Religiovakt


Kommentar: De kristna lögnerna.

De mångtaliga debatterna mellan ateister och religiösa har oftast präglats av hård retorik – framförallt i USA . Dock har det alltid funnits en respekt för debatten som åsiktsutväxling och en mänsklig respekt för opponenten. Till och med fundamentalister och charlataner som Al Sharpton et al har alltid berömt meningsmotståndare för deras ärliga argument. Det är viktigt att påpeka att dubiösa metafysiska a priori-utlåtanden har slaktats av upplysningsmännen, men att den intellektuella hederligheten nästan alltid varit intakt.

Sverige – som är förhållandevis fråntaget fundamentalism och kreationism – har på senare tid blivit ett sorgligt undantag, där det i sammanhanget är moderata kristna som far med rena lögner, smutskastning och guilt-by-association-tekniker. Professorn i Etik, Elisabeth Gerle, gav med Svenska kyrkans goda minne och finanser ut en pekoral som jämförde Sverigedemokraterna med humanismen. I en debatt med Christer Sturmark erkände Gerle flera faktafel i sin bok FARLIG FÖRENKLING – Om Religion och Politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Boken är full med lögner, insinuationer och missförstånd. Boken debatterades i stora svenska medier där både Gerle och Sturmark lade fram respektive argument. Även initierade bloggare kommenterade fadäsen med den kristna Gerles usla publikation. Till och med Svenska kyrkan påvisade en skepticism mot Uppsalaprofessorns obefintliga hederlighet. En av eftereffekterna av kontroversen blev ett nytt inlägg i Svenska Dagbladet av Linnéuniversitetsdocenten Magnus Hagevi, en statsvetare som ofta skriver om samhället ur ett religionsperspektiv. Hagevi refererade till Gerles pekoral och fortsatte guilt-by-association-tekniken och menar att religionskritiker och indirekt humanister är främlingsfientliga. Detta allvarliga påstående är naturligtvis helt absurt. Humanismen är antirasistisk och värnar människors lika värde kanske högst av alla livsåskådningar. Hagevis och Gerles intentioner verkar att vara att smutskasta de humanistiska och sekulära rörelserna – helt medvetet och utan skrupler. Och den kristna – tveksamma – tankesmedjan Claphaminstitutet nyttjar ohämmat dravlet.

Alternativet är att båda är religiösa och samtidigt titaniskt inkompetenta, vilket då blir en indirekt kritik mot respektive universitet. I så fall borde både Uppsala universitet och Linnéuniversitetet skämmas och dessutom betänka vilka de vill ska nyttja utbildningsmyndigheternas goda namn till intellektuell ohederlighet och falska konstruktioner. Det svenska debattklimatet inom religion och teologi har nått ett lågvattenmärke ovärdigt den akademiska sfären.
Och den leds av moderata kristna.

Det finns rasister som föraktar religion, lika mycket som det finns kristna som föraktar människor av annan hudfärg. Den rasistiska islamkritiken – som är den uteslutande vanligaste – är dock grundad på helt olika preferenser än den humanistiska. Den utgår från rädslan av det främmande, allt från kulturella yttringar såsom språk, seder och bruk till vi-och-dom-mentalitet. Den humanistiska kritiken mot islam är lika som dess kritik mot andra religioner som exempelvis kristendom. Den kritiserar ha-för-sant-påståenden i religionerna och dess självgodhet. Den kritiserar att icke-bevisbara hypoteser styr samhällsfrågor, såsom abort-, forskning- och genuspolitik. Inför kyrkovalet 2009 skröt Sverigedemokraterna om dess kristna värdegrund.
Kristendomen uppfann antisemitismen, utvecklade den och avsade sig den på grund av sekulär etik sprungen från den franska revolutionen. En mängd kristna rörelser har varit djupt rasistiska och fascistiska – något som är fundamentalt inkompatibelt med humanismen. Gerles och Hagevis publikationer är inte bara falska, de är dessutom skott i foten. Inom kommunikationsvetenskapen påvisas propagandans sju verktyg och de båda kristna akademikerna har bränt dem alla – i all sin uselhet.

Hagevis pekoral:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/religionskritiker-ofta-framlingsfientliga_5577641.svd

Sturmark om Claphaminstitutets polemik:
http://www.sturmark.se/?p=448

Felaktigheterna i Gerles pekoral:
http://www.humanisterna.se/pdf/Rattelselista.pdf 

Sturmark om Gerles bok:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/27/svenska-kyrkans-p-hopp-p-mig-och-humanisterna-r-direkt-oanst-ndigt

Hagevis rön på Dagen.se:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=218447

Dagen om Gerles bok:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=232376Kommentar: Den nya svenska kristendomen. En framtidsvision.

Svenska kyrkan tycks vilja bli ett nytt samfund, som likt Jehovas vittnen, grundar sin teologi på Jesus död, men som finnar andra lösningar. Ligger månne en Nordlig kristendom i görningen?

När Calvin och Luther bröt med katolicismen, så blev det radikala förändringar i teologin.
När Svenska kyrkan bryter med Luther och evangelikalismen uppstår den ultraliberala kristsvecismen.
Treenigheten byts ut till att bara tro. Det finns ingen som har rätt, ingen som har fel – bara tron på någon typ av gudom finns. Humanism och sekularism blir fienden, men för kyrkan på en acceptabel nivå – inte på djupt allvar. Det går bra att ljuga om humanismen i böcker, att utmåla de sekulära med ”guilt-by-association” och sedan vara tyst. Andra religioner är bara små missförstånd, några som tappat vägledningen lite. Eller har rätt. Muslimer är bara kristna från andra länder. Jesus dog för dessa människor också och kommer att rädda dem. Men vem vet.
Kvinnopräster och homosexualitet är en självklarhet i den nya ultraliberala kristsvecismen. Att bli ovän med de evangelikala och pentekostala krafterna är tråkigt, men nödvändigt för den nya kyrkans evolution. Till och med den – med globala mått – liberala angelikanska kyrkan buar åt neoteologin. Bibelns nya (senaste) testamente lyfts fram – om det inte är känsliga frågor som att Nasarén införde hotet om ett helvete. Lika bra att bara predika om Jesus, oftast, märkliga kärleksbudskap som var masochistisk. Luthers antisemitism glömmer den nya kyrkan, den är ändå inte eskatologisk driven och tror inte att judarna måste samlas i det heliga landet innan jorden går under.
Det gamla testamentet stryks helt i den kristsvecistiska teologin. Den guden vill väl ingen prata om? Den guden som mördar, skövlar med avundsjuka, psykopati och hot. Som grundar rasism och tillåter slavhandel, kvinnomisshandel, kannibalism och djurmisshandel. Vem vill tro på något sådan fruktansvärt? Idén om himmelriket ska modifieras lite, så att alla kan komma in i den, utan att vara Jesusvänner eller ens bli räddade av honom. En ultraliberal liberalteologi som enbart pratar om analogier och om att allt är rätt och att ingenting är fel.

Konkordieboken är ju inte så vikig för Svenska kyrkan, så den kan försvinna helt i den nya grådaskiga teologin. Den nya kyrkan ska vara neutral. Inget medlemskap i Kyrkornas världsråd eller det Lutherska världsförbundet, inget samröre med Sveriges kristna råd. Där finns ju medlemmar och samfund som tror att Bibeln är sann. Och som är homofobiska, kreationister, abortmotståndare, stamcellsmotståndare, IVF-motståndare och annat som den nya inriktningen är rädda för.

Svenska kyrkan har formats av upplysningen och är till stor del så lik den humanistiska människosynen att det är svårt att skilja ideologierna åt – såvida det inte var tron på det odefinierbara gudomliga.
Kanske var biskopen och kvinnoprästen Eva Brunnes tal i Storkyrkan, starten på det nya samfundet? Brunne blir kristsvecismens Luther. Spekulativt kan det varit sista gången hon nämnde Paulus i en predikan. Han var ju trotsallt en kvinnohatare, antisemit och en föraktare av det intellektuella. Paulus – mannen som hade en tagg i hjärtat, ditsatt av Satan.
Det är inte kul i det nya samfundet. Någon kan bli arg.
Denna gång blev det Sverigedemokraterna som vill ha gammal traditionell kristendom.

Brunnes tal:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=228992

SD vill ha lite mer konservativ kristendom:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=228921

Tråkigt att SD blir arga, säger Brunne.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/biskop-eva-brunne-alltid-trakigt-nar-manniskor-lamnar-kyrkan_5454041.svdKommentar: Förtryckets ursprung

Korrespondenternas senaste program (29 september 2010) med titeln ”Könsapartheid” visade på den tydliga brist av religionskunskap och teologi som generellt genomsyrar annars kompetenta journalister. I programmets slut summerade Bengt Norberg att extremismens rot är sprungen ur 11 september-händelserna. Det är sant att interreligiösa grupperingar och teologiska demagoger har vässat sina pennor, svärd och heliga-bok-spetsar efter de religiösa terrordåden, men de viktigaste anledningarna uteblev. Religiös och teologisk fanatism är svårsåld utan den stora, tysta, moderata flockens välsignelse. Huvudflocken må inte stödja fundamentalisternas officiella gudsplaner, men framförallt kritiserar den inte densamma – i alla fall inte högt, inte tydligt, oftast inte trovärdigt. Ibland hörs kulturrelativistiskt – teologirelativistisk – kritik mot de religionsinfekterade patriarkala gudsmännen. Retoriken är uteslutande alltid sig lik; våra heliga böcker har inte fundamentalisternas synsätt.
Här kommer den andra viktiga anledningen till att extremismen kan frodas – den har rätt.
Bibeln, Tenach, Koranen med dess biböcker torah och haditherna påtalar tydlig att kvinnan är roten till ont, till synd, till frestelse, till dödlighet. Hennes sexualitet är ett hot.

De moderata krafterna, svaga i sin kritik mot extremismen, vet att kvinnoföraktet är av gud given. Därav mister eventuella försök att gå till motangrepp mot den religiöst sexistiska dogmatiken sin udd. En sådan kritik, skulle i längden vara kritik mot guds ord. Denna typ av tankefel är möjlig eftersom respekten i det sekulära samhället är oförtjänt stor till den liberalreligiösa massan. Kritiken sker mot fundamentalism – inte mot religion som ideologi. Samma fenomen kan tydas i ”evolutionsdebatten” och andra spörsmål där de abrahamitiska religionernas lögner påverkar agendan.

Göran Hägglund skulle aldrig peka handen mot en nyinvald riksdagsledamot som Tuve Skånberg och kalla honom fundamentalist. Anledningen är teologiskt enkel. Skånberg har bibelstöd för hans fördomsfullhet, arrogans och ignorans. Hägglund skulle alltså samtidigt kritisera den Goda Boken.
Dessutom kan det postuleras att KD-ledaren har en viss förståelse för Skånbergs ståndpunkt. De delar trots allt samma illusoriska världsbild.

Ett tredje skäl är den typ av omdop av ordet religion till ordet politik, som allt oftare används av de moderat troende samhällsdebattörerna. Religiös fundamentalism är en konsekvens av politik inte av religion. Denna hopplöst förfalskade retorik fungerar beklämmande väl i oinitierade kretsar. Både Bush- och Blairadministrationerna påvisade tydlig påverkan av kristen dogmatism. I Bushfallet helt öppet och i Blairs fall mer dolt. Den förre premiärministern avslöjade dock efteråt att han agerat politiskt med kristna ögon genom hela sin mandatperiod. Numera ledar han en multireligiös stiftelse som vill ha mer religiositet på jorden. Deras kristna allians startade två krig. I Saudiarabien och andra teokratier är det enbart religiös dogmatik som styr länderna – styrt av mullor, imamer, ayatollor, shariajurister och andra charlataner.

Det största gisslet är definitionen av problemet och dess orsak-verkan-samband.
Kalla problemet för var det är; religion. Och därefter syns det att religionen skapar politiken – inte tvärtom. Inte hos fanatikerna och inte hos de tysta moderata utövarna.

Vidare läsning:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/10/14/kommentar-den-abrahamska-kvinnosynen/

Länkning till Dagen.se:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=228034

Korrespondenterna på Sveriges television:
http://svt.se/2.136479/1.2164142/del_4_konsapartheid?lid=puff_2114464&lpos=lasMerKommentar: Kristendomen och lidandet

Påsken. Högtiden som felaktigt basunerar ut att kristus dog för människans synder.
Den kristna högtiden för att dyrka lidandet. Lidandet är centralt i den kristna doktrinen till skillnad från exempelvis islam.
Kristendomens sadomasochism är på många sätt unikt även i religiösa mått mätt.

Rätten till att kunna avsluta sitt liv på ett värdigt sätt vid svåra obotliga och dödliga sjukdomar är inte ett alternativ för kristendomen och dess masochistiska apologeter.
Aktiv dödshjälp är att utmana den sadistiska ökenguden som kräver lidandet om hans diktatoriska totalitarism inte följs. Lidandet är alltså ett straff från en avundsjuk odemokrat som föraktar pluralism. Enligt kristendomens omnipotenta skapare så krävs plågor för att värva röster.
Detta är kravet för frälsning.

Diktatorn påvisar detta genom att sända sin son – på ett konnotativt nordkoreanskt sätt – för att lida i sin skapelses namn. Nasarén fick lida på tortyrredskapets trävirke för att göra människan fri från synd. Lidandet är en konsekvens av synden – ytterligare ett av kristendomens självföraktande teologiska begrepp. Att sedan hela skenmanövern är ett bedrägeri kan väl med enkelhet bevisas genom att Jesus återuppstod. Så mycket till martyrskap bevisas inte genom det mytologiska debaclet. Eva, fresterskan, är initialt skyldig till lidande och död genom hennes blasfemiska längtan till kunskap istället för underkastelse. Ökenreligionernas patriarkalism avslöjas genom Syndafallet.
En annan viktig aspekt för dyrkarna av smärta och agoni, är att deras gudom lovat att befria sina barn från lidandet. Palliativ vård är ett gissel för sadomasochisterna.
En del kristna hävdar att deras gud kan hjälpa en lidande människa via mirakel, bön och andegåvor.
Detta självbedrägliga synsätt bevisar bara hur kapriciöst och sadistiskt, diktatorns ledarskap är.
Laissez faire.

I USA – där de evangelikala moralaspekterna syns som klarast – är aktiv dödshjälp en hädelse som bara gudalösa kommunister förespråkar. Kristenhetens komplicerade syn på livet märks även i frågor som abort och stamcellsforskning, men avslöjas av kravet på dödsstraff. Ökenguden kräver blod också – liv och blod, som genom hela Gamla Testamentet.

Påsken – kristendomens vältrande i lidandet – är sadomasochismens yttersta högtid. Det teologiska rättfärdigandet för lidandet kan spåras till den lika rättfärdige Symeon från Syrien som straffade sig genom att leva på en pelare. ”Man måste lida för att förtjäna Gud”, påstås den illusoriske mannen har sagt. Lidelsedriften kan alltså spåras till den syriansk-ortodoxan kyrkan som via katolicismen och dess kristofascistiska apologet Konstantin har satt späkelse, fromhet och lidandet i en central roll för kristendomen. Och påsken är dess höjdpunkt.

En människa föds med demokratiska rättigheter och bör få dö med samma rättigheter. Frågan om aktiv dödshjälp för obotligt dödssjuka är inte ett svårt etiskt val, för de som älskar människan och hennes fri- och livsrätter. Livskvalitet och självrespekt kan bara vidimeras av medmänniskors altruism, empati och sympati. Att låta en människa dö, kan vara den finaste och mest godhjärtade handling som finns.

Centern utmanar KD:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=206377

Göran Hägglund föraktar dödshjälp:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hagglund-aktiv-dodshjalp-ar-oacceptabelt_4444937.svd

Gösta Gahrton, professor emeritus i medicin, SvD-Opinion:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/patienter-har-ratt-till-sin-egen-dod_4446203.svd

Påskvurmande i Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=207792Kommentar. Carola spår jordens undergång

Fundamentalisten Carola Häggkvist har återigen visat sin häpnadsväckande ignoranta världsbild. Under sin absurda resa till det jordbävningsdrabbade Haiti, där hon visar upp sig med ett fadderbarn på ett mycket beklagligt sätt, hävdade Carola att Bibeln förutspått händelserna och att de pekar på jordens undergång. Carola, som är stöpt ur Livets Ords trånga kittel av vanvett och makabra fantasier, är som många av de karismatiska och pentekostala församlingarna helt uppslukat av kristendomens eskatologi. I Sverige, Europa, men framförallt i USA så väntar miljoner av kristna fanatiker på jordens undergång där Jesus ska återträda jorden och döma alla levande och döda. Hysterin delas även av Jehovas Vittnen och Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga – som utan rappakalja kallas mormonkyrkan. Alla delar de tron på jordens kommande undergång inom en snar framtid.

Livets Ords skola är usel på naturvetenskap (De kristna fanatikerna avskyr vetenskap i allmänhet och naturvetenskapen i synnerhet). Detta står klart efter många medlemmars pinsamma okunskap i uttalanden efter uttalanden. KD-politikern Ella Bohlin trodde Darwin lade fram teorier om jordens uppkomst. Jordbävningar, tsunamier och andra naturkatastrofer är inte mer förekommande nu än förr, snarare tvärtom. I början av jordens tillkomst var hela planeten en rykande naturkatastrof. Det tog en miljard år för livet att ens få fäste. De styrs dessutom av fysikaliska lagar och är inte järtecken. Att Uppenbarelsebokens ovetenskapliga, pekorala och oprecisa svammel går att – med en abnormt stor vilja – tolka till faktiska händelser är varken konstigt eller imponerande. Tvärtom. Alla skrivkunniga människor kan låtsas-sia om framtiden med hjälp av en penna, normal intelligens och lite empiri.

Samtliga kristna fanatiker kan dock vara lugna. Jorden kommer att gå under. Den kommer att utplånas till intethet. Skulle inte en döende stjärna sluka jorden, så kommer Andromedagalexen, M31, att frontalkrocka med vår planet. Galaxen är på väg i en rasande fart.
Det enda som anses vara en vagel i ögat på den kristna dödsdriften är tiden. Tiden är inte på dödsfantasternas sida. Tellus utplåning kommer att dröja i miljarder år till. Skulle det mot all förmodan komma en meteor eller en komet och påskynda det oundvikliga slutet kan det, med en lätt harkling, postuleras att varken Jesus eller någon annan fiktiv gudom kommer att hjälpa livet.

Carolas totala avsaknad av kritiskt tänkande, eller bara tänkande, når sitt klimax när hon hänvisar till den usla filmen 2012, som hon tycks tro bygger på kunskap. Inte ens en skrattretande Hollywood-produktion får andeutdrivaren Carola att beveka sin extremistiska tro.

Aftonbladet om saken:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6542720.ab

Dagen – som säkerligen har en uppsjö av medarbetare som delar Carolas delirier – rapporterar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=201726Kommentar: Den kristna eskatologin på frammarsch

De kristna fanatikerna vurmar för konceptet Israel. Eskatologiskt drivna församlingar försöker inte att dölja att svärmeriet har egoistiska skäl. När alla judar är samlade i det ”heliga” landet, så väntar den sista domen – Harmageddon. Allt annat tjat om solidaritet är egentligen nonsens, detta är skälet. Endast då kan fanatikerna få sin undergång och få en plats bredvid gud i den fiktiva himlen.
Först väntar uppryckningen för somliga kristna, en befängd idé som går ut på att ökenguden suger upp kristna i himlen. Idén låg i förtjänt ide till den amerikanske bluffmakaren Hal Lindsey släppte en bok om ämnet på 70-talet.
”Uppryckandet väntar alla kristna och alla andra ska lida”, säger en 17-årig tjej från England till BBC:s David Clews på en plats i Israel. Den indoktrinerade tonårstjejen ingår i en busslass med amerikanska och brittiska domedagsturister som besöker ”heliga” platser. Alla väntar de på jordens undergång. Kristna fanatiker slickar sig om läpparna inför tanken på alltings slut. Inte undra på att klartänkta amerikaner var livrädda inför scenariot att Sarah Palin hade haft tillgång till kärnvapenkoderna. En fanatiker som tror att den yttersta dagen kommer under hennes livstid, precis som alla hennes solipsistiska medkristna.

 De kristnas Israelengagemang har alltså dubiösa baktankar och handlar bara ytligt om broderskap med ”guds utvalda folk”.
”Palestinierna är guds fiender”, säger en amerikansk äldre kvinna som inte gjort annat än gråtit sedan hon landade i Israel. Hon fortsätter sin militaristiska retorik med att säga att gud kommer med svärdet, inte med fred. Hon tillhör – som de andra turisterna – de snabbast växande delarna inom kristendom, antingen någon av de evangelikala eller pentekostala församlingarna som också kan kallas fundamentalistiska eller karismatiska.
Förutom den eskatologiska villfarelsen delar de den förljugna lögnen om kreationism. Kvinnosynen, abortfrågorna och stamcellsforskning är andra ämnen som dessa farliga strömningar har likartade ståndpunkter på. Tonårstjejen babblar på sina väl intutade resonemang inför BBC-kamerorna:
– Alla föds onda, säger hon tveklöst och hänvisar till kristendomens självföraktande inbillning att alla människor föds syndare. Masochismen dryper om ökenreligionerna.

Harmageddonturistena besökte även en israelisk militärbas där de städade kasernen som ett ”tack” för att soldaterna skyddar en ”helig” öken. Ett besök vid Gennesarets sjö för ett snabbdop avrundades med ett besök vid den könsdelade Klagomuren, där religionens förgiftande av intellektet är tydligt.
Den kristna sionismen är väl utbredd i Sverige främst inom pingströrelsen och Livets Ord och alla gömmer de sig bakom skälet ”solidaritet med Israels folk” när sanningen är skrämmande. På lobbyplanet finns Nätverket kristdemokrater för Israel. I Sverige talas det inte öppet om Harmageddon som i den anglo-amerikanska världen – här smygs det i lönndom.
Tillsammans med islamister, messianska och ortodoxa judar är de kristna fundamentalisterna inom den eskatologiska rörelsen de största hindren för fred i mellanöstern. Deras illusioner och vanföreställningar främjar rasism, krig och intolerans.

Dödsdriften och vurmandet för jordens undergång – lugn alla pingstvänner och likasinnade. Jorden kommer att försvinna, dock av naturliga orsaker och lite senare – har även blivit mainstream i populärkulturen med framförallt filmerna Knowing och 2012 i spetsen. Dessa filmer tar Boken till hjälp – och fanatisk kristen eskatologi till försvar – som stöd för deras dubiösa tolkningar. De båda pekorala filmerna sätter sprätt på bibliska illusioner, citat och fantasier. I Nicholas Cage-filmen Knowing slickar sig religiösa fanatiker om läpparna till ständiga bibelhänvisningar. Jorden går under och två människobarn förs av apokalypsens fyra ryttare till en ny planet – ett nytt Eden – och springer hand-i-hand mot ett träd, endast jämförbart med Kunskapens träd. I 2012 är domedagspropagandan mer sofistikerad, men ändå tydlig. Trots mayakalenderns påverkan av filmtiteln finns den kristna värdegrunden väl gjuten i filmens fundament. Och endast fundamentalister dyrkar fundament.

SvD om 2012:
http://www.svd.se/kulturnoje/film/spektakular-undergang_3790505.svd

Bosättare mottsätter sig byggstopp på Västbanken:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196990Kommentar: Evolution tar inte hänsyn till idioti och har varken syfte eller mål.

Idag den 24 november firas 150-årsjubileet av Darwins evolutionslära baserat på det naturliga urvalet – kallad världens bästa idé. Charles Darwins vetenskapligt – och mänskligt – banbrytande bok ”On the origins of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle of life” släpps i 1 250 exemplar och säljs slut direkt. År 1871 gavs mästerverket ut för första gången på svenska och har runt om i världen sålts i över 100 000 000 exemplar. Själva teorin är en av de mest vetenskapligt testade och bekräftade som finns. Den är lika stark som gravitationsteorin. Idag ligger evolutionsbiologin och genetiken i bokens kölvatten och båda disciplinerna har bekräftat bokens grundteori. Oberoende vetenskapsområden har samtidigt vidimerat evolutionsteorin. Idag finns det falska vetenskapsmän, ofta universitetsutbildade av dubiösa anledningar, och teologer (som aldrig bör kallas vetenskapsmän) som förnekar evolutionen. Deras gemensamma nämnare är deras religiositet.
Bland riktiga vetenskapsmän – där intellektuell hederlighet och bevisföring är en självklarhet – råder total konsensus. Även en klar majoritet av moderata troende erkänner evolutionsteorin såsom sanning. Men den tvivlande skaran kan växa, speciellt i tider av ökad religiös fundamentalism, konspirationsteori och nyandligt new age-svammleri. Det upplysta och demokratiska samhället måste våga bemöta de falska profeterna (det är sant; det har aldrig funnits äkta profeter).

I USA tror 60 procent av invånarna inte på evolutionen som livgivare på jorden utan på bibelns skapelseberättelse. Denna häpnadsväckande arroganta och befängda uppfattning har dessutom vuxit i Europa med Tyskland och Storbritannien i spetsen. Även i Sverige är vanföreställningen inte ovanlig. Skapelselurendrejeriets osanningar delas av blandade frikyrkor, pingstvänner, Jehovas Vittnen och en rad andra fanatiker(1). Nyligen publicerade undersökningar har påvisat att vetenskapsförakt och misstro är som störst i religiösa samfund. Många av de religiösa fanatikerna hävdar att evolution inte kan observeras, vilket hycklarna tycker är ett bevis. Att evolution tar många år – ibland miljontals år, vilket är ett geologiskt ögonblick – är inget de manipulerade vill förstå. Djurrikets – där primaten och däggdjuret Homo Sapiens ingår – och växtrikets bevisliga släktskap är odiskutabelt – DNA-kartläggningarna samt studiet av replikation och transkription är explicita .
Den som inte tror på evolutionen bör inte ta vissa mediciner, inte tro på att bakterier och virus kan bli resistenta, inte tro att hund-, katt- och koraser kan styras av människan via evolutionära kunskaper. Eskatologiskt styrda fanatiker – mestadels från evangelikalismens trångsynta vrå – motsätter sig bevisen förblindade av intellektuell korruption och indoktrinering, slår dövörat till och tror fortfarande på bibliska fabler från järnåldern. Samtidigt stöds icke-vetenskapliga biologiska förklaringsmodeller av islamistiska fascister och fundamentalistiska judar. Den mordiska ökengudens följeslagare är förgiftade av djup tro.
Evolutionen är inte en fråga om tro. Evolution är en fråga om sanning.

Ytterst är det samhällets fel, mitt och ditt fel, att så många människor lever i en falsk och illusorisk värld som har lett till farligheter och kommer att leda till än värre hemskheter. Sarah Palin hade kunnat bli – och kan fortfarande bli – amerikansk president. En president som tror att jorden är 6 000(2) år gammal och att dinosaurier levde för 4 000 år sedan, samt har en övertygelse att abort är mord även om kvinnan blivit utsatt för våldtäkt eller incestuösa övergrepp. En hispig, galen, bigott fanatiker som tror att Jesus kommer komma till jorden inom 50 år för att döma alla människor i det som kallas Harmageddon(3). Nästan hälften av det amerikanska folket tror på detta och många av dem likväl att ett atomkrig kan vara det främsta tecknet på detta religiösa slut. Föreställ dig då att en av de starkaste rösterna för detta scenario sitter på koderna till alla de amerikanska kärnvapnen.
Felet heter respekt.

Alla idéer, ideologier och teser utsätts för kritik. Hela den vetenskapliga grundidén står och faller på kritik av hypoteser, allt för att verifiera, falsifiera och slutligen nå en konsensusbaserad sanning. Ordet teori i vetenskapliga sammanhang betyder inte en ”idé eller gissning”. En teori är byggd på flera bekräftade hypoteser som tillsammans kan förutsäga händelser. Politiska partiprogram debatteras i offentligheten – ja, allt granskas utom religion. På något sätt har religionen blivit immun mot kritik bara för att ”man ska visa respekt” för troende och deras tro på en imaginär snuttefilt. Förr var det förståeligt, du dog nämligen – oftast fasansfullt – om du bestred hyckleriet. Många människor dör än idag i teokratiska samhällen. Hädare döms till döden, otrogna kvinnor stenas till döds(4) och abortläkare skjuts. I USA har flera barn dött för att föräldrarna vägrat dem vård på sjukhus, eftersom idioterna/mördarna trott att bönen räcker som vårdmetod. Det är tillåtet i 39 av de amerikanska delstaterna att vägra sina barn vård av religiösa skäl. Världens största kristna stat har dödsstraff. Det är onekligen dags att stoppa dessa okunniga idéer där de hör hemma – i byrålådan för udda strumpor – och kämpa för intellektet samt människans, och för den delen djurens(5), naturliga värde utan tilltro till en himmelsk diktator eller andra vidskepliga skämt.
Sluta visa respekt.

Noter:
1. Man bör inte exkludera mormonernas eller scientologernas fantasifulla skapelsedravel, men det får bli till ett annat debattinlägg. Deras fantasiversioner är dock inte sämre än de abrahamska religionernas dito (eller någon annan religions mytologi). De är alla lika usla.
2. Att tro att jorden är 6 000 år ung är att ha fel med, ungefärligen, en faktor på 1 000 000. Detta är inget trivialt fel. Det är som att tro att Ölandsbron är runt sex millimeter kort. På det kan bara en galen människa tro.
3. Palin är som de flesta troende i USA bekännande till eskatologi.
4. Fastän att de har blivit våldtagna. En våldtagen kvinna är trots allt otrogen.
5. Katolicismen har en horribel djursyn grundad på bibelns ord. Inte undra på att dun rycks från levande gäss i Ungern och Polen samt att tjurar, tuppar och getter mördas i Spanien och latinamerikanska länder. Förstod de okunniga släktskapet med djuren kanske de hade tänkt om. Men det säger inte Den Enda Boken något om.

Originalutgåva hittad på toalett:
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/dyrbar-darwinbok-hittades-pa-toalett-1.1000454

Per Bauhn på Högskolan i Kalmar skriver i Expressen:
http://www.expressen.se/kultur/1.1790398/trons-trofeer

Dagen rapporterar om Dawins Bok:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194515

Ny människoart – primat – upptäckt i Sibirien med svenskt stjärnglans:
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/okand-manniskoart-funnen-i-sibirisk-grotta-1.1067110Kommentar: Kyrkomötets beslut

Homofobi, sprungen genom okunskap från ökenlandskapen i järn- och bronsålderns mellanöstern, fick en törn i sidan (dock obibliskt). Kyrkomötets beslut – som var väntat – är mödosamt för de fundamentala och karismatiska kristna som avgudar trångsynthet och icke-kunskap baserat på de 66 böckernas fiktiva amsagor.

Ett intellektets seger över fördomsfull ökenmytologi, en humanistisk seger över de sexuellt desinformerade misantroperna och rationalismens seger över oförståndet.
Samtidigt var det politikens – den i sanning korrekta – seger över den tankeförgiftande teologin. För säkerligen röstade många på kyrkomötet emot sina religiösa vanföreställningar. Dessa röster, som hyllar stereotypen, kommer att tystna och överlåta missnöjets bräkande till de pentekostala, evangelikala, ortodoxa och katolska fåren, som i sin flockmentalitet fortsätter att vifta med fördomsfullhetens fana. Detta gäller naturligtvis även torah-ledda judar och hadith-styrda islamister som basunerar ut vidrigheter i den diktatoriska och mordiska ökengudens namn.
Sju biskopar har redan skrivit ett protestbrev där de menar att kyrkans lära blir utsatt och deras menighet blir splittrad. Med devisen ”fördomsfulla vi stå, fördomsfulla vi falla”, faller tanken till det notoriska försvaret ”vi följde bara order”. Boken är ett manifest för de fanatiska.

Ofta syns andra beklämmande och intellekthämmande egenskaper i den enda bokens budskap som agiteras av de religiösa fanatikerna såsom eskatologiskt styrd sionism, kreationism och förakt mot kvinnor och det sexuella som helhet. Den kristna tidningen Dagen kan visa att över 80 procent av dess skygglappsstyrda läsare föraktar beslutet samtidigt som ledarbloggen med Håkan Arenius underskrift håller med – om än på ett mer diffust sätt. Arenius tror, liksom apologeter i allmänhet, att teologi är ett ämne av etisk eller intellektuell kraft. Sanningen är att teologin är ett låtsasämne som tappar i pondus och som förhoppningsvis avlägsnas från akademiska institutioner i en mer tolerant framtid. Många av de pentekostala och karismatiska fundamentalisterna börjar att snegla mot det inkompetenta Sverigedemokraterna som skryter om en kristen värdegrund och samtidigt höjs de konservativa rösterna inom Kristdemokraterna som tycker Göran Hägglund är feg och okristen i sin mer liberala retorik.

Kyrkomötets beslut kommer att driva fram de kristfascistiska elementen i ljuset och de ”fördumsfulla” apologeterna kommer att skrika på utträde ur den urvattnade Svenska kyrkan.
Frikyrkornas separation från den forna statliga kyrkan har redan börjat.
Ett gammalt visdomsord säger att människan är rädd för det främmande och för det som hon inte förstår. Något som är sant när det gäller de abrahamska religionernas syn på det sexuella. Men den som har myntat denna mening har uppenbarligen inte läst teologi eller religionshistoria. Dessa ämnen fungerar på ett motsatt sätt. Ju mer människan vet, ju räddare måste hon bli.

Dagen rapporterar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190626

Katoliker och ortodoxa stoltserar med fördomar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190650

Sju biskopar beklagar sig:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190716

DN skriver om kärlek:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nu-kan-cecilia-och-sara-gifta-sig-i-svenska-kyrkan-1.980292

Ingen präst ska tvingas följa arbetsplatsens policy:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190714

Sveriges trångsynta församlingar uttalar sig:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190717Kommentar: Den abrahamska kvinnosynen

Religionernas människoskapande hand är uppenbara. Gudar är ett mänskligt skapat gissel. Eller rättare sagt; ett maskulint kontrollgrepp. Att Ulf Ekman inte vill ha kvinnliga föreståndare är naturligt och teologiskt korrekt om man tolkar Boken och dess hopplöst förlegade myter.
I de monoteistiska påhitten är kvinnan fresterskan, synderskan och det svaga könet som ska falla under patriarkatet. Den uppfunna guden kallas Herre och hans första x-kromosoma varelse skapades av ett revben från en man – hennes diktator. Mannen ska leda och undervisa.

Adam kommer före Eva och Adam namnger henne likt ett barn som fått en hundvalp. Koranen nämner inte – passande nog – inte ens kvinnans namn. Endast mannen är värd att nämna.
Kvinnosynen inom de tre ökenreligionerna är lika förlegad som beklämmande. Paulus – som hatade kvinnor, men älskade underkastelsen för auktoriteten – spred föraktet vidare. Könssynen inom de abrahamska ideologierna är byggda på den starkes rätt – ren fascism.
Bibeln beskriver explicit religionernas kvinnovärde när männen kan sälja sina döttrar som sexslavar – bara slav för den delen – eller slå ihjäl dem om de inte är oskulder (och då undrar en frisk människa, hur någon kan ta reda på detta?). I det teologiska paradiset Iran stenas otrogna kvinnor genom att de grävs ner till halsen. En man grävs ner till midjan. Den som kan ta sig loss innan den eviga döden inträffar blir förklarad som oskyldig. Bara den ojämna sadismen på nergrävandet avslöjar allt.

Eva ville åt kunskapens frukt, men straffades för sin strävan till sanning. Så fungerade männens retorik i ett kargt ökenlandskap under brons- och järnåldern. Så fungerar männens idealgud. I dagens USA vill de evangelikala männen ha sina fruar hemma med barnen medan mannen utövar ekonomisk makt och ger mat på bordet. I Afghanistan får en kvinna inte förvägra mannen sex. Detta är teologisk dravel när den är som mest avslöjande. Samtidigt ska kvinnan döljas bakom tyger runt hela den muslimska världen för att inte släppa synderskan och fresterskan fri. I många kristna sekter hålls kvinnan instängd i långa klänningar som är sekelgamla. Polygami förekommer både hos mormoner och muslimer, där kvinnan bara är en en avelskossa.

En kvinna har bara två roller i den kristdemokratiska världen; antingen som maka eller som moder. Har inte kvinnan något av dessa epitet är hon ”Evas dotter”, alltså synderskan, hon utan testiklar.
Att ämbetsfrågan är stor för de indoktrinerade fåren är självklart eftersom de håller Paulus kristofascistiska störning som lag – det som rabblades i Första Korinthierbrevet och var underbyggt på att Nasarén bara valde manliga lärjungar. Än idag vägrar det patriarkala Vatikanen att prästviga kvinnor som vill dela illusionen, precis som den ortodoxa avarten. Nu saknas bara evangelikalismen som en stöttepelare i det abrahamska förtrycket mot medmänniskor.

Ekman kan sin ”sanning”:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189830

 Kommentar: Ella Bohlins clowneri
september 22, 2009, 13:31
Filed under: Censur, Evangelikalism, Kreationism, Kristdemokraterna, Kristendom, Politik, Religion

Ella Bohlin, den svenska politikens ärkeclown, har modifierat uppgifter om henne på Wikipedia.
Framförallt gäller det hennes förvridna världssyn som har grund i Livets ords demagogiska smörja.

Kreationisten Ella Bohlin tycker att hon blev förd bakom ljuset när hon plötsligt insåg att hon tävlade mot ärke-KD:aren Alf Svensson i Europarlamentvalet. Ella har dock varit i skugga i stora delar av livet, antagligen sen födelsen.
Som elev på Livets Ord-gymnasiet i Uppsala – där kreationism inte är tabu – präglades hon av okunskapens fula ansikte. Hon är beviset för att okunskap inte är ett hinder för att nå framgång, ett allmängiltigt kristet recept i den svenska politiken.
”Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt”, sa hon i en intervju för några år sedan. Ett hutlöst ignorant uttalande som borde få alla vänner av sanningen att protestera. Ella, politiskt maktintresserad, tog tillbaka uttalande efter att föreningen Vetenskap och Folkbildning – vänner till riktig kunskap – utsåg henne till Årets förvillare.

Tidigt i år skrev hon ett uttalande som publicerades på Newsmill, där hennes hejdlösa okunskaper åter hamnade i fokus. Dels försökte Bohlin ljuga ihop en historia om att hon aldrig uttalat sig för kreationismen – detta falsarium – trots att grodan är belagd.
”Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst”, skrev hon på Newsmill. Ja, du läser rätt – teorin om jordens uppkomst, dessutom på två ställen. Inget misstag, bara sorglig och förödande okunskap. Vem vill ha en sådan Palin-lik ledare? En clown, hjärntvättad till påhittade amsagor.

Att Bohlin vill tvätta sin image kanske inte är så konstigt – i alla fall inte för dem som är intresserade av genuin och intellektuellt hederlig kunskap. Men att kristna skäms över deras egna indoktrination är uppmuntrande. Ett modernt land ska inte behöva ha clowner på den politiska arenan. Speciellt inte sådana som hycklar.

Mer på Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=181670

Expressens (GT) notis:
http://www.gt.se/Nyheter/1.1715273/sa-tvattades-bohlins-forflutna-pa-natet

Denna kommentar är en modifiering av ett tidigare inlägg.
%d bloggare gillar detta: