Religiovakt


Kommentar: Kristen rasism inget nytt

Att den norske biskopen Tor B Jörgensen påpekar kristna norrmäns rasistiska fördomar är inte förvånande. Tidigare har biskopen även kritiserat sina kristna bröder och systrar för homofobi. Faktum är att både rasism och homofobi är förenligt med kristendom, trots vissa kristna grupperingars avbön. I en webbundersökning på den kristna dagstidningen Dagen.se fick Sverigedemokraterna ett oroväckande starkt stöd inför kyrkovalet.

Prästen Axel W Karlsson kandiderade för Sverigedemokraterna vilket ledde till en viss debatt.
Vissa motsätter sig Karlssons val med att kristendom är oförenlig med SD:s partiprogram. Det finns stycken i Bibeln som är direkt rasistiska och där den gode skaparen själv är med att utrota olika stammar – förutom personligt riktade mord. Bibelns luddiga, diffusa och dubiösa språk och brist på klarhet gör att skriften kan tolkas på oändliga sätt.
Antisemitismens historia är också kristendomens historia. Katolska kyrkans antisemitism och vurmande för högerkristna falanger är sedan länge klarlagd, men tyvärr allt för lite utredd. Den är långt värre och mer utbredd än de flesta kan förstå.

Luther, mannen i Wittenberg, var antisemit – precis som de flesta kristna var på den tiden och precis som en del fortfarande är. Katolska kyrkan har kollaborerat med fascismen och nazismen. En del debattörer och intellektuella tycker att fascism är synonymt med den katolska högern. De fascistiska rörelserna i Italien, Spanien, Portugal och Kroatien hade medlöpande präster som ivrigt påhejade antisemitismen, allt med förbrytarstaten Vatikanen i ryggen. Tumörbiologen Georg Klein har vittnat om rasismen i de fascistkristna Ungern.
Den kristna identitetskyrkan är nynazistisk, I nordvästra USA har det religiösa Aryan Nation sin hemvist. Ku Klux Klan är grundad av en slavhandlare på kristna grunder, återskapad av metodistpastorn William Simmons 1915. Hela den amerikanska södern var full av gudfruktiga kristna slavägare som såg svarta människor som boskap. Alltid med Den ende bokens idiotiska innehåll som förevändning. Den evangeliska kyrkan i USA består ännu idag av uteslutande vita vapenviftare med nationalistisk värdegrund som i många fall är rent rasistisk.
I Sydafrika finns en mängd kristna falanger där Afrikaner Weerstandsbeweging, AWB, är den mest kända. Beväpnade och djupt kristna fascister.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna, var öppet rasistiskt till mitten 60-talet.

I Sverige har nynazister florerat i KDS och Nationaldemokraterna vurmar – idag – för en kristen värdegrund, precis som Sverigedemokraterna och deras satsning på kyrkomötet. Några av ND-ledarna är sedevakantister (som facsisten Mel Gibson), liksom den nyligen omdebatterade sekten SSPX.
Det går att finna stöd för rasism, homofobi, slaveri, kvinnoförtryck, folkmord och hat mot det sexuella i Bibeln. Och den som påstår att vissa har fel, har uppenbarligen tillgång till information som ingen annan har. Naturligtvis är Karlsson inte unik i Sverige, men han är en av de få präster som står för sin bigotta och religiöst snedvridna världssyn.

Pingstvänner vurmar för Sverigedemokraterna:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197040

Dagens artikel om SD-prästen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174153

Kristen rasism i Norge:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189739

Pingstvänner vurmar för Sverigedemokraterna:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197040

Svensk nunna ser nyktert på kristendomens rasistiska historia:
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/syster-sofie-foljde-jesus-in-i-synagogan_4474141.svd

Detta är en rividerad version av ett tidigare inlägg.

Annonser


Kommentar: Religiöst förtryck

De abrahamska religionernas sexuella förtryck fortsätter både i Sverige, bland grannländer och i den övriga världen. Är det inte sedvanlig skriftstödd homofobi så handlar det oftast om mannens äganderätt över kvinnan, synderskan – hon utan testiklar.
Paradisets orm, i islam Iblis, frestar Eva som genast och villkorslöst kapitulerar. Eva väljer kunskap istället för lydnad. Adam väljer lydnad och underkastelse och en värld av okunskap. Synderskan Eva är ju bara en biprodukt av mannens egen kropp. Koranen är inne på samma spår, men nämner inte ens kvinnan vid namn – avslöjande nog.
Är det konstigt att Afghanistan har gett männen rätt att svälta en sexstrejkande eller ointresserad kvinna? Detta är legitimerad våldtäkt som bara kan erbjudas i en teologisk stat.
De monoteistiska böckernas avog för det sexuella, för kvinnan och för njutningar ligger till grunden för ett förtryck bortom allt förstånd, ett förtryck mot alla etiska regler. Ändå hävdas moral som orsak, när det religiösa drevet argsint går till motattack.

Den genomsyrande homofobin inom De enda böckernas religioner hyllas av religiösa som ett gudomligt diktat istället för okunniga bronsåldersmänniskors villfarelse. På Dagens hemsida blir tidningens läsare arga för att präster kan kommas att tvingas viga homosexuella. Samtidigt blir Dagenläsarna upprörda över de afghanska kvinnornas vardag. Sedvanligt hyckleri.

 I Malaysia dömdes nyligen en kvinna till sex piskrapp för att hon drack en öl. Återigen – ingen sekulär nation skulle komma på dessa vansinnesdåd.

 I Sverige vill kristdemokraterna ha ett nationellt abortregister, vilket är ett skamligt förslag. Ett hån mot tonårstjejer, våldtäktsoffer och alla världens kvinnor. Ingen människa – som beundrar tänkandet – kan tänkas tillåta en liknande registrering och kränkning. Övriga partier i Alliansen sa nej.
En kvinna har bara två roller i den kristdemokratiska världen; antingen som maka eller som moder. Har inte kvinnan något av dessa epitet är hon ”Evas dotter”, alltså synderskan.

 En kort resa över Östersjön till det katolska Litauen avslöjar hur fundamentalismen förpestar demokratier när det sekulära sätts ur spel. Allt detta förtryck baserat på vidskepelse och övernaturlig tro.

Afghanistans nya sharialag:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173976

Homoäktenskap:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173971

Piskrapp:
http://www.aftonbladet.se/wendela/article5540425.ab

Abortregistrering:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173986

Litauen går kristendomens väg:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173812Kommentar: Är teologi ett ämne?
juli 10, 2009, 00:37
Filed under: Filosofi, Kristendom, Nyheter, Religion, Teologi, Utbildning, Vetenskap

För mindre en ett decennium sedan bestämde teologer i Vatikanen att limbo inte längre existerar. Kan man tänka sig ett mer beklämmande intellektuellt samtal? Hur gick detta dubiösa samtal till och på vilka grunder togs beslutet? Detta är ett resultat av konfessionell teologi, ett virrvarr av dogmatiska illusioner. I Sverige kan teologi även vara ren, icke-konfessionell, religionsvetenskap som är helt nödvändig för att förstå dåtid, samtid och framtid på sociala, kulturella, samhälleliga och mytologiska plan.

Frågan är dock om teologi överhuvudtaget är ett ämne?
Frågan borde inte lämnas obesvarad, när teologer – exempelvis – har olika syn på Jesu död, en människa – eller en del av av gud, en ren myt, bedragare eller en gud – diskuteras av ”akademiker” som letar bevis i Boken som är skriven av okända, omarbetad och censurerad, utan trovärdiga källor, vittnen och med ett minst sagt övernaturligt innehåll. En 66-delad skrift från brons- och järnålder.
Det har lika vetenskapligt värde som att studera vad en enhörnings horn består av.

Vad kan teologin – vetenskapligt – avgöra som inte exempelvis kemin, fysiken eller biologin, astronomin och geologin inte kan avgöra? Konfessionell teologi hör inte hemma på universitet eller högskolor som eftersträvar vetenskaplig integritet eller intellektuell hederlighet. Kan eskatologi eller soteriologi diskuteras eller studeras på ett allvarligt sätt utan att väcka löjets skimmer?
De fyra konfessionella högskolorna som finns idag fick högskolestatus innan kyrkans skilsmässa med staten.

En del försvarare av gudskunskapen försöker ge sken av att teologi är ett ämne likställt med andra vetenskapliga discipliner samt att teologin skulle tappa sin akademiska neutralitet – och bli farlig – om den inte får samarbeta med Svenska Kyrkan.
Högskoleverket tycker inte att staten ska ha med religion att göra.

Antropologen Pascal Boyer berättade om fangfolket I Kamerun på ett collage i Cambridge inför en akademisk åhörarkrets. Fangfolket tror på flygande häxor som förbannar andras skördar och förgiftar andras blod.
– Det är det som gör antropologin så fascinerande och samtidigt så svår. Ni måste förklara hur människor kan tro på sådant nonsens, sa en framstående teolog.
Huruvida man tycker teologi är ett ämne eller ej, så har Högskoleverket en poäng. Och då har ändå myndigheten hoppat över det besvärliga över att ifrågasätta teologins trovärdighet som ett ämne.

Ett spjut kan ha dödat Jesus. Artikel i Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173538

 

 Katolska kyrkan misstänker satanister
juli 9, 2009, 23:38
Filed under: Ekonomi, Humor, Katolicism, Kristendom, Nyheter, Religion

I den hejdlöst skrattanretande historien om det lettiska företag som lånar ut pengar mot att få din själ i pant, har turen kommit till den katolska kyrkan.
Kyrkan misstänker att satanister ligger bakom. Detta tycks vara ett allvarligt problem för de fromma.
Den katolske kardinalen Janis Pujats säger att ”vi ser allvarligt på det här fallet”. Företaget bakom den geniala PR-kuppen, Kontora, säger att de tror att folk är mer återbetalningsbenägna om själen står på spel.
Den roande fadäsen kan endast bekymra människor som tror på den larviga retoriken om ande och själ.

Tidigare notis på Religiovakt:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/06/27/lettiskt-finansbolag-vill-ha-sjalen-i-pant/

Dagen rapporterar med lite allvarligare tonläge:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173567Kommentar: Cyrillus avslöjande debattinlägg

Återigen speglas det odemokratiska hyckleriet inom kristenheten. Denna gång är det pastor Erika Cyrillus som spyr ut sin ignoranta livsåskådning till Dagen-läsarna. Med devisen ”kamp mot falska religioner” påvisas intoleransen och högfärdigheten mot andra religioner än den kristna. Bara begreppet falsk religion är skrattretande. Om någon påstår att en religion är osann jämfört med en annan postuleras att bevis finns – detta är religiöst kvacksalveri.
Anledningen till Cyrillus vanvett är den kommande höstens katalog från det svenska klädmärket Gunilla Sjödén. I katalogen beskrivs stämningar och färger av plaggen som buddistiska. Måttet är rågat för Hälsingepastorn som uppmanar andra kristna kvinnor till bojkott. För tänk om kristna konsumenter av detta blasfemiska märke glömmer lidandet, denna dödsdrift som jagar kristendomen. Enligt pastorn förtränger buddister lidandet.

Nästa företag att få smaka på den predikande teisten är Indiska som kritiseras för hinduistiska inslag.
Att en ateist har problem med liknande marknadsföring är förståeligt och uppenbart, men att en EFS-pastor – som representerar en, enligt de själva, människoälskande religion – uppvisar ett sådant bigotteri är anmärkningsvärt. I hennes retorik avslöjas den kristna intoleransen som de troende beskyllt humanisterna för under de senaste veckorna. Humanisterna är i alla fall konsekvent intoleranta till alla vidskepelser.

Nej, nej, bedyrar hon, när hon svär sig fri från intolerans. Hon handlar visst produkter från andra religioners marknader – bara de inte innefattar andra gudar.
Hon är för marknadsekonomi, skriver hon – bara den inte hädar den kristna guden.
Härmed lanseras en idé – fri att använda av Cyrillus och hennes medlöpare. Lansera det Gröna Korset, en varumärkning som garanterar att fromma kristna behandlat varorna och att inga blasfemiska inslag har försurat treenigheten.

Det kan påpekas att Erika Cyrillus fick mottaga Olof Djurfeldt-stipendiet helt nyligen. Motiveringen löd: ”Erika Cyrillus journalistik kännetecknas av skarpsynt analys, elegant språkbehandling och ett frimodigt försvar för klassisk kristen tro med tonvikt på dess etiska konsekvenser i samhälls- och privatliv. Hon är en frimodig nutida företrädare för den svenska folkväckelsens nykterhetsideal.”

Erika Cyrillus opinionsinlägg på Dagen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173497Kommentar: Bigotten Rick Warren talade inför muslimer

På USA:s nationaldag den fjärde juli talade den trångbröstade evangelikanen Rick Warren på Islamic Society of North Americas konvent. Warren är känd för sitt motstånd gentemot abort, stamcellsforskning och homoäktenskap och är betecknad som en konservativ teolog. Samma religiöst grundade åsikter som föraktar de mänskliga rättigheterna.
Rick Warren har uttalat sig mot evolutionen och till förmån för Intelligent Design – som är en religiopolitisk omskrivning av kreationism.

På konventet uppmanade Warren i sitt tal att den måste bli mer samarbete mellan de två stora religionerna – inte bara diskussioner. Han menade vidare att  ”det är lättare att vara extremist av något slag” än att samarbeta.

Att den okunnige Warren skulle vara en brobyggare av positivt slag är ett hån. En person som själv är extremist kan bara tilltala likasinnade.

Dagens artikel om händelsen:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173525

Lake County Record-Bee via AP:
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_ISLAM_EVANGELICAL_PASTOR?SITE=CALAK&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

Rick Warrens fula människoförakt är ständigt aktuellt:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196965Kommentar: Polisen på Fiji predikar i slummen
juli 7, 2009, 17:42
Filed under: Fiji, hinduism, Islam, Kristendom, Nyheter, Politik, Religion, Sekularism, Skandal

En sekulär skandal har utspelats på Fiji. Polisen har tillsammans med pastorer predikat om Nasarén för de fattiga – de utan val. Med otäcka konnotationer till begreppet ”religiös polis” så sätter Fijiöarna ett nytt lågvattenmärke. Ögruppen har länge haft konflikter mellan olika etniska – och då religiösa – grupperingar. Statskupper och bråk har präglat Stilla havs-landets nutidshistoria.

Att polismakten – den beväpnade beskyddaren av lag och ordning – predikar kristendom är ett hån mot det mångfacetterade Fiji, där nästan 40 procent av öborna är hinduer och knappa tio procent är muslimer.
Även en bön för ekonomiskt utsatta familjer var med på polismaktens agenda. Det börjar stinka teokrati om öriket som 1970 blev självständigt från Storbritannien. Trots detta har landet kvar valspråket: Frukta Gud och ära drottningen.

Läs Dagens okritiska artikel:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173488
%d bloggare gillar detta: