Religiovakt


Kommentar: Förtryckets ursprung

Korrespondenternas senaste program (29 september 2010) med titeln ”Könsapartheid” visade på den tydliga brist av religionskunskap och teologi som generellt genomsyrar annars kompetenta journalister. I programmets slut summerade Bengt Norberg att extremismens rot är sprungen ur 11 september-händelserna. Det är sant att interreligiösa grupperingar och teologiska demagoger har vässat sina pennor, svärd och heliga-bok-spetsar efter de religiösa terrordåden, men de viktigaste anledningarna uteblev. Religiös och teologisk fanatism är svårsåld utan den stora, tysta, moderata flockens välsignelse. Huvudflocken må inte stödja fundamentalisternas officiella gudsplaner, men framförallt kritiserar den inte densamma – i alla fall inte högt, inte tydligt, oftast inte trovärdigt. Ibland hörs kulturrelativistiskt – teologirelativistisk – kritik mot de religionsinfekterade patriarkala gudsmännen. Retoriken är uteslutande alltid sig lik; våra heliga böcker har inte fundamentalisternas synsätt.
Här kommer den andra viktiga anledningen till att extremismen kan frodas – den har rätt.
Bibeln, Tenach, Koranen med dess biböcker torah och haditherna påtalar tydlig att kvinnan är roten till ont, till synd, till frestelse, till dödlighet. Hennes sexualitet är ett hot.

De moderata krafterna, svaga i sin kritik mot extremismen, vet att kvinnoföraktet är av gud given. Därav mister eventuella försök att gå till motangrepp mot den religiöst sexistiska dogmatiken sin udd. En sådan kritik, skulle i längden vara kritik mot guds ord. Denna typ av tankefel är möjlig eftersom respekten i det sekulära samhället är oförtjänt stor till den liberalreligiösa massan. Kritiken sker mot fundamentalism – inte mot religion som ideologi. Samma fenomen kan tydas i ”evolutionsdebatten” och andra spörsmål där de abrahamitiska religionernas lögner påverkar agendan.

Göran Hägglund skulle aldrig peka handen mot en nyinvald riksdagsledamot som Tuve Skånberg och kalla honom fundamentalist. Anledningen är teologiskt enkel. Skånberg har bibelstöd för hans fördomsfullhet, arrogans och ignorans. Hägglund skulle alltså samtidigt kritisera den Goda Boken.
Dessutom kan det postuleras att KD-ledaren har en viss förståelse för Skånbergs ståndpunkt. De delar trots allt samma illusoriska världsbild.

Ett tredje skäl är den typ av omdop av ordet religion till ordet politik, som allt oftare används av de moderat troende samhällsdebattörerna. Religiös fundamentalism är en konsekvens av politik inte av religion. Denna hopplöst förfalskade retorik fungerar beklämmande väl i oinitierade kretsar. Både Bush- och Blairadministrationerna påvisade tydlig påverkan av kristen dogmatism. I Bushfallet helt öppet och i Blairs fall mer dolt. Den förre premiärministern avslöjade dock efteråt att han agerat politiskt med kristna ögon genom hela sin mandatperiod. Numera ledar han en multireligiös stiftelse som vill ha mer religiositet på jorden. Deras kristna allians startade två krig. I Saudiarabien och andra teokratier är det enbart religiös dogmatik som styr länderna – styrt av mullor, imamer, ayatollor, shariajurister och andra charlataner.

Det största gisslet är definitionen av problemet och dess orsak-verkan-samband.
Kalla problemet för var det är; religion. Och därefter syns det att religionen skapar politiken – inte tvärtom. Inte hos fanatikerna och inte hos de tysta moderata utövarna.

Vidare läsning:
https://religiovakt.wordpress.com/2009/10/14/kommentar-den-abrahamska-kvinnosynen/

Länkning till Dagen.se:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=228034

Korrespondenterna på Sveriges television:
http://svt.se/2.136479/1.2164142/del_4_konsapartheid?lid=puff_2114464&lpos=lasMerKommentar: Religiöst förtryck

De abrahamska religionernas sexuella förtryck fortsätter både i Sverige, bland grannländer och i den övriga världen. Är det inte sedvanlig skriftstödd homofobi så handlar det oftast om mannens äganderätt över kvinnan, synderskan – hon utan testiklar.
Paradisets orm, i islam Iblis, frestar Eva som genast och villkorslöst kapitulerar. Eva väljer kunskap istället för lydnad. Adam väljer lydnad och underkastelse och en värld av okunskap. Synderskan Eva är ju bara en biprodukt av mannens egen kropp. Koranen är inne på samma spår, men nämner inte ens kvinnan vid namn – avslöjande nog.
Är det konstigt att Afghanistan har gett männen rätt att svälta en sexstrejkande eller ointresserad kvinna? Detta är legitimerad våldtäkt som bara kan erbjudas i en teologisk stat.
De monoteistiska böckernas avog för det sexuella, för kvinnan och för njutningar ligger till grunden för ett förtryck bortom allt förstånd, ett förtryck mot alla etiska regler. Ändå hävdas moral som orsak, när det religiösa drevet argsint går till motattack.

Den genomsyrande homofobin inom De enda böckernas religioner hyllas av religiösa som ett gudomligt diktat istället för okunniga bronsåldersmänniskors villfarelse. På Dagens hemsida blir tidningens läsare arga för att präster kan kommas att tvingas viga homosexuella. Samtidigt blir Dagenläsarna upprörda över de afghanska kvinnornas vardag. Sedvanligt hyckleri.

 I Malaysia dömdes nyligen en kvinna till sex piskrapp för att hon drack en öl. Återigen – ingen sekulär nation skulle komma på dessa vansinnesdåd.

 I Sverige vill kristdemokraterna ha ett nationellt abortregister, vilket är ett skamligt förslag. Ett hån mot tonårstjejer, våldtäktsoffer och alla världens kvinnor. Ingen människa – som beundrar tänkandet – kan tänkas tillåta en liknande registrering och kränkning. Övriga partier i Alliansen sa nej.
En kvinna har bara två roller i den kristdemokratiska världen; antingen som maka eller som moder. Har inte kvinnan något av dessa epitet är hon ”Evas dotter”, alltså synderskan.

 En kort resa över Östersjön till det katolska Litauen avslöjar hur fundamentalismen förpestar demokratier när det sekulära sätts ur spel. Allt detta förtryck baserat på vidskepelse och övernaturlig tro.

Afghanistans nya sharialag:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173976

Homoäktenskap:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173971

Piskrapp:
http://www.aftonbladet.se/wendela/article5540425.ab

Abortregistrering:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173986

Litauen går kristendomens väg:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173812Fick lemmar avkapade av religiösa fanatiker
juni 25, 2009, 16:52
Filed under: Islam, Juridik, Nyheter, Religion, Sharia

När Iran överväger att överge amputation som straff, så döms människor till det vidriga och religiösa övergreppet i Somalia.
Den shariavurmande islamistgruppen al-Shabab högg idag av händer och fötter på ungdomar inför ett par hundra åskådare i Mogadishu.
Ungdomarna anklagades och dömdes för stöld av mobiltelefoner och vapen, skriver SVT Text.Irans parlament vill ta bort stening
juni 23, 2009, 10:50
Filed under: Islam, Juridik, Nyheter, Politik, Religion, Sharia

Parlamentet i den teokratistka pseudodemokratin Iran vill ta bort islamiska straff som stening och amputation. Först måste parlamentet rösta angående lagutskottets betänkande, sen ska det mäktiga Väktarrådet godkänna lagförslaget innan förslaget kan bli en realitet.
Väktarrådet består av sex mullor och sex jurister som utses av Ayatolla Ali Khamenei.
Idag används stening som straff mot bland annat äktenskapsbrott. Män grävs ner till midjan och kvinnor till axlarna. Tar sig någon loss, så friges dem.
%d bloggare gillar detta: