/hot-mot-prast-efter-program

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6840838.ab

Präst dödad av blixt under mässa-
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article7974606.ab

 Denna artikel kommer av outgrundliga skäl att ständigt uppdateras.Kommentar: Charlatanerna Haggard et al

Charlatanen Ted Haggards fru stannade kvar i sitt äktenskap trots makens evangeliskt dubbelmoralistiska otrohet och narkotikamissbruk. I en kommande bok, utgiven av ett kristet förlag, berättar hon sin historia. Kristendomens sado-masochistiska natur och den överdrivna inställningen till det ”heliga” äktenskapet och mannens status i hemmet tros vara de primära anledningarna till självföraktet.
Under senhösten 2006 avslöjades att president Bush andliga rådgivare Ted Haggard hade ett homoförhållande med en manlig prostituerad samtidigt som han nyttjade ett tungt narkotikum. Båda klavertrampen är något han – i sin övergödda självgodhet – alltid har föraktat till sin menighet – New Life Church.
Tillsammans med bluffmakaren Jerry Falwell – som dog utan att blivit uppryckt till himmelen – och bedragaren Pat Robertson var Haggard de ledande bigotterna inom amerikansk evangelikalism. Penningkåta och devota, moraliserade trojkan fördomar och vetenskapsvidriga lögner till den blinda amerikanska flocken (amerikanska kyrkor är skattebefriade och ledarna flyger omkring i privatplan).

Förutom Haggards goda relation till det forna hycklande presidentparet Bush var han även ledare för National Association of Evangelicals – organisationen som samlade de fanatiska evangeliska krafterna i USA. Hans, numera döda, vän och lurendrejare Falwell ansågs tillsammans med Robertson vara viktiga till Bush omval och till den fundamentalistiska kristendomens framsteg i Amerika. De evangelikala krafterna i USA och Europa har blivit kända för snäva bibeltolkningar, homosexförakt, kreationism och karismatisk kristendom.
Falwell sa att Satan kommer till jorden förklädd till en vuxen judisk man och hävdade att elfte septemberattackerna var ett straff för homosexliberalismen i New York, något som Robertson höll med om. Den eskatologiskt troende Falwell – antagligen trodde han inte alls utan var en ren bluff – hade sin förtröstan till uppryckandet – en befängd idé som hävdar att gud kommer dra upp utvalda individer till himlen. Falwell hittades på sitt kontor och hans korpulenta kropp låg kvar.

Den förre presidentkandidaten Robertson har sagt att Ariel Sharons hjärnblödning var guds straff och har spottat ut hat mot minoriteter. Han har vid flertalet gånger spått jordens undergång i Harmagedon, men likt andra skrattretande tokstollar har han naturligtvis haft fel.
Dessa tre vilsekomna och vidriga devoter är det bästa evangelikalismen har att komma med och påvisar hela bedrägeriet bakom religionen.

Dagen om fru Haggards bokutgivning:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=176125

 
%d bloggare gillar detta: