Religiovakt


Kristendom och nazism

”Vi var övertygade om att människor behöver och kräver denna tro [kristendomen]. Vi har därför åtagit kampen mot den ateistiska rörelsen och att inte bara med ett par teoretiska förklaringar: vi har stämplat ut den.” Adolf Hitler i ett Berlintal, 24 oktober 1933.

Det är uppenbart att många teologer och religiösa apologeter känner till nationalsocialismens icke-ateistiska grund. Men nazism och antisemitism är bland det mest ondsinta och odiösa människan känner till och detta kan inte – för de som förklarar allt med en gudom – härledas till tro. Ändå påstår dessa debattörer ofta att nazismen var ateistisk som en varning på vad irreligiositet skapar. Denna medvetna strategi tycks ha fötts från missförståndet att socialdarwinism, som är en uppsjö av pseudovetenskapliga nonsensläror, är något som sekularister, ateister och darwinister stödjer och finner som moralisk och att det var socialdarwinism som Charles Darwin förespråkade. Det hela är naturligtvis bara hutlöst svammel som har blivit en typ av religiös Godwins lag.

Med en högljudd harkling kan det för det första påstås – med hög trovärdighet – att nationalsocialismen hade varit omöjlig att marknadsföra om det inte funnits ett nästan 1 500 år av gammalt kristet hat mot judar. Martin Luthers antisemitism var aggressiv och hatisk lik den katolska kyrkans men Luthers inflytande över Tysklands morrande antisemitism kan inte underdrivas. När nazisterna kom till makten återtrycktes mycket av Luthers hatlitteratur. Hade ett sådant teologiskt hat inte existerat hade inte människor plötsligt förlikat sig med idén att judarna lika plötsligt var roten till allt ont.
Adolf Hitler själv var, högst sannolikt, en troende katolik som ofta liknade sin mission som gudomlig och svängde med bibliska liknelser. Förutom att han beskriver i Min Kamp att han utför guds arbete, så finns det mängder av tal av den demagogiska österrikaren som understryker hans kristenhet. Historikern och docenten Richard Steigmann-Gall menar att Hitler inte någonsin utryckte idéer som var ateistiska eller agnostiska utan de var strängt teistiska och Hitler jämförde ofta ateism med judisk materialism och bolsjevism. I november 1936 mötte den katolska kardinalen Michael von Faulhaber Adolf Hitler vid dennes residens i Berghof. Efter mötet summerade kardinalen att ”Hitler är djupt religiös och utan tveksamhet lever i en tro på gud”.

SS-soldaterna fick svära trohet till Führern och den allsmäktiga guden. Samtidigt hade soldaterna bältesspännen som förkunnade ”Gott mit uns”. Detta är inte ateism eller ens sekularism. När en stor undersökning genomfördes 1939, efter sex år av diktatur, så erkände sig 54 procent av tyskarna till protestantismen och 40 procent till katolicismen. Några få procent fann andlig glädje i nazifierad hedendom och ariosofi. Endast 1,5 procent bekände att de var icke-troende. Man ska påpeka att olika kristna grupperingar, framförallt katoliker och protestanter, ibland hade inbördes agg emot varandra där förföljelse förekom. Däremot var båda dessa inriktningar fientliga mot Jehovas Vittnen, vilka led en grym förföljelse under andra världskriget. Naturligtvis fanns den mängder av kristna som opponerade sig mot Hitlertyskland och dessa förföljdes och mördades, men knappast på grund av trosfrågor utan av politiska skäl.
Katolska kyrkan hade inga större problem med Hitlerregimen än att Vatikanen undertecknade ett avtal med Nazityskland där man girigt och utan protest ville skola ungdomarna i ariernas nya germanska rike. Avtalet var ett av Tysklands första utrikespolitiska åtagande efter valsegern. I samband med avtalet, 26 april 1933, sade Adolf Hitler att ”Sekulära skolor kan aldrig tolereras eftersom sådana skolor inte har en religiös undervisning, och en allmän moralisk instruktion utan en religiös grund bygger på luft, därför måste alla karaktärsutbildningar och religion härledas från tron.”

Vatikanen hade ju redan samarbetat med fascister i Italien och på många goda punkter kan man likställa fascismen med den katolska högern. Den heliga stolen anklagade ända fram till 60-talet officiellt judarna för deicid – gudsmord. Vatikanens medieapparat L´Osservatore Romana skrev så sent som på 1900-talets början fortfarande om Den vandrande juden-myten och att judar drack kristnas blod. Inte heller bör Vatikanens hjälp, med påve Pius XII:s goda minne, till nazistiska krigsförbrytare att fly från rättvisan till Sydamerika glömmas. År 2000 bad dåvarande påven Johannes Paulus II om ursäkt för kyrkans antisemitism.

Den kristne kompositören Richard Wagner var aktiv i den tyska politiska 1800-tals-debatten och hans Gobineau-påverkade judeförakt lyste i samhällsdiskussionen. Arthur de Gobineau var naturligtvis den franska författare som ansågs vara fadern till rasbiologiska ansatser och fantasierna om arier. Han var djupt from och trodde bibeln var en sann berättelse om människans ursprung. Wagner skrev flera rasistiska och antisemitiska verk. Men den wagnerska släkten hade fler obehagliga överraskningar, för 1908 gifte sig Eva von Bülow, Richard Wagners dotter, med den engelska filosofen och kristne fundamentalisten Huston Stewart Chamberlain. Chamberlain skrev en mängd rasistiska och pro-teutoniska skrifter där han argumenterade för tyskarnas renhet och judarnas avsaknad av religion [sic]. Han försökte även implementera idén att Jesus inte var jude utan en tvättäkta arier.
Samtidigt hatade Chamberlain darwinismen som han tyckte var ”den mest avskyvärda och missriktade läran”. Huston Stewart fick besök av Führern vid ett flertal gånger – ibland tillsammans med Göbbels – vid det wagnerska residenset i Bayreuth. Hans fru Eva var medlem i Kampfbund für deutsche Kultur (KfdK), en organisation som verkade för en ilsk nationalistisk kulturpolitik. Organisationen hade stor inverkan på landets bibliotek och gav ut en svartlista som biblioteken skulle ha som riktlinje. ”Alle Schriften, welche die christliche Religion und ihre Einrichtungen, den Gottesglauben und andere einem gesunden Volksempfinden heiligen Dinge verhöhnen, verumglimpfen oder verächtlich machen.”, var en av riktlinjerna. På svenska lyder det ungefär; ”Alla skrifter som hånar, förminskar eller framställer den kristna religionen och dess inrättningar, gudstron och andra sunda folkkänslor inför det heliga som föraktliga.” Noteras bör att Darwins Om arternas uppkomst inte var halal för de gudfruktiga nazisterna.

Även Winifred Wagner, som var gift med Wagners son Siegfried, var en hängiven nazist och medlem i KfdK. Hon var en personlig vän till Adolf Hitler. Winifred dog 1980 och hann träffa förintelseförnekaren David Irving och förklarade då att ”Hitler fortfarande hade varit välkommen hem till henne”. Kampfbund für deutsche Kultur var grundad av Alfred Rosenberg, den notoriske naziideologen. Rosenberg hade även en fäbless för Positives Christentum (Positiv kristendom) som var en slags nazikristendom som byggde på en arisk kristendom där Jesus hade nordiska karaktärsdrag och kampen mot de materialistiska judarna var en hörnsten. Organisationens flagga var snarlik hakkorsfanan, men i mitten pryddes den vita cirkeln av ett kors. Deutsche Christen, som sedermera blev den Tyska rikskyrkan, erkände dess teologi till positiv kristendom och hyllade Hitler när denne blev rikets diktator. I samband med detta fick kyrkan ett enormt medlemsuppsving.

Paul de Lagarde (1827-1891) var en bitter teolog och exegetiker vars inspiration för de nationalsocialistiska fundamenten inte kan överdrivas. Inte nog med att de Lagarde ansåg att judarna var skadedjur och parasiter, han ville dessutom bygga ett nytt Tyskland på nationell kristendom. Hans verk påverkade skapandet av Positives Christentum och grundlade Alfred Rosenbergs ideologi och därmed NSDAP:s dito. En annan viktigt influens för den nationalsocialistiska födelsen var det kristna partiet Christlich–soziale Partei, CSP, som grundades 1878 av den protestantiska teologen Adolf Stoecker. Partiet förde en hätska antijudisk agenda. Stoecker, som hade en plats i Reichstag, hade ett stort politiskt inflytande och spred judiska konspirationsteorier ända till sin död 1909.

Det fanns förövrigt en mängd partier i Tyskland mellan 1800-talets mitt tills att NSDAP tog makten, som hade en kristen, konservativ och antisemitisk prägel. Det kan förövrigt påpekas – i förbifarten – att Ku Klux Klan reformerades av metodistpastorn William Simmons 1915. Simmons var även slavägare.
Det påstås ibland att det var kristendomen som befriade slavarna, vilket inte kan hävdas beskriva hela sanningen. Bibeln menar att slaveri är en självklarhet och sydstatarna hade ofta den Goda boken som försvar till slaveriet. Än idag finns det kristna rörelser som är starkt rasistiska. I Sydafrika finns Afrikaner Weerstandsbeweging, AWB. Beväpnade och djupt kristna fascister. I USA hittar man hela den kristna identitetsrörelsen och Aryan Nations – båda kristna sekter. Och det omskrivna Society of S:t Pius X, SSPX, den sedevakantistiska utbrytarrörelsen som inte godkände Den heliga stolens påvar efter det Andra Vatikankonciliet, är fortfarande tveksamma till om förintelsen har ägt rum och är mer eller mindre öppet antisemitisk. Den nuvarande påven Benediktus XVI hävde exkommuniceringen mot SSPX 2009. Det finns inget som förhindrar kristendom att kombineras med fascism, nazism och rasism.

Alltså; kristna debattörer, apologeter och försvarare av tron hävdar medvetet att nationalsocialismen är ateistisk och religionsfientlig och insinuerar att detta har ett samband med den ofattbara grymhet som utfördes av dödsbödlarna. Påståendet är alltså inte bara felaktigt utan osmakligt och ovärdigt, eftersom nationalsocialismen har grunder ur kristendomens judehat, auktoritetstro och blinda lydnad. Nationalsocialismen är byggd, inspirerad, och influerad av kristna tänkare som Luther, de Gobineau, Wagner, Stoecker, Chamberlain, de Lagarde, Rosenberg och Hitler. Nazismen hade varit omöjlig utan kristendomen.

Annonser


Ny tidning mot religion och vidskepelse

 

Bright är ett ideellt projekt mot religion och vidskepelse
Prenumerera genom att sätta in 150 kr (4 nr) på
Pg 593068-0 eller Bg 737-3061
Glöm inte att ange namn och adress
Kontakta oss på mail:
prenumeration@brightmagasin.se
redaktion@brightmagasin.se

I första numret av Bright kan du läsa om:

HBT . Ateism . Vidskepelse . Riddarskolan . Rondellhunden . Katolska kyrkan . Anekdotbevisning . Krucifix i klassrum . Litteratur . Rättegångsgudstjänster . En kvinnokonferens i Kairo

Egyptens hotade kulturarv . Religionskritiska pionjärer . Kyrkans grepp över skolan . Skapelsetroende NO-lärare . Kulturrelativism inom RFSU . Kåserier och essäer samt om en hel del annat…

Mer: http://camillagrepe.blogspot.com/2011/04/ny-tidning-mot-religion-och-vidskepelse.html#ixzz1Iaaf6yeP

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=255409
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=255361
http://www.dn.se/kultur-noje/scen/south-parks-skapare-gor-musikal-av-mormons-bokKommentar: Den nya svenska kristendomen. En framtidsvision.

Svenska kyrkan tycks vilja bli ett nytt samfund, som likt Jehovas vittnen, grundar sin teologi på Jesus död, men som finnar andra lösningar. Ligger månne en Nordlig kristendom i görningen?

När Calvin och Luther bröt med katolicismen, så blev det radikala förändringar i teologin.
När Svenska kyrkan bryter med Luther och evangelikalismen uppstår den ultraliberala kristsvecismen.
Treenigheten byts ut till att bara tro. Det finns ingen som har rätt, ingen som har fel – bara tron på någon typ av gudom finns. Humanism och sekularism blir fienden, men för kyrkan på en acceptabel nivå – inte på djupt allvar. Det går bra att ljuga om humanismen i böcker, att utmåla de sekulära med ”guilt-by-association” och sedan vara tyst. Andra religioner är bara små missförstånd, några som tappat vägledningen lite. Eller har rätt. Muslimer är bara kristna från andra länder. Jesus dog för dessa människor också och kommer att rädda dem. Men vem vet.
Kvinnopräster och homosexualitet är en självklarhet i den nya ultraliberala kristsvecismen. Att bli ovän med de evangelikala och pentekostala krafterna är tråkigt, men nödvändigt för den nya kyrkans evolution. Till och med den – med globala mått – liberala angelikanska kyrkan buar åt neoteologin. Bibelns nya (senaste) testamente lyfts fram – om det inte är känsliga frågor som att Nasarén införde hotet om ett helvete. Lika bra att bara predika om Jesus, oftast, märkliga kärleksbudskap som var masochistisk. Luthers antisemitism glömmer den nya kyrkan, den är ändå inte eskatologisk driven och tror inte att judarna måste samlas i det heliga landet innan jorden går under.
Det gamla testamentet stryks helt i den kristsvecistiska teologin. Den guden vill väl ingen prata om? Den guden som mördar, skövlar med avundsjuka, psykopati och hot. Som grundar rasism och tillåter slavhandel, kvinnomisshandel, kannibalism och djurmisshandel. Vem vill tro på något sådan fruktansvärt? Idén om himmelriket ska modifieras lite, så att alla kan komma in i den, utan att vara Jesusvänner eller ens bli räddade av honom. En ultraliberal liberalteologi som enbart pratar om analogier och om att allt är rätt och att ingenting är fel.

Konkordieboken är ju inte så vikig för Svenska kyrkan, så den kan försvinna helt i den nya grådaskiga teologin. Den nya kyrkan ska vara neutral. Inget medlemskap i Kyrkornas världsråd eller det Lutherska världsförbundet, inget samröre med Sveriges kristna råd. Där finns ju medlemmar och samfund som tror att Bibeln är sann. Och som är homofobiska, kreationister, abortmotståndare, stamcellsmotståndare, IVF-motståndare och annat som den nya inriktningen är rädda för.

Svenska kyrkan har formats av upplysningen och är till stor del så lik den humanistiska människosynen att det är svårt att skilja ideologierna åt – såvida det inte var tron på det odefinierbara gudomliga.
Kanske var biskopen och kvinnoprästen Eva Brunnes tal i Storkyrkan, starten på det nya samfundet? Brunne blir kristsvecismens Luther. Spekulativt kan det varit sista gången hon nämnde Paulus i en predikan. Han var ju trotsallt en kvinnohatare, antisemit och en föraktare av det intellektuella. Paulus – mannen som hade en tagg i hjärtat, ditsatt av Satan.
Det är inte kul i det nya samfundet. Någon kan bli arg.
Denna gång blev det Sverigedemokraterna som vill ha gammal traditionell kristendom.

Brunnes tal:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=228992

SD vill ha lite mer konservativ kristendom:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=228921

Tråkigt att SD blir arga, säger Brunne.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/biskop-eva-brunne-alltid-trakigt-nar-manniskor-lamnar-kyrkan_5454041.svdKommentar: Maria Küchens illusion
september 22, 2009, 13:06
Filed under: Filosofi, Konst, Kristdemokraterna, Kristendom, Kultur, Litteratur, Religion, Sekularism

Författarinnan Maria Küchens illusion om kristenheten är häpnadsväckande. I en debattartikel på Dagen.se hävdar hon att Göran Hägglund är en populist som vänder sig till sekulariserade väljare. Hennes dubiösa argumentet är ”Mitt intryck är att Hägglunds populistiska misstänkliggöranden av intellektuell och konstnärlig verksamhet i stället är ett sätt att fiska röster bland sekulära materialistiska svenskar som inte bryr sig ett dugg om det kristna budskapet.”
Påståendet är förljuget och felaktigt, med snudd på den populism som Küchen beskyller kristdemokrater för.

Alla de monoteistiska religionerna har en historisk avsky för det intellektuella. Kristna notoriska autodaféer har bränt, förbjudit och föraktat böcker i namn av en enda. Tarsiotens ideologi – vars hat mot intellektet och hans iver för auktoriteten – renderade i Konstantins kristofascistiska stat.
Katolska kyrkan hade en lista över förbjudna immateriella verk – Index librorum prohibitorum. På den listad fanns namn som Voltaire, Descartes och Nostradamus. Allt för att skydda amsagorna i Boken, allt för att skydda bedrägeriet. Kristendomen är inte den fria konstens beskyddare. Bibeln upprepar att tro och underkastelse är viktigare än rationalitet. Människan straffas för kunskapstörst.

Och är det inte den kunskapstörstens nyfikenheten som har drivit litteraturen och filosofin de senaste seklerna?
Efter den franska revolutionen 1789 växte en intellektuell rörelse fram, sprungen av tröttheten mot kristendomens förakt mot kunskap, konst och litteratur som avslöjade religionernas falskhet och lögner. Den nya rörelsen hyllade den fria konsten, den moderna filosofin och den självständiga tanken. Maria Küchen har fräckheten, den historiska felaktigheten, att påstå att detta är ett kristet budskap. I sanningens namn kan det utan etiska hinder påstås att det Hägglund har basunerat ut är kristna värderingar – inte profana eller världsliga. Är det inte så att Hägglunds ”verkliga folk” är de kristna som röstar på KD – de fundamentalistiska krafterna som avslöjades i statsvetaren Magnus Hagevis undersökning?

På samma gång hävdar ju författarinnan att sekulära människor är lika ointresserade av konst, litteratur och kultur såsom myten om Nasarén. Vilket påhopp mot alla ateistiska, agnostiska och sekulära författare, essäister, krönikörer, diktare, skalder, konstnärer och andra kulturbärare som mördats av kristna fanatiker för deras ”gudsförnekande” konst. Vilket påhopp på samtida intellektuella och konstnärer som mordhotas av religiösa extremister, som får försvara evolutionsteorin mot en förblindad pöbel, som får fly sina länder för monoteismens trångsynthet och som försvarar människors rätt att älska varandra oavsett sexuell läggning.

Maria Küchens illusion:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=181377

Mer om statsvetare Hagevis undersökning:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/08/24/kommentar-kd-fundamentalisternas-parti/

 

 Kommentar: Är teologi ett ämne?
juli 10, 2009, 00:37
Filed under: Filosofi, Kristendom, Nyheter, Religion, Teologi, Utbildning, Vetenskap

För mindre en ett decennium sedan bestämde teologer i Vatikanen att limbo inte längre existerar. Kan man tänka sig ett mer beklämmande intellektuellt samtal? Hur gick detta dubiösa samtal till och på vilka grunder togs beslutet? Detta är ett resultat av konfessionell teologi, ett virrvarr av dogmatiska illusioner. I Sverige kan teologi även vara ren, icke-konfessionell, religionsvetenskap som är helt nödvändig för att förstå dåtid, samtid och framtid på sociala, kulturella, samhälleliga och mytologiska plan.

Frågan är dock om teologi överhuvudtaget är ett ämne?
Frågan borde inte lämnas obesvarad, när teologer – exempelvis – har olika syn på Jesu död, en människa – eller en del av av gud, en ren myt, bedragare eller en gud – diskuteras av ”akademiker” som letar bevis i Boken som är skriven av okända, omarbetad och censurerad, utan trovärdiga källor, vittnen och med ett minst sagt övernaturligt innehåll. En 66-delad skrift från brons- och järnålder.
Det har lika vetenskapligt värde som att studera vad en enhörnings horn består av.

Vad kan teologin – vetenskapligt – avgöra som inte exempelvis kemin, fysiken eller biologin, astronomin och geologin inte kan avgöra? Konfessionell teologi hör inte hemma på universitet eller högskolor som eftersträvar vetenskaplig integritet eller intellektuell hederlighet. Kan eskatologi eller soteriologi diskuteras eller studeras på ett allvarligt sätt utan att väcka löjets skimmer?
De fyra konfessionella högskolorna som finns idag fick högskolestatus innan kyrkans skilsmässa med staten.

En del försvarare av gudskunskapen försöker ge sken av att teologi är ett ämne likställt med andra vetenskapliga discipliner samt att teologin skulle tappa sin akademiska neutralitet – och bli farlig – om den inte får samarbeta med Svenska Kyrkan.
Högskoleverket tycker inte att staten ska ha med religion att göra.

Antropologen Pascal Boyer berättade om fangfolket I Kamerun på ett collage i Cambridge inför en akademisk åhörarkrets. Fangfolket tror på flygande häxor som förbannar andras skördar och förgiftar andras blod.
– Det är det som gör antropologin så fascinerande och samtidigt så svår. Ni måste förklara hur människor kan tro på sådant nonsens, sa en framstående teolog.
Huruvida man tycker teologi är ett ämne eller ej, så har Högskoleverket en poäng. Och då har ändå myndigheten hoppat över det besvärliga över att ifrågasätta teologins trovärdighet som ett ämne.

Ett spjut kan ha dödat Jesus. Artikel i Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173538

 

 Länktips: Christopher Hitchens på en kristen bokmässa 2009
juli 8, 2009, 10:10
Filed under: Antiteism, Ateism, Filosofi, Kristendom, Religion, Sekularism

Christopher Hitchens – en av samtidens stora intellektuella – besvarar påståendet att kristendom är till för de svaga, obildade, sköra och ensamma.

http://www.youtube.com/watch?v=PpKBxHMlzCUPC Jersild bemöter kritiken i DN-Kulturdebatt
juli 1, 2009, 12:50
Filed under: Ateism, Filosofi, Humanisterna, Nyheter, Politik, Religion, Sekularism

Humanisternas kampanj fick kritik av författarna Göran Rosenberg och Ola Larsmo. Larsmo har bland annat studerat teologi och Rosenberg är även känd för sin medverkan i De förenade FNL-grupperna samt sitt engagemang i palestinafrågan. Den 28 augusti 2007 kritiserade Rosenberg Rickard Dawkins och Christopher Hitchens i DN-opinion.
Kritiken var den uråldriga, tröttsamma och usla retoriken att Hitler och Stalin var massmördande ateister.
Jersild försvarar humanismen på ett ödmjukt och rationellt sätt och påvisar även den ojämna debattkamp som råder – både ekonomiskt och numerärt.

Debattinlägget i DN-Kulturdebatt:
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/debatt-blagul-gud-1.901404
%d bloggare gillar detta: